Månedsrapport: Falcon Danske Aktier | September 2023

FALCON DANSKE AKTIER

Falcon Danske Aktier er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Strategien blev startet op i februar 2012 og har således mere end 10 års track record. I starten var fonden unoteret og henvendte sig kun til professionelle investorer. I september 2017 blev fonden børsnoteret. Det var nu muligt for alle at blive medinvestorer.

I 2021 og 2022 opnåede Falcon Danske aktier henholdsvis 4 og 5 stjerner fra det uafhængige analysehus Morningstar. Stjernerne gives for at levere det bedste risikojusterede afkast over 3, 5 eller 10 års sigt relativt til alle andre passivt og aktivt forvaltede fonde, der investerer i danske aktier.

Falcon Danske Aktier har til og med september 2023 givet et afkast på 472,6% siden opstarten for næsten 12 år siden. Det er et afkast i særklasse.

MARKEDSKOMMENTAR

Det danske aktiemarked (OMX Copenhagen) faldt på linje med verdensmarkedet og endte måneden med et minus på 2,1%.

Selskaber så som Vestas og Ørsted, der arbejder med den grønne omstilling, trak meget ned i september. I det hele taget har den type selskaber klaret sig dårligt i 2023. Stigende renter og materialepriser giver udfordringer, da det skaber usikkerhed omkring finansieringen og rentabiliteten for ”grønne” projekter, der ofte har en lang tilbagebetalingstid.

PORTEFØLJEKOMMENTAR

Nettoafkastet i Falcon Danske Aktier var +0,8% for måneden, mens sammenligningsindekset, OMX Copenhagen Cap GI, endte med et afkast på -2,1%. Afkastet i 3. kvartal var -1,3% for Falcon Danske Aktier og -6,8% for sammenligningsindekset. Afkastet år til dato er henholdsvis +3,8% og +0,8%

HØJESTE BIDRAG

Zealand Pharma A/S (+19,1%) var igen blandt de største bidragsydere til afkastet med hævede kursmål fra Morgan Stanley og Goldman Sachs. Aktien steg uden større selskabsnyt i september andet end en hurtig sagsbehandling fra de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) for midlet Dasiglucagon. Midlet forebygger og behandler medfødt hyperinsulisme hos børn. Zealand Pharma A/S indgår med en vægt på 4,5% i porteføljen og er dermed markant overvægtet i forhold til sammenligningsindeksets 0,7%.

D/S Norden A/S (+18,8%) gav det 2. største bidrag til afkastet i september. Ekstrem tørke i Panamakanalen har fået de lokale myndigheder til begrænse antallet af daglige sejladser, hvilket giver kø ved indsejlingen ud for Panamas kyst. Når skibene forsinkes, kan det, umiddelbart lidt paradoksalt, øge indtjeningen hos rederierne. Forsinkelserne fjerner fragtkapacitet fra markedet, hvilket øger efterspørgslen på skibe, hvilket hæver raterne, hvilket kan øge indtjeningen. Til gengæld trækker omkostningerne ved den øgede ventetid i den modsatte retning.

Danske Bank A/S gav med et afkast på +6,3%, og med en porteføljevægt på næsten 6% (overvægt på 1,5%-point), månedens 3. største bidrag. Selskabet steg på linje med den danske banksektor uden større selskabsspecifikke nyheder. I forbindelse med 2. kvartalsregnskaberne opjusterede de større danske banker, og Sydbank var i september ude med yderligere en opjustering. Det kan måske udløse endnu en positiv justeringsrunde blandt de andre danske banker, herunder Danske Bank.

LAVESTE BIDRAG

Ambu A/S (-11,5%) og ISS A/S (-11,1%) var igen blandt månedens største negative bidragsydere suppleret af Carlsberg B A/S (-10,5%).

Ambu A/S har leveret en række nedjusteringer, som har kørt investorerne trætte. Selvom der blev opjusteret i juli, blev opjusteringen tolket som værende for konservativ af markedet. En præcisering af forventningerne i kvartalsregnskabet samt grønt lys fra de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, til lanceringen af deres engangskoloskop og endoskopisystem hjalp ikke på kursen.

ISS A/S fortsatte den negative udvikling i kølvandet på en nedskrivning på 1,3 mia.kr. efter et frasalg af selskabets franske forretning samt sænkede kursmål og anbefalinger fra analytikerne. Samtidig ser markedet den nye topchef, Kasper Fangel, an og afventer, at han sætter sit præg på virksomheden.

Carlsberg bidrog negativt til afkastet, og generelt var udviklingen sur for bryggerierne. Markedet frygter skuffelser, og der er stor usikkerhed omkring forbrugernes reaktion på de prisstigninger, som er iværksat, samt inflation og ændret forbrugsadfærd.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringen i september var de største ændringer køb af Demant A/S (vægt på 2,6%) samt en forøgelse af vægten i Torm A/S fra 1,6% til 3,0%. Derudover blev ISS A/S reduceret med 2,6%-point, og Genmab A/S blev reduceret med 1,9%-point.

3 største STIGNINGER

Aktie Vægt* Stigning**
Zealand Pharma A/S 4,5% +19,1%
D/S Norden 3,2% +18,8%
TORM PLC Class A 3,0% +12,9%

* Angiver vægten ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største FALD

Aktie Vægt* Fald**
Ambu A/S Class B 2,9% -11,5%
ISS A/S 2,3% -11,1%
Carlsberg B A/S 4,0% -10,5%

* Angiver vægten ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største investeringer

Aktie Sektor Vægt
Novo Nordisk A/S Class B Sundhed 9,3%
DSV A/S Industri 6,3%
Danske Bank A/S Finans 5,9%
Jyske Bank A/S Finans 5,8%
FLSmidth & Co. A/S Materialer 5,6%

Fonden anvender en aktiv investeringsstrategi, hvilket indebærer, at afkastet kan afvige væsentligt fra markedet – i begge retninger.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.