Farvede luftballoner

Falcon Flex Momentum

Målet i Falcon Flex er at skabe gode langsigtede afkast og at opnå mindre kursudsving end en ren aktieinvestering ved at sprede investeringerne blandt forskellige aktivklasser og sektorer samt at søge kapitalbeskyttelse ved at placere op til 50% af porteføljemidlerne “kontant” – i praksis via ETF’er med korte Euro statsobligationer – når momentum i aktiemarkederne er faldende.

Bliv medinvestor

ÅRSAFKAST

20180112-Falcon-Flex-Momentum-afkast-histogram

Afkast siden 2013 37,2%
Annualiseret 6,5% p.a.
Indeværende år 1,86%
Ugedata per den 12. januar 2018

Aktuel kurs Nasdaq Kbh
Indre værdi 101,17 pr. 19. jan kl. 09:44

Bemærk: Falcon Flex Momentum blev børsnoteret 7. sep. 2017. Før denne dato er afkast og nøgletal fra en simulering af den nuværende investeringsstrategi. Faktiske afkast fra en tidligere version af strategien, der blev brugt fra august 2013 til december 2017, kan ses her. Investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

MÅLET i Falcon Flex er at skabe gode langsigtede afkast og at opnå mindre kursudsving end en ren aktieinvestering.

FILOSOFIEN er at balancere ønsket om kapitalbevarelse og kapitalforøgelse således at der i højere grad søges afkast, når aktiemarkederne har positivt momentum – og i mindre grad, når aktiemarkederne har negativt momentum.

STRATEGIEN er at udvælge og diversificere investeringerne blandt forskellige aktivklasser og sektorer. I perioder hvor momentum i aktiemarkederne er faldende, søges kapitalbeskyttelse ved at placere op til 50% af porteføljemidlerne “kontant” via ETF’er med korte europæiske statsobligationer.

FORDELENE ved den skiftende aktivklasseallokering og i perioder at “stå på sidelinien” med nogle af porteføljemidlerne er mulighed for gode langsigtede afkast samt fokus på kapitalbeskyttelse, når store markedskriser indtræffer.

Falcon Flex Momentum som porteføljeelement

Det er fra akademisk side påvist, at en momentumstrategi med fordel kan indgå som element i en portefølje, hvor der ønskes bedre risikojusterede afkast og/eller diversificering på strateginiveau. Læs mere om den akademiske research på siden value & momentum.

Falcon Flex Momentum som portefølje element

Mød os til et 1-times gå-hjem-møde og få mere information om vores momentumstrategier SE BYER OG DATOER

Forstå
strategien
Mød Finn Støy
Investor i Falcon Flex
Mød Andreas Linde
Investor i Falcon C25
& Falcon Europe

Dokumenter
& links

Fakta

FALCON FLEX MOMENTUM
Gul risikomærkning
ISIN: DK0060854230
Finanstilsynet FT-nr.: 24.326.001

ANBEFALET TIDSHORISONT
3 år+

HONORARSTRUKTUR
Læs mere her

INVESTERINGSUNIVERS
Aktier i udviklede lande
Aktier i emerging markets lande
Statsobligationer
Virksomhedsobligationer
Råvarer
Ædelmetaller (guld)

Alle investeringer foregår via ETF’er. Se fuld liste her.

YDERLIGERE INFORMATION
Ingen gearing
Long only / ingen shortselling
Mulighed for “kontantandel” på op til 50% via korte europæiske statsobligationer

INVESTERBARE MIDLER
Alle: Frie midler, VSO, pension.

 

BLIV MEDINVESTOR

Vejen til gode afkast
Går gennem indbakken

 • DET FÅR DU:

  • Afkastrapporter og indsigt i vores porteføljer
  • Research, artikler og nyheder
  • Invitationer til investorarrangementer, generalforsamlinger m.m.
  • Investeringstips til bedre afkast på dine investeringer

  Alt samlet i 1 månedlig mail. Ingen spam. Nem afmelding.

Loading...