RÅDGIVER, LEDELSE OG BESTYRELSE

Investeringsforeningen Falcon Invest rådgives om investeringerne af Falcon Fondsmæglerselskab A/S. Ledelsen i rådgivningsselskabet er selv investeret i alle Falcons fonde på lige fod med medinvestorerne.

Herunder kan du læse mere om ledelsen og bestyrelsen i investeringsforeningen.

Ledelse

NIELS ERIK EBERHARD

Uddannet cand. oecon fra Aarhus Universitet og har i mange år arbejdet i den finansielle sektor, primært med virksomhedsledelse og forvaltning af værdipapirer. Han er i dag direktør i Invest Administration A/S, der er Falcon Invests forvaltningsselskab, og han er dermed tillige direktør i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Læs mere om Niels Erik på LinkedIn.

Bestyrelse

JES DAMSTED

Uddannet cand.merc.jur fra CBS og har suppleret med IMD Business School og Center for Ledelse. Siden 2013 har han arbejdet som professionelt bestyrelsesmedlem indenfor investering, forsikring, shared services, ejendomsvirksomhed og uddannelse. Han har tidligere været CEO i Forca A/S og direktør i BRFkredit A/S, ligesom han har betydelig erfaring fra den finansielle sektor i forhold til forretningsudvikling i en stærkt reguleret industri og gennemførelse af forandringsprojekter relateret til organisation og omkostninger.

Læs mere om Jes på LinkedIn.

KIRSTEN HEDE

Har ledelses- og bestyrelsesuddannelser fra bl.a. INSEAD og CBS-Executive og har primært arbejdet med forretnings- og personaleledelse på komplekse, regulerede platforme gennem 25 år i Nordea-gruppen. Hovedfokus har været kapitalmarkedsprodukter og kapitalfremskaffelse, kredit- og risikostyring, stakeholder-management og kunderelationer. Kirsten er Projektdirektør for Cybersikkerhed i Bestyrelsesforeningen og Programchef på CBS-Executive bestyrelsesuddannelserne. Hun har siden 2015 været uafhængigt bestyrelsesmedlem bl.a. i Hanstholm Havn og senest ligeledes Sparekassen Sjælland-Fyn.

Læs mere om Kirsten på LinkedIn.

STEEN B. JØRGENSEN

Uddannet cand.polit. fra London School of Economics/Københavns Universitet og har fulgt ledelsesuddannelser på Wharton Business School i USA, INSEAD i Frankrig og ESADE i Spanien samt taget bestyrelsesuddannelse på INSEAD. Han har arbejdet inden for den finansielle sektor i mere end 35 år og var blandt andet ansat i Nordea i 11 år, før han blev ansat som adm. direktør for Finanssektorens Pensionskasse. Herefter blev han CFO ved en fusion med AP Pension og var senest adm. direktør for Købstædernes Forsikring. Han har de seneste 3 årtier været medlem af en række bestyrelser med aktiviteter i Danmark og England, herunder bestyrelsesformand for Købstædernes Forsikring g/s og næstformand for Britannia Invest A/S.

Læs mere om Steen på LinkedIn.