Omkostninger i Falcon Invest

Falcon Invest er en kundeejet og børsnoteret investeringsforening.

Hos os betaler du – modsat hos mange andre investeringsforeninger – som investor ikke for salg og markedsføring af foreningen, ligesom vi ikke tjener på hverken formidlingsprovision, kurtage, spreads, depotgebyrer, fund of funds investeringer, valutaskæringer og lignende.

Vi sætter en ære i at tilbyde gennemsigtige vilkår, så der intet står med småt. Hos os får du derfor fuld transparens, og samtlige omkostninger for vores investorer er således beskrevet nedenfor.

I vores fonde (afdelinger) er der to typer omkostninger (egne driftsomkostninger og rådgivningshonorar), som automatisk fratrækkes ved de mindst 3 daglige beregninger af indre værdi:

EGNE DRIFTSOMKOSTNINGER

Hver afdeling i Falcon Invest afholder egne driftsomkostninger, f.eks. til revision, administration, fondsbørsen, værdipapirhandler m.v. I 2024 forventes det, at disse omkostninger i hver afdeling i alt udgør mellem 0,63% og 1,38%. p.a., afhængig af den enkelte afdelings formue.

Når vi køber og sælger værdipapirer i en afdelings portefølje, er der udover ovenstående også såkaldte indirekte omkostninger i form af kursspændet for et værdipapir – dvs. forskellen mellem købs- og salgskurs.

RÅDGIVNINGSHONORAR MED OMKOSTNINGSGARANTI

Udover driftsomkostningerne, betales til rådgivningsselskabet (Falcon Fondsmæglerselskab) et rådgivningshonorar, der som udgangspunkt består at et fast honorar på 1,3% pr. år af afdelingens gennemsnitlige formue under forvaltning.

Falcon Fondsmæglerselskab har dog givet en omkostningsgaranti, der sikrer, at administrationsomkostningerne ikke overskrider 1,69% for Falcon Danske Aktier og 1,74% for Falcon Brighter Future. I praksis sker eventuelle (ned)justeringer af omkostningsniveauet ved, at Falcon Fondsmæglerselskab reducerer rådgivningshonorarer fra de ovennævnte 1,3%

De eneste omkostninger, der ikke er omfattet af omkostningsgarantien, er handelsomkostningerne, eksempelvis kurtage og handelsskatter.

Ledelsen i Falcon Fondsmæglerselskab er selv medinvestorer i Falcon Invest fondene og har en interesse i at skabe gode afkast til medinvestorerne i Falcon Invest på fornuftig vis.

DE SAMLEDE OMKOSTNINGER

Vi forventer, at de samlede omkostninger i 2024 ligger på følgende niveau i Investeringsforeningen Falcon Invest:

Omkostninger i Falcon Porteføljepleje ses her.
Omkostninger i Falcon360 Formuerådgivning ses her.

Indirekte handelsomkostninger er forklaret nærmere her.

VARSLING AF HONORARÆNDRINGER

Eventuelle stigninger i rådgivningshonoraret vil blive varslet i vores nyhedsbrev med mindst 1 måneds varsel. Tilmeld dig herunder.