Månedsrapport: Falcon Brighter Future | oktober 2023

FALCON Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Fonden er en global aktiefond med fokus bæredygtighed og investering i selskaber med attraktive egenskaber. Strategien blev startet op i juni 2023 og bygger på mange års erfaring med investering i akademisk veldokumenterede strategier og bæredygtig investering.

Falcon Brighter Future er en artikel 8 fond og har en rating på 4 ud af 5 glober i Morningstars bæredygtighedsunivers.

Sammenligningsindekset (benchmark) er MSCI World ETF (DKK). Sammenligningsindekset medregner geninvesterede udbytter i afkastet og fondsomkostninger.

Falcon Brighter Future investerer i globale selskaber med meget attraktive egenskaber.

Investeringerne fordeles på tværs af en lang række stærke selskaber, som arbejder indenfor mange forskellige sektorer. Ved også at tage hensyn til, at selskaberne skal have forskellige akademisk veldokumenterede og påviste egenskaber, finder vi de bedste steder at investere pengene.

*Modelafkast indtil 31. maj 2023

MARKEDSKOMMENTAR

Det globale aktiemarked oplevede endnu et fald i oktober, da markedsdeltagerne var bekymrede for, at renteniveauet ikke ville falde tilbage lige foreløbig. Nøgletal for den amerikanske økonomi viste en overraskende jobvækst og relativt beskedne lønstigninger, hvilket umiddelbart kunne ses som positivt for aktiemarkederne. Dog kunne disse tal også indikere et mindre presserende behov for en rentesænkning fra den amerikanske centralbank. Dertil kom forhøjede spændinger i Mellemøsten, stigende energipriser og bekymringer for stagflationære tendenser, som yderligere tyngede stemningen.

Den eneste sektor, der viste en positiv tendens i oktober, var forsyningssektoren. De resterende sektorer oplevede fald på op til 4,5% – forbrugsgoder var hårdest ramt. Teknologiaktierne var dog relativt modstandsdygtige overfor den generelle markedsuro og noterede et mindre fald på kun 0,5%, hjulpet på vej af eksempelvis Microsoft, der steg med 7,4%.

PORTEFØLJEKOMMENTAR

Nettoafkastet i Falcon Brighter Future var -2,4% for måneden, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på -2,7%. 

 

HØJESTE BIDRAG

Microsoft Corp. (+7,4%) var månedens største positive bidragsyder. Selskabet overgik forventningerne til salget i fjerde kvartal med en omsætningsstigning på 2 mia. USD mere end forventet, samtidig med at overskuddet per aktie var 13% højere end forventet. Microsoft har en del medvind for tiden og har eksempelvis netop færdigjort overtagelsen af spilgiganten, Activision Blizzard. Falcon Brighter Future var investeret i Activision ved annonceringen af opkøbet og har fået del i kursstigningen frem til overtagelsen. Microsoft er også dybt engageret i Open.ai, selskabet bag ChatGPT, og udbygger sin førende position indenfor kunstig intelligens.

Medicinalvirksomheden Eli Lilly (+3,4%) steg på nyheden om, at konkurrenten Novo Nordisks GLP1-analog Semaglutid til behandling af diabetes og fedme også kan afværge nyreskader hos diabetikere. Markedets begejstring for GLP-1 synes at være uden ende, og Eli Lilly, der arbejder inden for de samme områder som Novo Nordisk, har sit eget GLP1-analog middel, som forventes godkendt til behandling af fedme.

Proctor & Gamble (+3,8%) gav det tredjestørste bidrag. I oktober rapporterede selskabet om salg og overskud, som overgik analytikernes forventninger, trods en lavere salgsvolumen. Volumen blev imidlertid opvejet af prisstigninger, hvilket understreger, at virksomheder inden for forbrugsgoder er en attraktiv defensiv position i en tid, hvor forbrugerne holder tilbage på grund af vedvarende inflation og økonomisk usikkerhed. Uanset situationen er der altid behov for de varer, disse virksomheder sælger. 

 

LAVESTE BIDRAG

To af de indekstunge selskaber Nvidia (-6,0%) og Alphabet Inc. (-4,7%) var blandt porteføljens største negative bidragsydere. Nye eksportregler fra den amerikanske regering begrænser salget af højteknologi til Kina, hvilket kan tvinge Nvidia til at annullere store ordrer. Kina udgør 20% af selskabets omsætning. Selvom analytikerne stadig ser et langsigtet potentiale i selskabet og fastholder deres købsanbefalinger, skar flere i deres kursmål med 5-10%. Alphabet skuffede, hvad angår omsætningen i 3. kvartal. Selvom den samlet set steg med 11% i forhold til samme periode året før, var væksten i den del af virksomheden, som beskæftiger sig med cloud-tjenester, lavere end året før. Med konkurrenter, for eksempel Microsoft Corp., der oplever vækst i dette vigtige segment, blev aktiekursen sendt ned.

ON Semiconductor Corp. (-32,4%), der leverer elektronikkomponenter til blandt andet bilindustrien, gav det tredjestørste negative bidrag, efter selskabet måtte sænke forventningerne til 4. kvartals indtjening per aktie fra 1,27 USD til 1,13 USD mod et konsensusestimat på 1,36 USD. De nedreviderede forventninger blev ikke modtaget vel af markedet, som sendte aktien kraftigt ned. Selskabet begrunder det reviderede forecast med en enkelt kunde, en outlier, uden at ville gå i detaljer med, hvilket selskab det drejer sig om. 

 

ANDRE BIDRAG

I oktober hentede vi et stort merbidrag relativt til sammenligningsindekset fra vores amerikanske aktier. Dels klarede de sig 0,7%-point bedre end alle amerikanske aktier i verdensindekset, og dels var vi undervægtet med næsten 15%-point i en region, som udviklede sig negativt. Det gav ekstra 0,08%-point, og et samlet positivt merbidrag på 0,78%-point.

Valueaktier, altså selskaber der er attraktivt prissat ud fra finansielle nøgletal, klarede sig markant dårligere end andre typer selskaber i oktober. Et indeks bestående af valueaktier gav -4,6%, mod for eksempel et indeks bestående af kvalitetsaktier, som gav -1,3%. Det påvirkede vores japanske aktier, hvor mange har valuekarakteristika, og de bidrog negativt med 0,53%-point.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringen primo oktober 2023 var de største ændringer i porteføljen på enkeltaktieniveau salg af McDonald’s Corporation (0,7%), Medtronic Plc (0,7%), L’Oreal S.A. (0,7%), samt køb af UnitedHealth Group Incorporated (1%), Procter & Gamble Company (0,9%), og Tenaris S.A. (0,7%).

Porteføljen er aktuelt mest koncentreret i kvalitetsaktier. Vægtningen af momentumaktier og aktier med lave kursudsving er blevet reduceret, mens vægtningen af valueaktier er blevet øget. Valueaktier har ligesom forrige måned fortsat den laveste vægt.

I forhold til sammenligningsindekset er porteføljen undervægtet nordamerikanske aktier med 14,9%-point og overvægtet europæiske aktier og japanske aktier med henholdsvis 6,2%-point og 9,8%-point. I forhold til forrige måned er vægtningen af europæiske aktier blevet sænket til fordel for japanske aktier. Dette hænger sammen med en øget vægt af valueaktier.

5 største STIGNINGER

Aktie Vægt* Stigning**
Japan Post Insurance 0,1% +13,5%
Netflix, Inc. 0,5% +9,3%
Arista Networks, Inc. 0,3% +9,2%
Pandora A/S 0,3% +9,1%
Arch Capital Group Ltd. 0,3% +9,0%

* Angiver vægten ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største FALD

Aktie Vægt* Fald**
Align Technology, Inc. 0,1% -39,4%
ON Semiconductor Corp. 0,2% -32,4%
Fresenius Medical Care 0,1% -23,4%
Ibiden Co., Ltd. 0,2% -21,3%
Zillow Group, Inc. Class C 0,2% -21,3%

* Angiver vægten ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

 

sektorallokering

Sektor Vægt*
Teknologi 22,3%
Finans 18,0%
Sundhed 13,3%
Industri 11,1%
Forbrugsgoder 10,7%
Kommunikation 7,7%
Konsumentvarer 7,1%
Øvrige 9,9%

* Angiver vægten ultimo måneden.

Landeallokering

Land Vægt*
USA 56,9%
Japan 12,0%
Frankrig 6,1%
England 4,8%
Spanien 3,6%
Schweiz 3,0%
Tyskland 2,8%
Øvrige 10,7%

* Angiver vægten ultimo måneden.

10 største positioner

Aktie Sektor Land Vægt
Apple Inc. Teknologi USA 4,7%
Microsoft Corporation Teknologi USA 4,1%
Alphabet Inc. Class C Kommunikation USA 2,8%
NVIDIA Corporation Teknologi USA 1,8%
Eli Lilly and Company Sundhed USA 1,2%
Costco Wholesale Corporation Konsumentvarer USA 1,2%
Novo Nordisk A/S Class B Sundhed Danmark 1,1%
Johnson & Johnson Sundhed USA 1,0%
Berkshire Hathaway Inc. Class B Finans USA 1,0%
TotalEnergies SE Energi Frankrig 1,0%

 

*Swipe til siden for at se hele tabellen

Fonden anvender en aktiv investeringsstrategi, hvilket indebærer, at afkastet kan afvige væsentligt fra markedet – i begge retninger.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.