Farvede luftballoner

Falcon Flex Momentum

Målet i Falcon Flex er at skabe gode langsigtede afkast og at opnå mindre kursudsving på mellemlang og lang sigt end en ren aktieinvestering. Det gøres ved at sprede investeringerne blandt forskellige aktivklasser og sektorer samt at søge kapitalbeskyttelse ved at placere op til 50% af porteføljemidlerne “kontant” – i praksis via korte europæiske statsobligationer – når momentum i aktiemarkederne er faldende.

Bliv medinvestor

ÅRSAFKAST

Opdateret per børsluk den 14. december 2018

Afkast siden 2013 29,2%
Annualiseret 4,4% p.a.
Indeværende år -4,1%
Afkast per børsluk 14. december 2018

Aktuel kurs Nasdaq Kbh
Indre værdi 94,69 per 17. dec kl. 16:10

Bemærk: Falcon Flex Momentum blev børsnoteret 7. sep. 2017. Før denne dato er afkast og nøgletal fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi. Faktiske afkast fra aug 2013 til dec 2017 (før strategijustering) kan ses her.

Investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Momentum strategi

MÅLET i Falcon Flex er at skabe gode langsigtede afkast og at opnå mindre kursudsving på mellemlang og lang sigt end en ren aktieinvestering.

FILOSOFIEN er at balancere ønsket om kapitalbevarelse og kapitalforøgelse således at der i højere grad søges afkast, når aktiemarkederne har positivt momentum – og i mindre grad, når aktiemarkederne har negativt momentum.

STRATEGIEN er at udvælge og diversificere investeringerne blandt forskellige aktivklasser og sektorer. I perioder hvor momentum i aktiemarkederne er faldende, søges kapitalbeskyttelse ved at placere op til 50% af porteføljemidlerne “kontant” via korte europæiske statsobligationer.

FORDELENE ved den skiftende aktivklasseallokering og i perioder at “stå på sidelinien” med nogle af porteføljemidlerne er mulighed for gode langsigtede afkast samt fokus på kapitalbeskyttelse, når store markedskriser indtræffer.

Falcon Flex Momentum som porteføljeelement

Det er fra akademisk side påvist, at en momentumstrategi med fordel kan indgå som element i en portefølje, hvor der ønskes bedre risikojusterede afkast og/eller diversificering på strateginiveau. Læs mere om den akademiske research på siden value & momentum.

Falcon Flex Momentum som portefølje element

Mød os til et 1-times gå-hjem-møde og få mere information om Falcon Invest fordelene SE BYER OG DATOER

Forstå
strategien
Strategiforklaring momentum
Mød Finn Støy
Investor i Falcon Flex
Finn Støy, investor i Falcon Flex
Mød Andreas Linde
Investor i Falcon Danske Aktier
& Falcon Europe
Andreas Linde, investor i Falcon Danske Aktier Momentum og Falcon Europe Momentum

Dokumenter
& links

Fakta

FALCON FLEX MOMENTUM
Gul risikomærkning
ISIN: DK0060854230
Finanstilsynet FT-nr.: 11.202.001

ANBEFALET TIDSHORISONT
3 år+

HONORARSTRUKTUR
Læs mere her

INVESTERINGSUNIVERS
Aktier i udviklede lande
Aktier i emerging markets lande
Statsobligationer
Virksomhedsobligationer
Råvarer
Ædelmetaller (guld)

Alle investeringer foregår via ETF’er. Se fuld liste her.

YDERLIGERE INFORMATION
Ingen gearing
Long only / ingen shortselling
Mulighed for “kontantandel” på op til 50% via korte europæiske statsobligationer

INVESTERBARE MIDLER
Alle: Frie midler, VSO, pension.

 

BLIV MEDINVESTOR

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken