Månedsrapport: Falcon Brighter Future | September 2023

FALCON Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Fonden er en global aktiefond med fokus bæredygtighed og investering i selskaber med attraktive egenskaber. Strategien blev startet op i juni 2023 og bygger på mange års erfaring med investering i akademisk veldokumenterede strategier og bæredygtig investering.

Falcon Brighter Future er en artikel 8 fond og har en rating på 4 ud af 5 glober i Morningstars bæredygtighedsunivers.

Sammenligningsindekset (benchmark) er MSCI World ETF (DKK). Sammenligningsindekset medregner geninvesterede udbytter i afkastet og fondsomkostninger.

Falcon Brighter Future investerer i globale selskaber med meget attraktive egenskaber.

Investeringerne fordeles på tværs af en lang række stærke selskaber, som arbejder indenfor mange forskellige sektorer. Ved også at tage hensyn til, at selskaberne skal have forskellige akademisk veldokumenterede og påviste egenskaber, finder vi de bedste steder at investere pengene.

*Modelafkast indtil 31. maj 2023

MARKEDSKOMMENTAR

”Higher for longer” blev gentaget i alverdens finansmedier efter en lang række centralbankers rentemøder i september. Deres udmeldinger gav ikke udsigt til store rentefald i 2024. Det blev indkalkuleret i alle rentefølsomme sektorer og selskaber, og verdensaktieindekset faldt med -1,9% i september. For danske investorer blev afkastet holdt oppe af en stigning i amerikanske dollar på 2,6%. Målt i USD faldt indekset med -4,3%

Hårdest gik det ud over teknologisektoren, som klarede sig dårligst med et månedsafkast på -4,4% og cyklisk forbrug faldt med -3,0%. Energisektoren klarede sig bedst med et afkast på +5,4% efter stigninger i olieprisen. Dernæst klarede finansaktier sig også godt med udsigten til et højt renteniveau.

PORTEFØLJEKOMMENTAR

Nettoafkastet i Falcon Brighter Future var -1,5% for måneden, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på -1,9%. Afkastet for 3. kvartal var henholdsvis -0,8% og -0,3%.

HØJESTE BIDRAG

De tre selskaber der bidrog mest til afkastet i september var, ikke overraskende, alle enten value-orienterede eller defensive.

TotalEnergies (+8,6%) steg på linje med resten af energisektoren. Flere pensionsselskaber er trådt ud af denne sektor, da omstillingen til bæredygtig energi enten ikke går hurtig nok eller virker oprigtig nok. Her har PFA eksempelvis valgt at investere i TotalEnergies igen, efter selskabet besluttede at øge investeringerne i grøn omstilling markant. Som så mange andre energiselskaber, der har været ude i kulden i mange år, er selskabet prissat meget attraktivt (value).

Japanske Mitsubishi UFJ Financial Group (+10,8%) har ligeledes en attraktiv værdiansættelse, og netop den type selskaber havde medvind i september. Selskabet nyder godt af positive analytikervurderinger. Costco Wholesale Corporation (+5,5%) gav det 3. største bidrag til afkastet. Stigningen kom på baggrund af en søgning væk fra de rentefølsomme teknologiaktier og mod mindre følsomme selskaber indenfor stabilt forbrug. Det seneste kvartalsregnskab skuffede dog en smule med en svag udvikling i salget. Til gengæld blev indtjeningen godkendt af markedet.

LAVESTE BIDRAG

I bunden af de negative bidragsydere lå Apple (-6,5%), Nvidia (-9,6%) og Netflix (-10,7%). Apple og Nvidia faldt på linje med sektoren generelt. Med en relativt høj vægt i porteføljen (5,0% og 1,6%) trak det ned i afkastet. Netflix måtte annoncere, at streamingselskabets tiltag mod deling af brugeradgange havde virket, men det havde også presset flere kunder over i billigere abonnementer.

ANDRE BIDRAG

I denne måned bidrog investeringerne i alle 4 regioner positivt til afkastet relativt til sammenligningsindekset.

Japanske akter og europæiske aktier klarede sig særdeles godt i september relativt til alle aktierne i de samme regioner i sammenligningsindekset. Med en overvægt på henholdsvis 6,3%-point og 9,8%-point trak det op i afkastet relativt til sammenligningsindekset. Porteføljens amerikanske aktier klarede sig til gengæld samlet dårligere end alle amerikanske aktier i sammenligningsindekset, men en undervægt på 15,6%-point trak op. Det gjorde, at porteføljens amerikanske aktier samlet bidrog positivt til afkastet.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringen primo september 2023 var de største ændringer i porteføljen på enkeltaktieniveau salg af Kimberly-Clark Corporation (0,8%), Sony Group Corporation (0,7%), Itochu Corporation (0,5%). Home Depot, Inc. (0,9%), Toyota Motor Corp. (0,8%), Amgen Inc. (0,6%) blev købt.

Porteføljen er fortsat mest koncentreret i kvalitets- og momentumaktier samt aktier med lave kursudsving og mindst koncentreret i valueaktier. Denne koncentration er uændret fra forrige måned.

I forhold til sammenligningsindekset er porteføljen undervægtet nordamerikanske aktier med 15,6%-point og overvægtet europæiske aktier og japanske aktier med henholdsvis 10%-point og 6,3%-point. Dette er stort set uændret fra forrige måned.

5 største STIGNINGER

Aktie Vægt* Stigning**
Dell Technologies, Inc. Class C 0,1% +25,7%
Toyota Industries Corp. 0,1% +15,4%
Sumitomo Mitsui Financial  0,5% +11,9%
Mitsubishi UFJ Financial 0,7% +10,8%
Ricoh Company, Ltd. 0,1% +10,2%

* Angiver vægten ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største FALD

Aktie Vægt* Fald**
Exact Sciences Corporation 0,2% -16,4%
Align Technology, Inc. 0,2% -15,4%
Straumann Holding AG 0,3% -13,4%
Kering SA 0,1% -12,6%
IDEXX Laboratories, Inc. 0,5% -12,3%

* Angiver vægten ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

 

sektorallokering

Sektor Vægt*
Teknologi 22,9%
Finans 17,8%
Sundhed 13,2%
Forbrugsgoder 11,4%
Industri 11,0%
Konsumentvarer 7,5%
Kommunikation 7,5%
Øvrige 8,8%

* Angiver vægten ultimo måneden.

Landeallokering

Land Vægt*
USA 56,9%
Japan 12,0%
Frankrig 6,1%
England 4,8%
Spanien 3,6%
Schweiz 3,0%
Tyskland 2,8%
Øvrige 10,7%

* Angiver vægten ultimo måneden.

10 største positioner

Aktie Sektor Land Vægt
Apple Inc. Teknologi USA 5,0%
Microsoft Corporation Teknologi USA 3,9%
Alphabet Inc. Class C Teknologi USA 3,1%
NVIDIA Corporation Teknologi USA 1,6%
Costco Wholesale Corporation Forbrugsgoder USA 1,3%
Eli Lilly and Company Sundhed USA 1,3%
L’Oreal S.A. Konsumentvarer Frankrig 1,3%
Mastercard Incorporated Class A Finans USA 1,2%
Reckitt Benckiser Group plc Konsumentvarer Storbritannien 1,2%
Visa Inc. Class A Finans USA 1,1%

 

*Swipe til siden for at se hele tabellen

Fonden anvender en aktiv investeringsstrategi, hvilket indebærer, at afkastet kan afvige væsentligt fra markedet – i begge retninger.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.