Hos Falcon har vi et klart defineret mål: At du som medinvestor skal kunne læne dig tilbage og lade os klare arbejdet med investeringerne. Vi ønsker at give dig en langsigtet mulighed for et rigere liv, både i kroner og øre og i forhold til de oplevelser, interesser og relationer, du i stedet kan skabe og bruge tiden på.

Et af kodeordene i vores mål er ordet langsigtet. At læne sig tilbage kan nemlig være nemmere sagt end gjort, når afkastene på kortere sigt ikke flasker sig.

Men først en lille solstrålehistorie.

590.000 GODE DANSKE KRONER

Vi baserer vores investeringer på momentum – en såkaldt investeringsfaktor, der fra akademisk hold er blevet påvist at give markante merafkast på tværs af både aktivklasser (for eksempel aktier, obligationer og råvarer) og geografiske regioner, blandt andet i en artikel i det meget anerkendte Journal of Finance.

De resultater, vi har opnået med investering via momentum i danske aktier, taler for sig selv. I Falcon DK/C20 Momentum har vi siden februar 2012 opnået 200% i afkast – netto efter handelsomkostninger. En investering i C20 CAP GI (et mere ligevægtet C20 indeks med geninvesterede udbytter, hvor Novo Nordisk indgår med en lavere vægt end det almindelige C20 indeks) i samme periode havde givet 141% i afkast. Havde du investeret en million med os, havde du altså i dag stået med 590.000 gode, danske kroner ekstra i hånden.

NO FREE LUNCH

Selvom ovennævnte afkast er opnået med cirka samme volatilitet og tilbagefald, som hvis man havde investeret bredt i alle aktierne i C20 indekset, så findes der – naturligvis – ikke nogen risikofrie afkast. Al investering indebærer i højere eller mindre grad en risiko, og der er således ”no free lunch”. For at opnå et afkast må man løbe en risiko.

I Foundations for Factor Investing, en artikel fra den verdenskendte indeksudbyder MSCI, beskrives det, hvordan de forventede langsigtede merafkast for forskellige investeringsfaktorer er cykliske på kort og mellemlangt sigt. Med andre ord både kan og skal man, uanset om man investerer efter value, momentum eller andre faktorer, forvente periodevis lavere afkast end den eller de andre investeringer, man sammenligner med.

Det bringer os til Falcon Flex:

Kigger man isoleret på kursudviklingen i Falcon Flex det seneste år, kunne man fristes til at tro at strategien havde mistet sin relevans. I modsætning til Falcon Danske Aktier, hvor vi altid er investeret i aktier, søger vi i Falcon Flex at beskytte kapitalen ved at investere i Euro-denominerede europæiske statsobligationer med forholdsvis kort varighed og dermed forholdsvis lav risiko, når stærke storme blæser ind over aktiemarkederne.

Det har trukket op til storm på aktiemarkederne hele to gange i løbet af det seneste år; første gang i august 2015 og efterfølgende i januar 2016. Her har vi på baggrund af strategien i Falcon Flex, som en erfaren sømand gør, søgt i sikker havn for at undgå skibbrud. Det viste sig dog begge gange, at stormene ikke blev så stærke, at de resulterede i en større aktiemarkedsnedtur, og vi har derfor begge gange efterfølgende omlagt porteføljen til igen at indeholde aktier, efterhånden som aktiemarkederne faldt til ro og på ny udviste stigende tendenser. Det har kostet på den korte bane, men sådan er det at have en forsikring, der ikke har været brug for. Den dag der bliver brug for forsikringen, er man formentlig glad for, at man betalte forsikringspræmien op til.

TIMING OG LANGE GRAFER

Havde du investeret i Falcon Flex den 1. januar i år, havde du i dag stået med 10% mindre i hånden, da strategien, ligesom i 2011, hvor den i vores simulationer tabte 11,8% for året, er blevet ramt på flere af dens svage punkter indenfor en kort periode – for den perfekte investeringsstrategi findes naturligvis ikke.

Havde du investeret i Falcon Flex i efteråret 2013, hvor vi startede strategien op ”live”, ville du i dag være have haft 20% mere i hånden. Ikke et fantastisk afkast, men stadig 6% p.a. hvilket er ganske udmærket i en periode med forholdsvis stærke storme, der ikke udviklede sig til et dybt bearmarked. Taber man i sådan et bearmarked 50% af den investerede kapital, skal man have 100% i afkast for at være tilbage i 0. Det er svært og tager lang tid. Derfor søger strategien i Falcon Flex at undgå sådanne tab, og kan derfor først i dé scenarier, og dermed på den lange bane, virkelig bevise sit værd.

Hvornår man investerer er altså af stor betydning for billedet af en strategis performance. Derudover er de tilbagefald, man ser på en 10- eller 20-års kursgraf, der ender oppe i højre hjørne, måske ikke visuelt noget, man bider mærke i, men oplevelsen af sådanne perioder med dårlig performance er noget helt andet. Står man midt i stormen og oplever dårligere performance uge efter uge i 1-2 år, kan det nemlig være svært at holde fast i strategien, selvom empirien viser, at det er her, at lige netop dét er vigtigst.

WARREN BUFFETT OG GEORGE SOROS UNDERPERFORMER JÆVNLIGT

Warren Buffett, en af verdens bedste investorer og rigeste mænd, har i hans investeringsselskab Berkshire Hathaway nok overraskende for mange underperformet S&P indekset over halvdelen af tiden i forskellige perioder. Et emne vi tidligere har behandlet i denne artikel. George Soros og andre med de bedste track records har også periodevis underperformet.

Konklusionen er derfor, at overnormale afkast på den lange bane udelukkende opnås ved at holde fast i strategien og ikke skifte den ud alene på baggrund af underperformance i en periode. Det bekræfter en tankevækkende undersøgelse af Rice, Matthew & Strottman (2012), der dækker næsten 3.000 investeringsforeninger hvor det vises, at 90% af dem, der over en 10-årig periode var blandt de 25% bedste, ikke kunne undgå mindst én 3-årig periode, hvor de var blandt de 50% dårligste. Havde man skiftet forvalteren ud på baggrund af en sådan periode med underperformance, havde man som investor samtidig også mistet adgangen til strategiens langsigtede overperformance. Den tidligere nævnte artikel fra MSCI viser nøjagtigt det samme.

KONKLUSION: PAS PÅ DEN PSYKOLOGISKE FÆLDE

Kigger vi i vores eget investeringsunivers skulle man, set i bagklogskabens klare lys, indtil videre havde investeret i Falcon Danske Aktier Momentum frem for Falcon Flex Momentum. Men om 3 år kan billedet være vendt, og Flex kan være foran. For både momentum, markedscyklusser og afkast for forskellige strategier og forvaltere kommer og går.

Anbefalingen herfra er diversifikation og en langsigtet tidshorisont. Læg ikke alle æg i én kurv, men diversificér på både aktiv-, strategi- og forvalterniveau. Og uanset om et eller flere af Falcon Invest selskaberne vælges som elementer i porteføljen, skal man være opmærksom på den psykologiske fælde, der ofte overses, når diversifikation implementeres i praksis; nemlig hvor svært det kan være at acceptere, at en eller flere dele af ens portefølje underperformer andre dele. Her kan fristelsen på den korte bane være at flytte midler fra den underperformende del til den overformende del, men det undergraver hele målet med diversifikation og empirien, der er henvist til ovenfor.

Oplysningerne i dette materiale er udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge ejerandele i virksomheder og værdipapirer omtalt i materialet, i Falcon Invest eller andre værdipapirer, ligesom de ikke kan betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i dette materiale.