FALCON Danske Aktier – STRATEGI

Kom med ind i maskinrummet og hør mere om, hvordan vi har sammensat strategien bag Falcon Danske Aktier.

STRATEGI

Hos Falcon benytter vi den akademisk anerkendte momentumfaktor til vores investeringer. Teknisk set korrigerer vi for standardafvigelsen for at opnå mere stabile afkast i forhold til traditionel momentum, og strategien i Falcon Danske Aktier er derfor løbende at justere porteføljen til at indeholde de C25-, large- og midcap aktier i Danmark, der er i bedst momentum set ud fra et risikojusteret synspunkt.

Strategien er desuden såkaldt long only og benytter ikke gearing.

DIVERSIFIKATION OG OVERPERFORMANCE

Research viser, at man skal have en fornuftig spredning af sine aktier for at undgå at eksponere sig for meget mod blandt andet selskabsspecifikke risici, og porteføljen bør derfor ikke bestå af for  aktier. Samtidig skal porteføljen heller ikke indeholde så mange aktier, at både risiko og afkastmuligheder spredes så meget, at man opnår indekslignende afkast. Med andre ord: Det gælder om at sprede risikoen ved at investere i et vist antal aktier, men ikke for mange aktier, da man herved ikke kan opfylde sit mål om at opnå bedre afkast end ved en simpel indeksinvestering.

I Falcon Danske Aktier diversificerer vi investeringerne således, at porteføljen typisk består af 20-30 forskellige aktier. Dette antal sikrer en fornuftig risikospredning samtidig med, at porteføljen er tilpas koncentreret til, at vi kan levere bedre afkast end investering i alle aktier i C25-, large- og midcap indeksene.

REALLOKERING OG REBALANCERING AF DELPORTEFØLJERNE

I praksis betyder den forskudte reallokering af delporteføljerne, at der, på baggrund af aktuelt momentum, hvert halve år i hver delportefølje tages stilling til, om der er aktier, der skal skiftes ud med andre. Derudover rebalanceres alle delporteføljerne en gang årligt til indbyrdes ligevægt.

INVESTERING PÅ EMPIRISK GRUNDLAG

Strategien i Falcon Danske Aktier er stærkt teoretisk funderet i forskning fra akademisk hold. Derudover har den siden 2012 i praksis, i Falcon Invest, vist sin evne til at skabe markant bedre afkast end markedsafkastet, uafhængigt af subjektive vurderinger fra skiftende porteføljemanagere. Den eksekveres via faste, foruddefinerede processer for at sikre, at investeringsbeslutningerne kontinuerligt træffes på et ensartet grundlag. Beslutningerne er dermed konsistente over tid, hvilket vi anser som væsentligt i forhold til at sikre det langsigtede afkastpotentiale i Falcon Danske Aktier.