Månedsrapport: Falcon Danske Aktier | oktober 2023

FALCON DANSKE AKTIER

Falcon Danske Aktier er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Strategien blev startet op i februar 2012 og har således mere end 10 års track record. I starten var fonden unoteret og henvendte sig kun til professionelle investorer. I september 2017 blev fonden børsnoteret. Det var nu muligt for alle at blive medinvestorer.

I 2021 og 2022 opnåede Falcon Danske aktier henholdsvis 4 og 5 stjerner fra det uafhængige analysehus Morningstar. Stjernerne gives for at levere det bedste risikojusterede afkast over 3, 5 eller 10 års sigt relativt til alle andre passivt og aktivt forvaltede fonde, der investerer i danske aktier.

Falcon Danske Aktier har til og med oktober 2023 givet et afkast på 445,4% siden opstarten for næsten 12 år siden. Det er et afkast i særklasse.

MARKEDSKOMMENTAR

Det danske aktiemarked blev udsat for det samme pres i oktober som verdensmarkederne, med geopolitisk uro og rentefrygt, der dæmpede investeringslysten. 72% af selskaberne i det brede OMX Copenhagen Cap-indeks oplevede fald. Markedet blev yderligere påvirket negativt af, at nogle af de tungeste aktier i indekset faldt med op til 21%. DSV A/S og Genmab A/S er eksempler på dette.

PORTEFØLJEKOMMENTAR

Nettoafkastet i Falcon Danske Aktier var -4,7% for måneden, mens sammenligningsindekset, OMX Copenhagen Cap GI, endte med et afkast på -4,9%.

 

HØJESTE BIDRAG

Smykkeselskabet Pandora A/S (+9,1%) leverede det højeste bidrag til afkastet i oktober. Selskabet ligger blandt vores top 5 bedste performere i porteføljen i år. Pandora holdt kapitalmarkedsdag i starten af måneden, hvor selskabet præsenterede nye vækstmål frem mod 2026. Målene inkluderer at levere en organisk vækst på mellem 7-9% årligt, forbedre indtjeningen før skat og renter sat i forhold til omsætningen (EBIT-marginen) til mellem 26-27% og udlodde mellem 14-17 mia. kr. Analytikerkorpset reagerede positivt på ambitionerne og hævede deres kursmål.

Torm A (+12,5%) steg flot i en rød måned, og med en overvægt på 3,4%-point havde dette en betydelig positiv indflydelse på bidraget. Aktien steg uden større selskabsspecifikke nyheder, bortset fra en gentagelse af årsagerne til D/S Nordens stigning forrige måned: lavvande i Panamakanalen reducerer antallet af skibe, der får lov at passere dagligt. Dette skaber forsinkelser, som fjerner fragtkapacitet fra markedet, hvilket øger efterspørgslen på skibe.

Novo Nordisk B A/S (+5,1%) bidrog også positivt til afkastet, idet selskabet udgør 8,8% af porteføljen. Som nævnt i rapporteringen for Falcon Brighter Future, fortsætter markedets begejstring for GLP-1-analogen. Novo Nordisk besluttede at afslutte sit FLOW-studie med GLP-1-analogen Semaglutid tidligere end planlagt, da studiet havde opfyldt sine effektmål for at behandle nyreskader hos diabetespatienter. Dette blev modtaget meget positivt af markedet, hvilket sendte aktien op i en ellers rød måned.

 

LAVESTE BIDRAG

DSV A/S (-20,2%), FLSmidth & Co. A/S (-17,2%) og NTG Nordic Transport Group A/S (-23,1%) var blandt månedens største negative bidragsydere. Med en overvægt på henholdsvis 4,7%-point og 1,8%-point trak de to sidstnævnte selskaber ned i det relative afkast. DSV A/S er vægtet neutralt i forhold til sammenligningsindekset.

DSV A/S leverede det største negative bidrag. Selskabet blev ramt af flere forhold, som isoleret set ikke burde have resulteret i et så markant kursfald, men uventede nyheder modtages ofte ekstra negativt i et faldende marked. Først blev det annonceret, at selskabets topchef ville træde tilbage i september 2024, dernæst advarede Goldman Sachs om en potentiel dybere recession i shippingindustrien end branchen forventer. Som en cyklisk aktie, påvirkes DSV A/S i høj grad af økonomiske udsving. Afslutningsvis medførte en samarbejdsaftale om et omfattende byudviklingsprojekt i Saudi-Arabien bekymring blandt investorerne. Ved månedens udgang afholdt selskabet en uddannelsessession for analytikere og investorer omkring samarbejdsprojektet, hvilket beroligede markedet, og aktien steg med 10%.

FLSmidth & Co. A/S faldt på linje med sin sektor, materialesektoren, uden større selskabsspecifikke nyheder. Markedet undrede sig dog over den manglende kommunikation omkring udskiftningen af en divisionsdirektør.

NTG Nordic Transport Group A/S havde det tredjestørste negative bidrag i oktober. Aktiekursen blev negativt påvirket af fortsat lave fragtrater og reducerede fragtmængder, hvilket resulterede i et driftsresultat (EBIT) på 161 mio. kr., hvilket var næsten 50 mio. kr. lavere end året før. Selvom overskudsgraden steg til 8,2%, kunne dette ikke opveje for markedets reaktion på koncernens udfordrende markedsforhold, som blev yderligere bekræftet ved offentliggørelsen af kvartalsregnskabet. NTG’s kursmål blev nedjusteret af flere analytikere.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen midt i oktober blev Rockwool B A/S og cBrain A/S købt til porteføljen, mens Alm. Brand A/S og ISS A/S blev solgt fra. Rockwool B A/S har ikke været i porteføljen siden invasionen af Ukraine i 2022. Det er første gang, cBrain A/S indgår i porteføljen.

3 største STIGNINGER

Aktie Vægt* Stigning**
TORM PLC Class A 3,6% +12,5%
Pandora A/S 6,0% +9,1%
Novo Nordisk B A/S 8,8% +5,1%

* Angiver vægten ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største FALD

Aktie Vægt* Fald**
NTG Nordic Transport Group 2,2% -23,1%
Genmab A/S 2,0% -20,7%
DSV A/S 6,5% -20,2%

* Angiver vægten ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største investeringer

Aktie Sektor Vægt
Novo Nordisk A/S Class B Sundhed 8,8%
DSV A/S Industri 6,5%
Danske Bank A/S Finans 6,2%
Pandora A/S Forbrugsgoder 6,0%
Jyske Bank A/S Finans 5,7%

Fonden anvender en aktiv investeringsstrategi, hvilket indebærer, at afkastet kan afvige væsentligt fra markedet – i begge retninger.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.