DA | EN
Adm.direktør Thomas Knudsen, Falcon Fondsmæglerselskab A/S

Risiko ved resultathonorar

I normal investeringspraksis, hvor der ofte tages skønsmæssige investeringsbeslutninger, kan et resultathonorar være et tveægget sværd, der potentielt kan anspore investeringsrådgiveren til at foretage risikable investeringer. Den situation vil i sær kunne opstå, hvis porteføljen befinder sig under et eventuelt high water mark, og rådgiveren gerne vil tjene det tabte hjem. Nedenfor kan du læse, hvorfor sådan en situation ikke kan forekomme i Falcon Invest.

Rådgiveren for Investeringsforeningen Falcon Invest, Falcon Fondsmæglerselskab A/S, rådgiver ud fra faste investeringsrammer og bruger foruddefinerede investeringsstrategier til at udvælge de værdipapirer, der købes i de enkelte afdelinger (fonde) i Falcon Invest.

Alle afdelingerne er under tilsyn af Finanstilsynet og for at sikre, at alle investeringer foretages indenfor de faste investeringsrammer, skal handler i porteføljerne – før de kan udføres – godkendes af tredjemand; en såkaldt depositarbank. Det er derfor ikke muligt for rådgiveren at foretage risikable investeringer i et forsøg på at øge afkast, for eksempel ved investering i gearede produkter, bear certifikater (shortselling), illikvide small cap aktier, osv, da disse falder udenfor de fastlagte investeringsrammer og dermed ikke vil blive godkendt af depositaren.

VIL DU VIDE MERE?

Morten Trebbien, Kundedirektør & Medinvestor i Falcon Invest

Morten er oprindeligt uddannet i Jyske Bank, hvor han senere fik ansvar for rådgivning og salg af udenlandske aktier til bankens investeringsafdelinger.

I 1998 flyttede han og familien til Schweiz, hvor han blev Vice President, Sales i Credit Lyonnais Securities. Karrieren i Schweiz fortsatte senere i Jefferies Equities, inden han og familien i 2003 vendte tilbage til Danmark.

Morten kan kontaktes på 23 64 79 28 eller via e-mail.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken