Månedsrapport: Falcon Danske Aktier | november 2023

FALCON DANSKE AKTIER

Falcon Danske Aktier er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Strategien blev startet op i februar 2012 og har således mere end 10 års track record. I starten var fonden unoteret og henvendte sig kun til professionelle investorer. I september 2017 blev fonden børsnoteret. Det var nu muligt for alle at blive medinvestorer.

I 2021 og 2022 opnåede Falcon Danske aktier henholdsvis 4 og 5 stjerner fra det uafhængige analysehus Morningstar. Stjernerne gives for at levere det bedste risikojusterede afkast over 3, 5 eller 10 års sigt relativt til alle andre passivt og aktivt forvaltede fonde, der investerer i danske aktier.

Falcon Danske Aktier har til og med november 2023 givet et afkast på 472,4% siden opstarten for næsten 12 år siden. Det er et afkast i særklasse.

MARKEDSKOMMENTAR

Efter 4 måneder med minusser på det danske aktiemarked vendte markedet endelig med en stigning på over 5% i november.

Ligesom det gælder for hele året, var der stor spredning i stigninger og fald, som var fordelt med ca. 50% til hver lejr. Sådan har det været i hele 2023, uanset om man ser på hele markedet eller kun ser på C25-selskaberne: halvdelen er i minus for året, men den anden halvdel er i plus. Både plusser og minusser er meget markante. Blandt de 25% dårligst performende i det brede danske Copenhagen Cap GI indeks spænder afkastet mellem -93% (SAS AB) og -16,0% (DFDS A/S). Blandt de 25% bedst performende spænder afkastet mellem +15,6% (Rockwool B A/S) og +111,5% (Parken Sport & Entertainment A/S).

Efter en lang periode, hvor vindere er forblevet vindere, så vi i november, at nogle af de selskaber, som har performet dårligst i 2023, og som aktuelt ikke indgår i Falcon Danske Aktier, vendte på en tallerken og klarede sig bedst. GN Store Nord A/S (+37,3%) og ISS A/S (+15,7%) var nogle af dem.

PORTEFØLJEKOMMENTAR

Nettoafkastet i Falcon Danske Aktier var +5,0% for måneden, mens sammenligningsindekset, OMX Copenhagen Cap GI, endte med et afkast på +5,5%.

Fonden har klaret sig godt i de seneste mange måneder med fald. I november steg alle de aktier, som har trukket indekset ned, og som enten er undervægtet eller slet ikke er i Falcon Danske Aktier. Derfor kunne afkastet ikke helt matche indekset denne måned. År til dato er Falcon Danske Aktier stadig foran med +2,5%-point.

 

HØJESTE BIDRAG

Smykkeselskabet Pandora A/S (+15,8%) leverede igen det højeste bidrag til afkastet denne måned. Selskabet præsenterede et stærkt kvartalsregnskab, der overgik analytikernes forudsigelser. Med en indtægt på 5,6 mia. kr, som lå 200 mio. kr. over det forventede, har Pandora vist en bemærkelsesværdig organisk vækst på 11%. Dette skyldes primært robuste salgstal og effektive reklamestrategier. Desuden har Pandora revideret deres vækstprognose opad til mellem 5 og 6%, en stigning fra den tidligere forventning på 2-5%. På trods af vanskelige forhold på det globale marked, har selskabet formået at øge salget betydeligt. Pandora er dette års bedst performende aktie blandt de store C25-selskaber. Afkastet er på 94%.

Ambu B A/S (+34%) bidrog også flot til månedens afkast. Selskabet indgår med en vægt på 3,8%, hvilket er en klar overvægt i forhold til sammenligningsindeksets 0,8%. Selskabet fremlagde sit regnskab for fjerde kvartal, hvor de fleste nøgletal allerede var kendt fra tidligere annonceringer. For det kommende regnskabsår 2023/24 forventer Ambu en organisk vækst på mellem 7-10% og en overskudsgrad før særlige poster på 8-10%. Disse tal er en anelse mere forsigtige end analytikerforventningerne. På trods af denne forsigtighed steg kursen markant i november.

Zealand Pharma A/S (+14,8%) steg blandt andet på en ny købsanbefaling, hvilket har bidraget til en imponerende aktiestigning på næsten 67% i år. Zealand Pharma, som ofte spås at være en ny Novo Nordisk af investorer, fokuserer på markedet for vægttabsmidler og styrker sin bestyrelse for at intensivere indsatsen. Selskabet har tilføjet to tidligere Eli Lilly-profiler som bestyrelsesobservatører, begge med betydelig erfaring i farmaindustrien. Disse tilføjelser kommer som en del af en strategisk fornyelse.

 

LAVESTE BIDRAG

D/S Norden A/S (-20,3%) gav det største negative bidrag til afkastet. D/S Norden fremlagde deres kvartalsregnskab for 3. kvartal af 2023. Det danske tørlast- og tankrederi har oplevet en markant ændring i deres finansielle resultater, hvilket fik markedet til at sende aktien ned. Efter et historisk højt indtjeningsniveau i 2022, har rederiet set en betydelig nedgang i indtjeningen over de seneste fire kvartaler. I 3. kvartal af 2023 faldt indtjeningen med 60% sammenlignet med samme periode året før. Det skyldes primært lavere fragtrater i tørlast- og tankproduktmarkederne. På trods af dette forventer Norden stadig et solidt årsresultat for 2023.

Royal Unibrew A/S (-13,2%), Danmarks næststørste bryggeri, trak næstmest ned i afkastet i november. Selskabet aflagde kvartalsregnskab for 3. kvartal, hvilket markedet ikke tog godt imod, da det ikke levede op til forventningerne. Citigroup valgte også at skære ca. 9% af kursmålet. Det seneste kvartalsregnskab viste, at Royal Unibrew oplevede et fald i salgsvolumen på 7%, men en mindre stigning i omsætningen. På trods af generelt faldende inflation i Europa, er bryggeriet påvirket af høje priser på råvarer som sukker og appelsinjuice samt lønomkostninger. Dette har ført til en nødvendighed af prisstigninger for at opretholde indtjeningen.

H. Lundbeck B A/S (-11,2%) udviklede sig heller ikke positivt i november, selvom selskabet opjusterede sine indtjeningsforventninger for hele året efter et stærkere end forventet 3. kvartal. Samtidig overgik omsætningen og overskuddet af driften analytikernes forventninger. Det var den nye topchef, Charl van Zyl, som præsenterede sit første kvartalsregnskab, og han anerkender behovet for at investere i Lundbecks produktudviklingspipeline. ‘Patentkløften’ er noget, som flere aktører i markedet er nervøse for, da flere patenter udløber i slutningen af 2020’erne.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen midt i november blev de sidste positioner i Vestas Wind Systems A/S samt Genmab A/S solgt fra porteføljen. I stedet blev Noble Corp. PLC købt med en mindre vægt på 0,8%. De resterende midler fra salget blev anvendt til blandt andet at øge vægten i Rockwool B A/S samt Ambu B A/S.

3 største GeVINSTER

Aktie Vægt* Stigning**
Boozt AB 0,8% +56,0%
CBrain A/S 1,4% +35,0%
Ambu B A/S 3,8% +34,0%

* Angiver vægten ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største FALD

Aktie Vægt* Fald**
D/S Norden 3,1% -20,3%
Royal Unibrew A/S 2,3% -13,2%
H. Lundbeck B A/S 2,4% -11,2%

* Angiver vægten ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største investeringer

Aktie Sektor Vægt
Novo Nordisk A/S Class B Sundhed 8,9%
Danske Bank A/S Finans 6,8%
Pandora A/S Forbrugsgoder 6,6%
DSV A/S Industri 5,4%
Jyske Bank A/S Finans 5,3%

 

Fonden anvender en aktiv investeringsstrategi, hvilket indebærer, at afkastet kan afvige væsentligt fra markedet – i begge retninger.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.