OPHAVSRET, DISCLAIMER, PERSONDATA- & COOKIEPOLITIK

Eventuelle spørgsmål eller kommentarer til nedenstående er meget velkomne og kan rettes til [email protected].

GENERELT & ANSVARSFRASKRIVELSE

Denne hjemmeside indeholder oplysninger om Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S (herefter “Selskaberne”). Selskaberne er underlagt dansk ret og har Finanstilsynet som tilsynsmyndighed.

Før Investeringsforeningen Falcon Invest blev stiftet i 2017, eksisterede 3 investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest. Nogle af de viste afkast, sider, indlæg, artikler og informationer på denne hjemmeside er fra før Investeringsforeningen Falcon Invest blev stiftet. Vi gør således opmærksom på, at nogle af de på hjemmesiden viste afkast- og nøgletal ikke er fra fondene (afdelingerne) i Investeringsforeningen, men fra enten simuleringer af strategierne og/eller forudgående faktiske afkast med investeringsstrategierne fra før børsnoteringen. Mere information herom fremgår af siden for hver fond.

Hjemmesiden er alene udarbejdet som en generel informationsservice og til orienteringsmæssige formål for Selskabernes kunder samt offentligheden (besøgende). Besøgende kan her finde information om blandt andet Selskabernes investeringsfonde (afdelinger), investeringsresultater, nyheder og artikler.

Indholdet på hjemmesiden er udarbejdet til brug for orientering, kan ikke erstatte finansiel rådgivning og kan ikke betragtes som et tilbud til, eller en opfordring om, at købe, beholde eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser i Selskaberne.

Selskaberne kan ikke holdes ansvarlige for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne på denne hjemmeside. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast, og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.

Indholdet på hjemmesiden erstatter ikke en juridisk, regnskabsmæssig eller anden professionel rådgivning samt due diligence proces. Man bør altid søge konkret rådgivning hos tredjemand om egne finansielle forhold, herunder skatteforhold med videre før køb eller salg af investeringsbeviser, aktier og andre investeringsprodukter.

Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.

Før investering bør dokumenter med central investorinformation, prospekt, investoroplysninger og vedtægter for den relevante investeringsafdeling grundigt gennemlæses. Dokumenterne, samt øvrig information om de enkelte fonde/afdelinger, herunder risici, er tilgængelige her på hjemmesiden.

Hjemmesidens information, afkast og beregninger er udarbejdet med henblik på at være så korrekte og retvisende som overhovedet muligt, ligesom det bestræbes altid at anvende så troværdige kilder som muligt. Dette kan dog ikke erstatte den besøgendes eget skøn og vurdering af materialet, ligesom Selskaberne ikke kan gøres ansvarlige for fejl og mangler samt informationers og beregningers nøjagtighed.

Alle informationer, som fremgår af hjemmesiden, kan til enhver tid ændres uden varsel.

OPHAVSRET

Hjemmesiden er beskyttet af loven om ophavsret. Hele eller dele af hjemmesiden må ikke gengives uden Selskabernes skriftlige tilladelse.

PERSONDATA- OG COOKIEPOLITIK

Selskaberne indsamler og gemmer ikke persondata, medmindre der foreligger eksplicit aftale med dig – og i så tilfælde kun oplysninger, som den besøgende selv vælger at afgive. Sådanne oplysninger gemmes, indtil vi vurderer, at de ikke længere er relevante at opbevare, eller indtil man kontakter os med ønske om sletning.

Selskaberne anvender eksterne samarbejdspartnere til annoncering og til at udsende e-mail nyhedsbreve og andre e-mails, der dels kan være af informerende karakter og dels adviseringer om for eksempel artikler og månedsrapporter. Tilmelder man sig vores nyhedsbrev eller anden mailtype, indsamler og gemmer vi de personhenførbare oplysningers som den besøgende ønsker at afgive – eksempelvis navn og e-mail adresse, telefonnummer samt eventuel information om investeringer i Falcon Invest.

I bunden af hvert nyhedsbrev er inkluderet en instruks til nem afmelding af fremtidige mails. Efter afmelding slettes vedkommendes persondata alle relevante steder, herunder hos eksterne samarbejdspartnere. Ved udsendelse af nyhedsbreve via samarbejdspartnere indsamles af disse en række informationer, som Selskaberne anvender til at gøre nyhedsbrevet bedre og mere relevant. Det er for eksempel oplysninger om åbningsrater, klikrater og mails, der ikke kan leveres.

Selskaberne modtager data og oplysninger fra, og deler data og oplysninger med, for eksempel Google Analytics, sociale medieplatforme såsom Facebook og andre tjenester. Data og oplysninger bruges blandt andet til at gøre hjemmesiden samt annoncer på eksterne websites og tjenester bedre samt til at gøre hjemmesiden mere relevant for de besøgende samt at målrette den til den enkelte bruger.

Der bruges såkaldte cookies til at gemme besøgsinformation, individuelle brugerpræferencer og andet i forbindelse med visning og målretning af hjemmesiden til besøgende. Alle besøgende kan fravælge alle andre cookies end dem, der er nødvendige for hjemmesidernes funktionalitet, og besøgendes cookie-præferencer kan til enhver tid ændres. Allerede registrerede cookies kan slettes som beskrevet her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Såfremt en besøgende accepterer cookies, vil eksterne samarbejdspartnersystemer der bruges på hjemmesiden, for eksempel Google Analytics, bruge såkaldte 3. parts cookies til at gemme ikke-personhenførbar information. De fleste cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (det varierer efter type), men fornys under hvert besøg.

For mere information om hvordan vi bruger cookies, se herunder:

Third Party Companies

Facebook

Purpose

Show targeted, relevant advertisements.

INVESTORDATA

Investeringsforeningen Falcon Invest (“Investeringsforeningen”) administreres af Invest Administration.

Invest Administration har ingen registrerede data om Investeringsforeningens investorer, men har på Investeringsforeningens vegne adgang til ejerbogsoplysninger, der administreres af Computershare. Oplysningerne anvendes alene til medlemsudsendelser, herunder generalforsamlingsindkaldelser og gemmes ikke af Invest Administration.

Falcon Fondsmæglerselskab har kun adgang til data om hjemmesidebesøg og om Investeringsforeningens investorer, såfremt disse selv har besøgt og udfyldt en formular på hjemmesiden. Udover dette har Falcon Fondsmæglerselskab ikke adgang til data vedrørende Investeringsforeningens investorer, med mindre disse specifikt har givet tilladelse hertil.

Investoroplysninger, som Invest Administration eller Falcon Fondsmæglerselskab bliver bekendt med som følge af henvendelser fra investorer, herunder klager, opbevares efter selskabernes forretningsgange herfor, så længe henvendelsen er aktuel, og slettes umiddelbart derefter, eller efter 5 år, hvis der har været et økonomisk mellemværende.