Falcon Brighter Future: En momentunfond med ansvarlige investeringer
DA | EN

Falcon Brighter Future

I Falcon Brighter Future sammensætter vi ud fra en momentumstrategi en global portefølje af enkeltaktier, som scorer højt i deres respektive branche indenfor bæredygtighed og ansvarlighed.

Der er tale om selskaber, der er “best in class”, og som kontinuerligt forsøger at gøre det bedre. Derudover screenes selskaberne for attraktive fundamentale eller defensive finansielle karakteristika.

Falcon Brighter Future er blevet tildelt en bæredygtighedsrating blandt top 20% i verden af det uafhængige analysehus Morningstar®, som giver fonden 4 glober.

Bliv medinvestor

ÅRSAFKAST

Opdateret per børsluk den 6. juni 2023

Nøgletal

Afkast siden 2015 72,9%
Annualiseret 6,8%p.a.
Indeværende år 1,9%
Afkast per børsluk 6. juni 2023

Aktuel kurs Nasdaq Kbh
Indre værdi per 8. jun kl.

Bemærk: Falcon Brighter Future blev børsnoteret den 29. november 2019. Afkast og nøgletal før denne dato er fra en simulation af strategien, herefter faktiske afkast og nøgletal.

Investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Simulerede og faktiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

MÅLET i Falcon Brighter Future er at forene ønsket om en fornuftig risikospredning og et attraktivt langsigtet afkast ud fra en momentumstrategi med ønsket om investering i de selskaber, som er de bedste indenfor ansvarlighed og bæredygtighed.

FILOSOFIEN er at drage fordel af momentum, der er en akademisk veldokumenteret investeringsfaktor, som i både teori og praksis har givet et attraktivt afkast på tværs af både geografiske regioner, aktivklasser og målemetoder.

STRATEGIEN er løbende at omlægge porteføljen via momentumberegninger, således at der opnås eksponering mod globale aktier, der giver de bedste risikojusterede afkast, og som udviser bæredygtighed og ansvarlighed i deres forretningsaktivitet. Der anvendes en  momentumstrategi baseret på tidsvarierende momentum. Det indebærer, at der også kan investeres i aktier med det laveste momentum, da de periodevis har det højeste forventede afkast.

FORDELENE ved at have Falcon Brighter Future i porteføljen er, at du får diversificering på strateginiveau i forhold til dine eksisterende investeringer indenfor bæredygtighed og ansvarlighed. Samtidig kan du få del i de merafkast, som momentum i årelange perioder har givet, både i teori fra akademisk hold.

Falcon BRIGHTER FUTURE som porteføljeelement

Det er fra akademisk side påvist, at en momentumstrategi med fordel kan indgå som element i en portefølje, hvor der ønskes bedre risikojusterede afkast og/eller diversificering på strateginiveau. Læs mere om den akademiske research på siden value & momentum.

 

Mød os til et 45 minutters webinar og få mere information om Falcon Invest fordelene SE KOMMENDE DATOER

Dokumenter
& links

Fakta

FALCON BRIGHTER FUTURE
Gul risikomærkning
ISIN: DK0061152840
Finanstilsynet FT-nr.: 11.202.005

ANBEFALET TIDSHORISONT
5 år+

HONORARSTRUKTUR
Læs mere her

INVESTERINGSUNIVERS
Investeringsuniverset består af aktier, der på tidspunktet for indtræden i porteføljen indgår i MSCI WORLD SRI Select Index eller MSCI ACWI Sustainable Impact Index og som også indgår i enten MSCI World Enhanced Value Index, MSCI World Quality Index eller MSCI World Minimum Volatility Index.

YDERLIGERE INFORMATION
Artikel 8-produkt efter disclosureforordningen.
Ingen sektorbegrænsning
Ingen gearing
Long only / ingen shortselling

INVESTERBARE MIDLER
Alle: Frie midler, VSO, pension.

 

BLIV MEDINVESTOR

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken