DA | EN
Farvede luftballoner

Falcon Flex Momentum

Målet i Falcon Flex er at skabe gode langsigtede afkast og at opnå mindre kursudsving på mellemlang og lang sigt end en ren aktieinvestering. Det gøres ved at sprede investeringerne blandt forskellige verdensregioner og aktivklasser samt at søge kapitalbeskyttelse ved at placere op til 50% af porteføljemidlerne “kontant” – i praksis via korte europæiske statsobligationer – når momentum i aktiemarkederne er faldende.

Bliv medinvestor

ÅRSAFKAST

Opdateret per børsluk den 10. maj 2021

Afkast siden 2013 57,1%
Annualiseret 5,8% p.a.
Indeværende år 8,7%
Afkast per børsluk 10. maj 2021

Aktuel kurs Nasdaq Kbh
Indre værdi 109,51 per 11. maj kl. 16:05

Bemærk: Falcon Flex Momentum blev børsnoteret 7. sep. 2017. Før denne dato er afkast og nøgletal fra en simulation af den nuværende investeringsstrategi. Faktiske afkast fra aug 2013 til dec 2017 (før strategijustering) kan ses her.

Investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Momentum strategi

MÅLET i Falcon Flex er at skabe gode langsigtede afkast og at opnå mindre kursudsving på mellemlang og lang sigt end en ren aktieinvestering.

FILOSOFIEN er at balancere ønsket om kapitalbevarelse og kapitalforøgelse således at der i højere grad søges afkast, når aktiemarkederne har positivt momentum – og i mindre grad, når aktiemarkederne har negativt momentum.

STRATEGIEN er at udvælge og diversificere investeringerne blandt forskellige verdensregioner og aktivklasser. I perioder hvor momentum i aktiemarkederne er faldende, søges kapitalbeskyttelse ved at placere op til 50% af porteføljemidlerne “kontant” via korte europæiske statsobligationer.

FORDELENE ved den skiftende aktivklasseallokering og i perioder at “stå på sidelinien” med nogle af porteføljemidlerne er mulighed for gode langsigtede afkast samt fokus på kapitalbeskyttelse, når store markedskriser indtræffer.

Falcon Flex Momentum som porteføljeelement

Det er fra akademisk side påvist, at en momentumstrategi med fordel kan indgå som element i en portefølje, hvor der ønskes bedre risikojusterede afkast og/eller diversificering på strateginiveau. Læs mere om den akademiske research på siden value & momentum.

Falcon Flex Momentum som portefølje element

Mød os til et 30 minutters webinar og få mere information om Falcon Invest fordelene SE KOMMENDE DATOER

Forstå
strategien
Strategiforklaring momentum

Dokumenter
& links

Fakta

FALCON FLEX MOMENTUM
Gul risikomærkning
ISIN: DK0060854230
Finanstilsynet FT-nr.: 11.202.001

ANBEFALET TIDSHORISONT
5 år+

HONORARSTRUKTUR
Læs mere her

INVESTERINGSUNIVERS
Aktier i udviklede lande
Aktier i emerging markets lande
Statsobligationer
Virksomhedsobligationer
Højtforrentede obligationer

Alle investeringer foregår via ETF’er.

YDERLIGERE INFORMATION
Ingen gearing
Long only / ingen shortselling
Mulighed for “kontantandel” på op til 50% via korte europæiske statsobligationer

INVESTERBARE MIDLER
Alle: Frie midler, VSO, pension.

 

BLIV MEDINVESTOR

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken