Månedsrapport: Falcon Danske Aktier | juni 2023

FALCON DANSKE AKTIER

Falcon Danske Aktier er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Strategien blev startet op i februar 2012 og har således mere end 10 års track record. I starten var fonden unoteret og henvendte sig kun til professionelle investorer. I september 2017 blev fonden børsnoteret. Det var nu muligt for alle at blive medinvestorer.

I 2021 og 2023 opnåede Falcon Danske aktier 5 stjerner fra det uafhængige analysehus Morningstar. Stjernerne gives for at levere det bedste risikojusterede afkast over 3, 5 eller 10 års sigt relativt til alle andre passivt og aktivt forvaltede fonde, der investerer i danske aktier.

Årsafkast

PORTEFØLJEKOMMENTAR

I juni måned gav det danske large cap indeks et beskedent plus trukket ned af udviklingen indenfor sundhedsaktier.

Nettoafkastet i Falcon Danske Aktier var +2,6% for måneden, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på +0,9%. Afkastet for 2. kvartal af 2023 er +2,7% for Falcon Danske Aktier og +1,8% for sammenligningsindekset. Afkastet for 1. halvår af 2023 er 5,2% for Falcon Danske Aktier og 8,2% for sammenligningsindekset.

Den mest stigende aktie i porteføljen var Matas A/S (+25,9%), som steg med over 20% på få dage efter selskabet annoncerede opkøbet af KICKS Group. Matas forventer, at dette opkøb vil øge indtjeningsvæksten markant. Nyheden førte også til hævede kursmål fra analytikerene. Den anden mest stigende aktie var Danske Bank A/S (+17,2%), som steg på baggrund af hævede kursmål samt en opjustering af deres langsigtede profitabilitet. Slutteligt steg FLSmidth & Co. A/S (+14,3%), som blandt andet annoncerede et opkøb af det amerikanske firma Morse Rubber.

Den mest faldende aktie var H. Lundbeck A/S B (-11,3%), som annoncerede, at deres administrerende direktør fratræder. Derudover faldt aktien på linje med sundhedssektoren, hvor også Zealand Pharma A/S (-8,3%) var blandt de mest faldende aktier. Vestas Wind Systems A/S (-8,5%) faldt af flere årsager. Først fik en stor kinesisk konkurrent en større ordre i Saudi-Arabien. Derefter annoncerede deres konkurrent, Siemens Energy AG, kvalitetsproblemer, hvilket markedet tolkede som en potentiel risiko for Vestas.

AFKASTBIDRAG

I marts måned trak bankaktierne kraftigt ned i afkastet for Falcon Danske Aktier, men de tog revance i juni. Vi har mellemtiden ikke ændret på eksponeringen mod bankaktier.

Danske Bank, Jyske Bank og Nordea Bank var blandt de største bidragsydere med et bidrag på 1,8%-point til afkastet. FLSmidth & Co. steg også flot i juni. Med en vægt i porteføljen på næsten 6% gav det et bidrag på 0,5%-point.

Sundhedsaktier trak generelt ned, og en overvægt i Zealand Pharma A/S gav det største negative bidrag. Sammenligningsindekset blev trukket ned af, at Novo Nordisk A/S udviklede sig negativt for måneden med et minus på 1,5%. I relative termer dominerer selskabet udviklingen i indekset på både godt og ondt. 

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i juni 2023.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

Aktie Vægt* Stigning**
Matas A/S 1,6% 25,9%
Danske Bank A/S 6,2% 17,2%
FLSmidth & Co. A/S 6,0% 14,3%

* Angiver vægten ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

Aktie Vægt* Fald**
H. Lundbeck A/S B 1,6% -11,3%
Vestas Wind Systems A/S 3,7% -8,5%
Zealand Pharma A/S 4,4% -8,3%

5 største investeringer

Aktie Sektor Vægt
Novo Nordisk A/S Class B Sundhed 9,2%
Danske Bank A/S Finans 6,2%
Jyske Bank A/S Finans 6,1%
FLSmidth & Co. A/S Materialer 6,0%
DSV A/S Industri 5,1%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.