Månedsrapport: Falcon Danske Aktier | februar 2023

FALCON DANSKE AKTIER

Falcon Danske Aktier er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Strategien blev startet op i februar 2012 og har således mere end 10 års track record. I starten var fonden unoteret og henvendte sig kun til professionelle investorer. I september 2017 blev fonden børsnoteret. Det var nu muligt for alle at blive medinvestorer. 

I 2021 og 2022 opnåede Falcon Danske aktier henholdsvis 4 og 5 stjerner fra det uafhængige analysehus Morningstar. Stjernerne gives for at levere det bedste risikojusterede afkast over 3, 5 eller 10 års sigt relativt til alle andre passivt og aktivt forvaltede fonde, der investerer i danske aktier.

Årsafkast

PORTEFØLJEKOMMENTAR

Det danske aktiemarked klarede sig godt i februar måned, hvor det var et af de mest stigende markeder i verden.

Det var især bankaktierne, som viste robusthed og fremgang, hvilket afspejlede sig i porteføljen. De steg i gennemsnit med 11,1%. De mest stigende var Jyske Bank A/S (+20,2%), Spar Nord Bank A/S (+19,5%), Sydbank A/S (+15,3%) og Danske Bank A/S (+15,0%). Flere af bankerne leverede stærke Q4 resultater og løftede kursmål. Derudover havde bankerne især gavn af, at den Europæiske Centralbank hævede renten i Eurozonen med 50 basispoint til 2,50%.

Den absolut mest stigende aktie var dog D/S Norden A/S (+35,1%), hvor der var rigeligt med gode selskabsspecifikke nyheder. Stigningen skyldtes først og fremmest et stærkt resultat for 2022, som var det bedste i rederiets 151 års historie. Forventningerne til 2023 samt en igangsættelse af et aktietilbagekøbsprogram. Afslutningsvist var der meget store stigninger i Baltic Dry-indekset som aktien følger tæt, der blev fordoblet alene i de to sidste uger af februar.

Chemometec A/S (-23,3%) faldt endnu engang i februar måned. Faldet skyldtes primært et skuffende halvårsregnskab, hvor væksten var lavere end forventet. Vækstaktier, som Chemometec, bliver især straffet af investorerne, når de skuffer på væksten, eftersom en høj vækst over længere perioder retfærdiggør deres relativt høje prissætning. NKT A/S (-23,1%) blev ligeledes straffet for et skuffende regnskab, der også medførte sænkede kursmål og anbefalinger fra analytikerne.

AFKASTUDVIKLING

Nettoafkastet i Falcon Danske Aktier Momentum var 6,7% for måneden, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 4,4%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen ultimo februar blev positioner i NKT A/S (-1,0%-point), FLSmith & Co. A/S (-0,5%-point) og Genmab A/S (-0,34%-point) reduceret. Disse blev erstattet af aktier i D/S Norden A/S (+1,0%-point) og Jyske Bank A/S (+0,9%-point).  Boozt AB og TORM A er nye aktier i porteføljen.

PLANLAGTE REALLOKERINGER

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske primo april.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

Aktie Vægt* Fald
D/S Norden A/S 4,8% 35,1%
Jyske Bank A/S 7,7% 20,2%
Spar Nord Bank A/S 4,3% 19,5%

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

Aktie Vægt* Fald
ChemoMetec A/S 1,0% -23,3%
NKT A/S 2,6% -23,1%
FLSmidth & Co. A/S 4,1% -5,1%

5 største investeringer

Aktie Sektor Vægt
Novo Nordisk A/S Class B Sundhed 8,8%
Jyske Bank A/S Finans 7,7%
Nordea Bank Abp Finans 7,2%
ISS A/S Forbrugsgoder 6,4%
Danske Bank A/S Finans 5,3%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.