Faktorinvestering - Hvad er det? Bliv klogere på hvordan merafkast opnås
DA | EN
Investeringsfaktorer / Faktorinvestering: Hvad er det?

Faktorinvestering: Hvad er det?

Faktorinvestering er en evidensbaseret tilgang til investering, hvor man investerer på en måde, der påviseligt har skabt et merafkast på lang sigt i de finansielle markeder.

få faktorer DER VIRKER

Der er fra akademisk side kun fundet en håndfuld pålidelige og praktisk anvendelige investeringsfaktorer i de finansielle markeder. Én af disse er momentumfaktoren, som vi benytter i Falcon Invest. Nogle af de andre er størrelse (at mindre selskaber outperformer større selskaber), value (at lavt prissatte selskaber outperformer dyrt prissatte), kvalitet (at selskaber med høj finansiel kvalitet outperformer selskaber med lav kvalitet) og lav volatilitet (at lavvolatile aktier outperformer højvolatile).

Investeringsfaktorer er med andre ord forskellige karakteristika ved et værdipapir/en aktie, for eksempel værdiansættelsesniveauet eller kursmomentum (kursudviklingen). Faktorerne har historisk været afgørende for værdipapirets risiko- og afkastprofil og dermed merafkastet.

Yderligere information om faktorinvestering

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken