Falcon Danske Aktier Momentum - Investering blandt likvide danske aktier
DA | EN
Falcon Danske Aktier Momentum - Investerer i aktier i det danske OMX C25 indeks

Falcon Danske Aktier Momentum

Baseret på momentum udvælges investeringerne primært blandt aktierne i det danske C25 aktieindeks, dernæst blandt de meste likvide danske large- og midcap aktier. Vi benytter risikojusteret momentum for at opnå lavere tilbagefald og bedre langsigtede afkast. Siden 2012 har vi opnået 58%-point mere i afkast end sammenligningsindekset, netto efter alle omkostninger.

Bliv medinvestor

ÅRSAFKAST

Opdateret per børsluk den 23. marts 2023

Nøgletal

Afkast siden feb. 2012 449,6%
Annualiseret 16,9% p.a.
Indeværende år 0,1%
Afkast per børsluk 23. marts 2023

Aktuel kurs Nasdaq Kbh
Indre værdi 151,99 per 24. mar kl. 16:34

Falcon Danske Aktier Momentum blev børsnoteret 7. sep. 2017. Afkast før denne dato er faktiske nettoafkast opnået med samme investeringsstrategi fra februar 2012 til børsnoteringen. I juni 2018 ændres investeringsrammen fra C25 indekset til C25 indekset samt de mest likvide danske large- og midcap aktier, og fonden skiftede navn fra Falcon C25 Momentum til Falcon Danske Aktier Momentum.

Disclaimer: Investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Momentum strategi

MÅLET i Falcon Danske Aktier Momentum er at levere bedre absolutte og risikojusterede afkast end det danske OMX Copenhagen Large Cap GI aktieindeks. Derudover er det vores mål, at du skal kunne læne dig tilbage og lade os klare arbejdet med investeringerne. Vi ønsker at give dig en langsigtet mulighed for et rigere liv både i kroner og øre og i forhold til de oplevelser, interesser og relationer du i stedet kan skabe og bruge tiden på.

FILOSOFIEN er at drage fordel af momentum, der er en akademisk velanset investeringsfaktor, som i både teori og praksis har givet højere afkast end markedsafkastet på tværs af både geografiske regioner, aktivklasser og målemetoder.

STRATEGIEN er løbende at omlægge porteføljen via risikojusteret momentum, således at der opnås eksponering mod de mest likvide danske aktier i large- og midcap segmentet, der giver de bedste risikojusterede afkast.

FORDELENE ved at have Falcon Danske Aktier Momentum i porteføljen er, at du får diversifikation på strateginiveau og samtidig kan få del i de merafkast, som momentum i årelange perioder har givet –  både i teori fra akademisk hold samt i praksis i Falcon Invest.

Falcon Danske Aktier Momentum som porteføljeelement

Det er fra akademisk side påvist, at en momentumstrategi med fordel kan indgå som element i en portefølje, hvor der ønskes bedre risikojusterede afkast og/eller diversificering på strateginiveau. Læs mere om den akademiske research på siden value & momentum.

 

Falcon Danske Aktier Momentum som portefølje element

Få en uforpligtende 15 minutters introduktion til Falcon Danske Aktier og hør om fordelene BOOK EN TID

Dokumenter
& links

Fakta

FALCON DANSKE AKTIER MOMENTUM
Gul risikomærkning
ISIN: DK0060854313
Finanstilsynet FT-nr.: 11.202.002

ANBEFALET TIDSHORISONT
5 år+

HONORARSTRUKTUR
Læs mere her

INVESTERINGSUNIVERS
Aktier i det danske C25-indeks samt de meste likvide danske large- og midcap aktier.
Ingen gearing
Long only / ingen shortselling

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken