Momentum - En akademisk veldokumenteret investeringsfaktor
DA | EN

Momentum – En akademisk veldokumenteret investeringsfaktor

Momentumfaktoren – også kendt som blot “momentum” – er en akademisk velundersøgt og anerkendt investeringsfaktor, der er påvist at have givet merafkast på tværs af både lande og aktivklasser. Nedenfor har vi samlet noget af den akademiske forskning på området.

Dansk økonom og professor bag internationalt anerkendt forskning

Den prisvindende danske økonom og professor på Copenhagen Business School, Lasse Heje Pedersen, har været en stor bidragyder i form af research inden for absolut momentum og har demonstreret, at det er et robust og vedvarende fænomen på tværs af aktivklasser. Artiklen Time Series Momentum fra 2012 af Tobias J. Moskowitz, Yao Hua Ooi og Lasse Heje Pedersen er et af de mest kendte bidrag.

EKSEMPLER PÅ ANDEN AKADEMISK MOMENTUMFAKTOR RESEARCH

FORFATTER

René Engell, Porteføljemanager & Medinvestor i Falcon Invest

René er porteføljemanager i Falcon Fondsmæglerselskab A/S og har mange års erfaring med investering, hvor særligt behavioural finance har hans interesse. Hans uddannelsesmæssige baggrund er to bachelorgrader; én i psykologi og én i økonomi fra henholdsvis Københavns Universitet og CBS. Se video med René om hans virke i Falcon.

René Engell kan kontaktes på 71 99 28 80 eller via e-mail.