Tidligere på måneden skrev vi et indlæg om alle korrektioner i de danske C20 og C25 indeks siden Finanskrisen. Her havde vi researchet dybden og længden af sådanne korrektioner.

Nedenfor har vi taget et kig på de 3 største af korrektionerne, herunder den nuværende, og set på, hvordan de har udfoldet sig.

Grafen viser blandt andet, at hastigheden, hvormed markedet falder, ikke nødvendigvis forudsiger længden af korrektionen. Den viser også, at den nuværende korrektion, som startede ultimo september 2018, indtil videre har varet 63 handelsdage, og at det danske aktiemarked per børsluk i går siden seneste top er faldet med 11,27%.

Nedenfor ses det, hvordan de 2 forrige korrektioner udspillede sig indtil nulpunktet – high water mark – igen blev nået:

ER KORREKTIONEN SLUT?

Vores krystalkugle virker desværre (stadig) ikke, og vi har i Falcon derfor et princip om ikke at prøve at forudsige fremtiden. Det er der nok, der prøver på. Men vi ved, at man som investor i danske aktier siden Finanskrisen i gennemsnit har skullet leve med en korrektion på 10% eller mere én gang årligt.

En af pointerne i det tidligere indlæg var desuden, at ens porteføljeværdi har været i et tilbagefald i 2/3 af tiden. Så for at høste de gode danske aktieafkast, som vi blandt andet har profiteret af i vores danske aktiefond, har man skullet have is i maven og have en forholdsvis lang tidshorisont.

Dét er god læring, man som investor bør tage med, når man evaluerer sine investeringer på kort sig. For det har vist sig, at det – i hvert fald historisk – i kroner og øre langt bedre har kunnet betale sig at evaluere sine investeringer over en længere tidsperiode.

Oplysningerne i dette materiale er udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge ejerandele i virksomheder og værdipapirer omtalt i materialet, i Falcon Invest eller andre værdipapirer, ligesom de ikke kan betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i dette materiale.