Månedsrapport: Falcon Danske Aktier | december 2023

FALCON DANSKE AKTIER

Falcon Danske Aktier er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Strategien blev startet op i februar 2012 og har således mere end 10 års track record. I starten var fonden unoteret og henvendte sig kun til professionelle investorer. I september 2017 blev fonden børsnoteret. Det var nu muligt for alle at blive medinvestorer.

I 2021, 2022 og 2023 opnåede Falcon Danske aktier henholdsvis 4 og 5 stjerner fra det uafhængige analysehus Morningstar. Stjernerne gives for at levere det bedste risikojusterede afkast over 3, 5 eller 10 års sigt relativt til alle andre passivt og aktivt forvaltede fonde, der investerer i danske aktier.

Falcon Danske Aktier har til og med december 2023 givet et afkast på 498,6% siden opstarten for næsten 12 år siden. Det er et afkast i særklasse.

MARKEDSKOMMENTAR

Stigningstakten fortsatte i december med et plus på over 5% for det danske aktiemarked.

Af de 25 største selskaber var 19 i plus for måneden, og nogle af årets dårlige performere fandt de gode takter frem og steg flot i december. Ørsted (+16,1%), Vestas Wind Systems A/S (+13,1%), og A.P. Møller – Mærsk A/S B (+12,4%) var blandt disse selskaber.

PORTEFØLJEKOMMENTAR

Nettoafkastet i Falcon Danske Aktier var +4,6% for måneden, mens sammenligningsindekset, OMX Copenhagen Cap GI, endte med et afkast på +5,1%.

Ingen vægt i nogle af de indekstunge selskaber som har klaret sig dårligt næsten hele året trak lidt ned relativt til sammenligningsindekset. Ørsted, Vestas Wind Systems A/S, og A.P Møller – Maersk A/S B var dem der trak med ned i det relative afkast.

Afkastet for 2023 blev +8,5% og +6,4% for sammenligningsindekset. Det vil sige et forspring på 2,1%-point efter alle omkostninger. Fonden har slået sit sammenligningsindeks i 8 ud af 12 år nu.

 

HØJESTE BIDRAG

DSV A/S (+15,0%) gav det største positive bidrag i december. Den danske transportgigant står muligvis til at drage fordel af de stigende fragtrater og kapacitetsudfordringer på handelsruterne. Rederiernes beslutninger om at omdirigere skibe fra Det Røde Hav har reduceret søfragtskapaciteten med op til 20%, hvilket kan gavne DSV’s luftfragtaktiviteter. Deutsche Bahn har meldt ud at de overvejer, at sælge hele deres aktiepost i DB Schenker, hvilket giver en mulighed for DSV for at styrke deres position yderligere i den globale logistikbranche, hvis selskabet kan overtage aktieposten.

Ambu A/S B (+13,0%) har haft en positiv udvikling det seneste år med vækst, forbedret indtjening og positivt cashflow. I december steg aktien markant. Konkurrenten Olympus tilbagekaldte over 17.000 lungeendoskoper grundet selvantændelsesrisiko, hvilket løftede kursen for Ambu idet at lungeendoskopimarkedet er en nøglesektor for selskabet.

Zealand Pharma A/S (+11,1%) gav månedens 3. største positive bidrag, og selskabet indgår med en markant overvægt relativt til sammenligingsindekset på 4,8%-point. Zealand Pharma A/S debuterede i det toneangivne C25-aktieindeks, hvilket gav interesse og medvind. Selskabet har et godt kapitalberedskab, der strækker sig til midten af 2026, og planlægger at indgå partneraftaler for at finansiere deres projekter inden for sjældne sygdomme. I december afviste de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) selskabets ansøgning om godkendelse af deres lægemiddel dasiglucagon til behandling af medfødt hyperinsulinisme (CHI) hos spædbørn og børn. Det skyldes mangler ved en tredjeparts produktionsfacilitet. Disse mangler er ikke specifikke for dasiglucagon, og der er ikke rejst bekymringer om produktets kliniske data, sikkerhed eller kvalitet.

 

LAVESTE BIDRAG

I en meget positiv måned var der næsten ingen negative bidrag. Det eneste der er værd at nævne er Sydbank A/S (-2,4%). Selskabet faldt oven på nyheden om en fyring af bankdirektør Bjarne Larsen som har været ansat i 34 år. Banken har været fåmælt omkring fyringen, men det er kendt at bankdirektøren blev holdt udenfor processen omkring at finde en afløser til den tidligere adm. direktør Karen Frøsig.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der var ingen ændringer i porteføljen i december måned.

3 største GeVINSTER

Aktie Vægt* Stigning**
Boozt AB 1,1% +17,8%
DSV A/S 5,3% +15,0%
Ambu B A/S 5,3% +13,0%

* Angiver vægten ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største FALD

Aktie Vægt* Fald**
Sydbank A/S 4,1% -2,4%
Per Aarslev Holding A/S B 2,4% -0,6%

* Angiver vægten ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største investeringer

Aktie Sektor Vægt
Novo Nordisk A/S Class B Sundhed 8,2%
Pandora A/S Forbrugsgoder 7,0%
Danske Bank A/S Finans 6,8%
Zealand Pharma A/S Sundhed 5,7%
Ambu A/S B Sundhed 5,3%

 

Fonden anvender en aktiv investeringsstrategi, hvilket indebærer, at afkastet kan afvige væsentligt fra markedet – i begge retninger.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.