Månedsrapport: Falcon Danske Aktier | juli 2023

FALCON DANSKE AKTIER

Falcon Danske Aktier er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Strategien blev startet op i februar 2012 og har således mere end 10 års track record. I starten var fonden unoteret og henvendte sig kun til professionelle investorer. I september 2017 blev fonden børsnoteret. Det var nu muligt for alle at blive medinvestorer. 

I 2021 og 2022 opnåede Falcon Danske aktier henholdsvis 4 og 5 stjerner fra det uafhængige analysehus Morningstar. Stjernerne gives for at levere det bedste risikojusterede afkast over 3, 5 eller 10 års sigt relativt til alle andre passivt og aktivt forvaltede fonde, der investerer i danske aktier.

Falcon Danske Aktier har til og med juli 2023 givet et afkast på 469% siden opstarten for 12 år siden. Det er et afkast i særklasse.

MARKEDSKOMMENTAR

Det danske aktiemarked startede måneden positivt, men endte i minus. Indekstunge DSV A/S, trak godt ned med et fald på næsten 10% ultimo måneden. Regnskabet skuffede, og investorerne solgte ud. Novo Nordisk A/S trak også indekset ned med et afkast på -0,7%. Sundhedsaktier klarede sig generelt dårligt i juli. A.P. Møller – Maersk A/S aktierne trak til gengæld op med stigninger på ca. 15%

 

PORTEFØLJEKOMMENTAR

Nettoafkastet i Falcon Danske Aktier var -1,7% måneden, mens sammenligningsindekset endte med et afkast på -0,2%.

I juli fortsatte bankaktierne med at levere gode afkast og store stigninger. Pandora A/S (+11,4%) og Genmab A/S (8,0%) gav dog de største positive bidrag til afkastet. Stigningen i Pandora A/S var bemærkelsesværdig, da europæiske luksusaktier generelt oplevede en tilbagegang, efter at have haft stor fremgang de seneste år og nu står overfor udfordringer med at opretholde de rekordstore salgstal. Genmab A/S steg på baggrund af løftede kursmål og forventningerne til salget af deres kræftmiddel Darzalex, hvilket førte til en opjustering for året.

Til gengæld trak et skuffende regnskab fra DSV A/S (-5,3%) og Carlsberg A/S (-6,8%) ned i afkastet sammen med flere af de mindre selskaber så som Ambu A/S (-10,4%) og NKT A/S (-6,3%). Ambu A/S faldt efter en opjustering som markedet fandt for konservativ. Det skabte usikkerhed. Inden Topdanmark A/S (-7,5%) og Tryg A/S (-7,7%) blev solgt helt fra porteføljen medio juli, nåede selskaberne at bidrage negativt til afkastet med deres relativt høje vægte på 2,8% og 2,5%. Topdanmark A/S nedjusterede, og Trygs kvartalsregnskab levede ikke op til forventningerne i markedet. Tryg A/S skuffede for første gang længe analytikerkorpset.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen medio juli 2023 blev Tryg A/S og Topdanmark A/S solgt fra porteføljen. Herunder blev positionen i ISS A/S reduceret med 1,4 %-point. Positionerne i Pandora A/S (+2,6%-point), DSV A/S (1,6 %-point) og Matas A/S (1,3 %-point) blev øget.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

Aktie Vægt* Stigning**
Pandora A/S 4,7% 11,4%
Genmab A/S 3,9% 8,0%
Boozt AB 0,9% 6,0%

* Angiver vægten ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

Aktie Vægt* Fald**
Ambu A/S Class B 3,6% -10,4%
Carlsberg AS Class B 4,4% -6,8%
NKT A/S 3,0% -6,3%

5 største investeringer

Aktie Sektor Vægt
Novo Nordisk A/S Class B Sundhed 10,0%
DSV A/S Industri 6,7%
Danske Bank A/S Finans 6,1%
Jyske Bank A/S Finans 6,1%
FLSmidth & Co. A/S Materialer 5,7%

Fonden anvender en aktiv investeringsstrategi, hvilket indebærer, at afkastet kan afvige væsentligt fra markedet – i begge retninger.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.