Månedsrapport: Falcon Danske Aktier | Januar 2023

FALCON DANSKE AKTIER

Falcon Danske Aktier er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Strategien blev startet op i februar 2012 og har således mere end 10 års track record. I starten var fonden unoteret og henvendte sig kun til professionelle investorer. I september 2017 blev fonden børsnoteret. Det var nu muligt for alle at blive medinvestorer. 

I 2021 og 2022 opnåede Falcon Danske aktier henholdsvis 4 og 5 stjerner fra det uafhængige analysehus Morningstar. Stjernerne gives for at levere det bedste risikojusterede afkast over 3, 5 eller 10 års sigt relativt til alle andre passivt og aktivt forvaltede fonde, der investerer i danske aktier.

Årsafkast

PORTEFØLJEKOMMENTAR

Det danske aktiemarked tog forskud på glæderne med store stigninger ultimo 2022. I januar var markedsudviklingen stort set 0%

FLSmidth & Co. A/S (+16,1%) den mest stigende aktie i porteføljen. Det meste af stigningen kom fra en større ordre fra et finsk selskab samt offentliggørelsen af deres regnskab for 4. kvartal, der slog forventningerne. Alm. Brand A/S (+12,5%) steg blandt andet efter en blokhandel på en værdi af 246,5 mio. DKK blev afhandlet med præmie. Afslutningsvis steg Jyske Bank A/S (+8,8%) ligeledes. Selskabet afgav regnskab for 4. kvartal, hvor det opjusterede forventningerne til 2022.

ChemoMetec A/S (-13,7%), som også faldt i december måned, faldt endnu engang uden større selskabsspecifikke nyheder. Rederiet D/S Norden A/S (-12,1%) havde det 2. laveste afkast i porteføljen, hvilket især kan tilskrives fald i tørlastindekset Baltic Dry, som D/S Nordens kurs følger tæt. Baltic Dry-indekset er nu næsten halveret fra december 2022. Genmab A/S (-9,2%) faldt især efter flere analytikere sænkede kursmålet for aktien.

AFKASTUDVIKLING

Nettoafkastet i Falcon Danske Aktier var 1,2% for måneden, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 0,7%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen blev Ørsted og Novozymes A/S solgt fra porteføljen, og blev erstattet af Vestas Wind Systems A/S, DFDS A/S og Ambu A/S.

PLANLAGTE REALLOKERINGER

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske ultimo februar.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

Aktie Vægt* Fald
FLSmidth & Co. A/S 4,6% 16,1%
Alm. Brand A/S 3,9% 12,5%
Jyske Bank A/S 6,8% 8,8%

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

Aktie Vægt* Fald
ChemoMetec A/S 1,4% -13,7%
D/S Norden A/S 3,8% -12,1%
Genmab A/S 4,8% -9,2%

5 største investeringer

Aktie Sektor Vægt
Novo Nordisk A/S Class B Sundhed 8,9%
Jyske Bank A/S Finans 6,8%
Nordea Bank Abp Finans 6,8%
ISS A/S Forbrugsgoder 6,6%
Tryg A/S Finans 5,1%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.