Falcon Brighter Future strategibeskrivelse - Læs mere om strategien...
DA | EN
Falcon Global Momentum

Falcon Brighter Future – Strategibeskrivelse

Strategien i Falcon Brighter Future ligner vores tre andre aktiefonde ved at investere på baggrund af eksistensen af momentum i de finansielle markeder. Som noget nyt tager strategien hensyn til, at momentumeffekten er tidsvarierende. Læs mere herunder.

TIDSVARIERENDE MOMENTUMEFFEKT

Falcon Brighter Future investerer ud fra en systematisk investeringsproces, baseret på eksistensen af momentum i de finansielle markeder. Momentumfaktoren er kort fortalt en akademisk påvist tendens til, at de aktier, der udviser det højeste relative afkast (prismomentum) har en tendens til efterfølgende at klare sig bedre end de aktier, der har udvist det laveste prismomentum.

Momentumeffekten er også tidsvarierende, hvilket betyder, at der vil opstå perioder, hvor effekten er svag: Det vil sige, at de aktier, der har udvist det laveste prismomentum, efterfølgende klarer sig bedre end de aktier, der har udvist det højeste prismomentum.

Strategien i Falcon Brighter Future er ud fra en systematisk investeringsproces at investere i begge effekter. Typisk vil porteføljen indeholde de aktier i investeringsrammen, der har det højeste relative prismomentum. I nogle perioder kan porteføljen indeholde en blanding af aktier med det højeste relative prismomentum og aktier med det laveste relative prismomentum. Porteføljen kan også, i helt særlige situationer, alene bestå af aktier med det laveste prismomentum.

KVALITETSSIKRING AF INVESTERINGSUNIVERSET

For at minimere risikoen for investeringer i selskaber, der har alvorlige problemer, ønsker vi at kvalitetssikre investeringsuniverset. Derfor er det et krav, at selskaberne enten har en attraktiv prisfastsættelse (value), en stærk og stabil indtjening i forhold til egenkapitalen (kvalitet) eller defensive kurskarakteristika (lav volatilitet). Ligesom for bæredygtighedsscreeningen er det den globale indeksudbyder, MSCI, som definerer, hvilke selskaber, der opfylder kriterierne.

 

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken