De fleste kapitalforvaltere og investeringsforeninger skriver, at ”Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast”. På trods af at det skrives, eksisterer der for de fleste næsten altid en intuitiv forventning til, at historiske afkast i høj grad kan forudsige fremtidige afkast. Som investorer er vi dermed fanget i et psykologisk bias, der selv for professionelle i investeringsbranchen er meget svært at slippe. Som investorer kan vi dog selv gøre noget for at få adgang til et muligt merafkast; nemlig at øge vores tidshorisont.

REGNSKABET, TAK!

Som aktive faktorbaserede forvaltere er det vigtigt hos Falcon Invest at skabe et merafkast relativt til vores fondes respektive sammenligningsindeks.

Selvom ingen kan garantere, at historiske merafkast også kan skabes i fremtiden, ligger der således alligevel en smule fornuft i vores psykologiske bias. For hvis man ikke har en begrundet forventning om, at outperformance kan vare ved i fremtiden, bør man ikke investere i en aktivt forvaltet kapital- eller investeringsforening som Falcon Invest, men nøjes med indeksbaserede fonde.

Et godt spørgsmål er så, hvor ofte man bør gøre regnskabet for merafkast op? Svaret herfra er, at det skal man ikke særlig tit. Kigger man for ofte på sine investeringer, er der risiko for, at man ender med ikke at se skoven for bare træer.

Vi har i perioden 2001 til 2017 beregnet rullende merafkast for strategien i Falcon Danske Aktier Momentum (netto efter omkostninger) sat overfor sammenligningsindekset OMXC20/C25 CAP GI. Grafikken herunder viser sandsynligheden for at opnå merafkast relativt til sammenligningsindekset over en række tidsperioder indenfor de seneste 16 år.

ARBEJD MED STRATEGIEN – IKKE IMOD DEN

Kigger man på grafen overfor, og afkastet efter en helt tilfældig måned, er sandsynligheden for, at Falcon Invest Danske Aktier Momentum har slået sammenligningsindekset 56%, hvilket er en smule bedre end et plat-og-krone møntkast. Det viser, hvor meget støj der er i markedet på kort sigt, og med de 56% følger 44% sandsynlighed for, at man som investor havde fået dårligere afkast i Falcon Danske Aktier Momentum end ved en investering i sammenligningsindekset.

Kigger man i stedet på afkastet efter en tilfældig periode på 1 år, stiger sandsynligheden for, at Falcon Danske Aktier Momentum har outperformet sammenligningsindekset til 71%.

Havde man været endnu bedre til at se langsigtet på investeringen og ventet med at gøre regnskabet op til efter en tilfældig 7 års periode, ville man som investor i alle 7-års perioder have opnået et merafkast, netto efter alle omkostninger.

7 år er selvfølgelig lang tid, men øger man ”blot” sin investeringshorisont til 3 år, øger man markant sandsynligheden for, at strategien arbejder for én i stedet for imod én.

INVESTERING ER ET MARATON – IKKE ET SPRINT

2015 var et godt år i Falcon Danske Aktier Momentum. Ikke alene endte det absolutte afkast på 41,6%, men afkastet relativt til sammenligningsindekset var 11,5 procentpoint højere, hvilket kan ses i grafen herunder. Den aktive udvælgelse og vægtning af aktierne baseret på deres relative momentum havde dermed skabt merværdi.

For at opnå merafkastet krævede det dog, at man var investeret hele kalenderåret – i modgang og medgang. Fra starten af året kom strategien nemlig hurtigt bagud i forhold til sammenligningsindekset.

Havde man investeret 1. januar og gjort regnskabet op efter 3 måneder, ville man være 5 procentpoint dårligere stillet end sammenligningsindekset. Så selvom der allerede dér var opnået et afkast på 19%, ville en simpel passiv indeksinvestering have opnået 24%.

Som investorer, og i livet generelt, kan vi nemt fristes til at tro, at græsset er grønnere hos naboen og skifte vores investeringer ud på den baggrund. Havde man solgt efter de 3 måneder, ville man ikke have oplevet, at underperformance efter yderligere 3 måneder var indhentet, samt at forspringet til sammenligningsindekset de sidste af årets 6 måneder blev øget markant. Investering er og bliver et maraton – ikke et sprint.

VORES EGEN VÆRSTE FJENDE

Som illustreret ovenfor, har vi som investorer en tendens til at jagte en bedre investering – i sær i perioder med underperformance. Men det er netop dér, det ofte kan betale sig at holde fast i strategien.

Det anerkendte analysehus Morningstar har populariseret begrebet investor return, da der er forskel på det afkast en investeringsfond opnår, og det afkast den gennemsnitlige investor i fonden har opnået. En pointe der også illustreres i den akademiske forskningsartikel Timing Poorly: A guide to generating poor returns while investing in successful strategies (Hsu et. al, 2016). Heri finder forfatterne, at den gennemsnitlige amerikanske investeringsforeningsinvestor underperformer selve investeringsforeningen med mellem 1,3% og 3,2% pro anno på trods af, at investeringsforeningerne i gennemsnit havde outperformet deres respektive sammenligningsindeks.

Konklusionen er, at den menneskelige psykologi desværre ikke gavner os i investeringsøjemed: Vi skifter den ene investeringsfond ud med den anden afhængig af kortsigtet performance, for når fonden uundgåeligt performer dårligt – og det gør alle aktivt forvaltede fonde i perioder – sælger mange investorer ud og køber i stedet en godt performende fond. Problemet er desværre ofte, at den nyligt købte fond ofte begynder at performe dårligt, mens den tidligere solgte fond begynder at performe godt. Et emne vi har vi skrevet mere om i denne artikel.

DEN NEMMESTE LØSNING

Den legendariske mangemilliardær Warren Buffett er citeret for at have sagt:

“Success in investing doesn’t correlate with IQ. Once you have ordinary intelligence, what you need is the temperament to control the urges that get other people in trouble investing.”

Ved at implementere en systematisk eksekveret strategi baseret på en veldokumenteret investeringsfaktor, der belønner en langsigtet, tålmodig og disciplineret investor, arbejder vi som forvaltere i Falcon Invest for at have de bedste odds for at skabe merafkast til os selv og vores medinvestorer.

At skabe merafkast afhænger dog som nævnt også af menneskelig psykologi. Evaluerer man som investor en strategi baseret på 1, 6, og selv 12 måneders afkast, har man dårligere odds for at høste merafkast. Den nemmeste løsning på dette er derfor ”blot” at øge tidshorisonten. Investering behøver ikke være mere kompliceret end det.

Oplysningerne i dette materiale er udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge ejerandele i virksomheder og værdipapirer omtalt i materialet, i Falcon Invest eller andre værdipapirer, ligesom de ikke kan betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i dette materiale.