Markant merafkast

I 2012 begyndte vi at investere i danske aktier. Frem til 2018 udvalgt i C20/C25 indeksene, siden da primært i C25, sekundært large/mid cap. Med “renters rente” har vores strategi slået indeksene med 88%-point, netto efter alle omkostninger.

Totalp.a.
Falcon Danske Aktier Momentum291,5%19,2%
Dansk eliteaktieindeks203,2%15,4%

Falcon Danske Aktier Momentum:
291,5% (19,2% p.a.)

Dansk eliteaktieindeks:
203,2% (15,4% p.a.)

Start: Februar 2012. Opdateret per børsluk 8. november 2019.

Historiske afkast er ikke garanti for fremtidige afkast.

Hvordan vi er anderledes

 

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken

Mød 2 medinvestorer

 

 

AKADEMISK ANERKENDT

Vi har opnået et markant bedre afkast i forhold til investering i alle aktierne i de danske eliteaktieindeks eller en indeks-ETF.
 
Merafkastet er opnået via en systematisk investeringsproces, der hviler på den akademisk anerkendte momentumstrategi, uden brug af gearing eller anden unødig risiko.
 
Standardafvigelsen – et risikonøgletal – er siden 2012 for Falcon Danske Aktier Momentum 15,0%, mens standardvigelsen for sammenligningsindeksene i samme periode er 14,1%.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken