De globale aktiemarkedsindeks har haft en langsigtet opadgående trend de sidste mange årtier. Kraftige og hurtigt opståede nedafgående korrektioner imod denne trend er et undgåeligt fænomen, der kan føles meget ubehageligt for de fleste investorer. For en langsigtet investor er det dog noget, man bliver nødt til at leve med og lade tiden arbejde for ens investeringer.

Vi har analyseret alle korrektioner siden afslutningen af Finanskrisen frem til den 6. november 2018. Tabellen herunder viser samtlige tilfælde, hvor det danske eliteaktieindeks (OMX C20/C25) er faldet med mere end 5% fra det seneste toppunkt og indtil det tabte er indhentet igen.

Datakilde: NASDAQ OMX. Dataserie består af afkast for hhv. OMXC20, 20 CAP GI og C25 GI. # dage er beregnet fra 5%-grænsen passeres, indtil det maksimale tilbagefald er indhentet igen.

HVAD KAN VI LÆRE AF TABELLEN?

Siden den aktuelle korrektion startede medio september 2018, har det maksimale tilbagefald været på minus 16%. Per lukkekurs for OMXC25 GI den 6. november 2018 er 4%-point indhentet, så tilbagefaldet i indekset nu er på 11,7%.

Tabellen ovenfor viser flere ting:

  • Korrektioner er noget, alle investorer skal affinde sig med. Man vil højest sandsynligt ikke lykkedes med at forsøge at forudse dem kontinuerligt over tid.
  • I gennemsnit har man skullet leve med en korrektion på 10% eller mere én gang årligt.
  • Nogle gange varer de kort tid (for eksempel i 2015) og andre gange væsentligt længere tid (for eksempel i 2016).
  • Selvom om det danske aktieindeks er steget med over 400% siden bunden i marts 2009, har man som investor skulle leve med at befinde sig i en korrektion i 2/3-dele af tiden. Kun i 1/3-dele af tiden opnås der et nyt toppunkt.

Oplysningerne i dette materiale er udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge ejerandele i virksomheder og værdipapirer omtalt i materialet, i Falcon Invest eller andre værdipapirer, ligesom de ikke kan betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i dette materiale.