MÅNEDSRAPPORT: Falcon Danske Aktier | Marts 2023

FALCON DANSKE AKTIER

Falcon Danske Aktier er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Strategien blev startet op i februar 2012 og har således mere end 10 års track record. I starten var fonden unoteret og henvendte sig kun til professionelle investorer. I september 2017 blev fonden børsnoteret. Det var nu muligt for alle at blive medinvestorer. 

I 2021 og 2022 opnåede Falcon Danske aktier henholdsvis 4 og 5 stjerner fra det uafhængige analysehus Morningstar. Stjernerne gives for at levere det bedste risikojusterede afkast over 3, 5 eller 10 års sigt relativt til alle andre passivt og aktivt forvaltede fonde, der investerer i danske aktier.

Årsafkast

PORTEFØLJEKOMMENTAR

Ført an af indekstunge Novo Nordisk A/S trodsede det danske aktiemarked den globale bankaktieuro og lukkede måneden i plus.

Den mest stigende aktie i porteføljen var STG A/S (+11,4%), der imponerede markedet med et stærkt regnskab. Dette udløste både flere kursmålsløft og købsanbefalinger. Den næstmest stigende aktie var Novo Nordisk A/S (+9,9%). Den seneste stigning er især sket på baggrund af store forventninger til anti-fedmemidlet WeGovy. Der er forlydender om, at World Health Organization (WHO) overvejer at sætte det på deres liste over essentielle sundhedsprodukter. Carlsberg A/S (+9,7%) steg ligeledes pænt og endte blandt de bedste i porteføljen.

De mest faldende aktier i porteføljen var primært bankaktier. Grundet deres stærke performance de seneste mange måneder, har fonden en stor eksponering mod disse. I porteføljen har vi Jyske Bank A/S (-18,6%), Danske Bank A/S (-15,6%), Spar Nord bank A/S (-13,3%), Ringkøbing Landbobank A/S (-12,5%) og Sydbank A/S (-9,3%). Udover bankaktierne fortsatte ChemoMetec A/S (-14,2%) med at falde uden de store nyheder.

AFKASTUDVIKLING

Nettoafkastet i Falcon Danske Aktier var -5,1% for måneden, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 1,1%.

Afkastet for 1. kvartal af 2023 var +2,4% for Falcon Danske Aktier og +6,3% for sammenligningsindekset.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i marts måned.

PLANLAGTE REALLOKERINGER

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske primo april.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

Aktie Vægt* Fald
STG A/S 1,9% 11,4%
Novo Nordisk A/S Class B 10,5% 9,9%
Carlsberg AS Class B 1,8% 9,7%

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

Aktie Vægt* Fald
Jyske Bank A/S 6,0% -18,6%
Danske Bank A/S 5,6% -15,6%
ChemoMetec A/S 1,4% -14,2%

5 største investeringer

Aktie Sektor Vægt
Novo Nordisk A/S Class B Sundhed 10,5%
ISS A/S Forbrugsgoder 6,1%
Jyske Bank A/S Finans 6,0%
Danske Bank A/S Finans 5,6%
Nordea Bank Abp Finans 5,5%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.