Månedsrapport: Falcon Brighter Future | november 2023

FALCON Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Fonden er en global aktiefond med fokus bæredygtighed og investering i selskaber med attraktive egenskaber. Strategien blev startet op i juni 2023 og bygger på mange års erfaring med investering i akademisk veldokumenterede strategier og bæredygtig investering.

Falcon Brighter Future er en artikel 8 fond og har en rating på 4 ud af 5 glober i Morningstars bæredygtighedsunivers.

Sammenligningsindekset (benchmark) er MSCI World ETF (DKK). Sammenligningsindekset medregner geninvesterede udbytter i afkastet og fondsomkostninger.

Falcon Brighter Future investerer i globale selskaber med meget attraktive egenskaber.

Investeringerne fordeles på tværs af en lang række stærke selskaber, som arbejder indenfor mange forskellige sektorer. Ved også at tage hensyn til, at selskaberne skal have forskellige akademisk veldokumenterede og påviste egenskaber, finder vi de bedste steder at investere pengene.

*Modelafkast indtil 31. maj 2023

MARKEDSKOMMENTAR

Markederne tog revanche efter flere måneder med fald. I november var afkastet på næsten 6%. For danske investorer trak dollarudviklingen faktisk ned, da den amerikanske dollar faldt med -3,2%. Målt i amerikanske dollar steg det globale aktiemarked med 9,4%.

November bød på en overraskende positiv vending i kampen mod inflationen, både i Europa og USA. Med inflationstal, der viste sig at være lavere end forventet, blev troen på, at centralbankerne kan sænke renterne i 2024, øget betydeligt. Dette skabte optimisme blandt investorerne og bidrog til betydelige stigninger på de store aktieindeks. Samtidig tyder nye økonomiske data på, at USA måske kan undgå en recession, samtidig med at inflationen aftager.

Den eneste sektor, der ikke steg i november, var energi. Alle andre sektorer endte i plus, med teknologi som månedens højdespringer og et samlet afkast på 10,0%. Ikke overraskende havde den mere defensive konsumentvaresektor det mindste positive månedsafkast på 1%.

PORTEFØLJEKOMMENTAR

Nettoafkastet i Falcon Brighter Future var +5,2% for måneden, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på +5,8%. Fonden har været foran i de seneste 3 måneder med faldende markeder. Denne måned var afkastet lidt mindre end for verdensmarkedet. Det er helt naturligt, da de typer af selskaber, vi har undgået, var dem, som steg mest i november. Det var for eksempel selskaber med høj ESG-risiko eller selskaber uden attraktive egenskaber.

 

HØJESTE BIDRAG

Månedens største afkastbidrag kom fra teknologitrioen Microsoft Corp. (+8,7%), Apple Inc. (+7,8%), og Nvidia Corp. (+11,0%). Selskaberne indgår med en samlet vægt på lidt over 11% og steg sammen med resten af teknologisektoren.

Nvidia aflagde et endnu flot kvartalsregnskab, som overgik både analytikernes forventninger og selskabets egne forventninger til salget i 4. kvartal, som lå over konsensus.

Hos Microsoft kom der ro på Open AI, som selskabet ejer 49% af, efter at grundlæggeren Sam Altman vendte tilbage til det samme selskab, som havde fyret ham kort forinden. Open AI går nu i en mere kommerciel retning end oprindeligt tiltænkt. Investorerne i Microsoft tog godt imod denne nyhed.

Selvom Apple fremlagde et kvartalsregnskab for 4. kvartal, som på flere punkter skuffede, endte selskabet alligevel med en flot samlet stigning i november. En skuffende prognose for det næste kvartal og et fjerde kvartal i træk med toplinjenedgang, hvilket ikke er set siden 2001, kunne ikke skræmme investorerne væk.

 

LAVESTE BIDRAG

82% af porteføljens selskaber steg i november, så de negative bidragsydere var begrænsede. Texas Pacific Land Corporation (-12,2%) gav månedens største negative bidrag til afkastet. Selskabet aflagde et kvartalsregnskab, der viste en nedgang i nettoindtægterne sammenlignet med samme periode året før, hvilket indikerer et pres på selskabets rentabilitet. Der var også et fald i olie- og gasroyaltyindtægter, primært på grund af lavere gennemsnitlige råvarepriser og reduceret produktionsvolumen.

Detailgiganten Walmart Inc. (-7,8%) faldt i november, da selskabet er begyndt at mærke tegn på en afmatning i forbrugernes indkøbslyst. Walmart aflagde regnskab for 3. kvartal. Selvom prognosen for hele regnskabsåret så en mindre opjustering, gav ledelsen også udtryk for, at man var bekymret for kundernes forbrugsmønster i fremtiden.

En af de største aktører indenfor sundhedsforsikringer i USA, Cigna Group (-17,7%), faldt tungt i november. Selskabet aflagde ellers et flot kvartalsregnskab, som overgik analytikernes forventninger, og indtjeningsprognosen for hele året blev hævet. Markedet har dog ikke taget godt imod nyheden om en mulig fusion mellem Cigna Group og Humana. Investorerne er skeptiske over for fusionens fordele, usikkerhed omkring Humana’s motivation for fusionen, forskelle i selskabernes vurderinger, potentielle regulatoriske hindringer, og uklarhed omkring aftalens struktur.

 

ANDRE BIDRAG

I november blev der hentet positive merbidrag relativt til sammenligningsindekset fra vores aktier i Europa samt Stillehavsområdet med et samlet merbidrag på 0,89%-point. I en klassisk rally-måned var der til gengæld på det amerikanske marked stor efterspørgsel efter alt det, som vi undgår i porteføljen.

Selskaber med alvorlige ESG-risici, som vi fravælger, trak ned med 0,3%-point. Selskaber uden attraktive karakteristika (faktorer) trak ned med -1,7%-point, og selskaber med generel nedadgående kursudvikling steg i november, hvilket trak ned med -0,5%-point. Porteføljens udvalgte amerikanske aktier trak op med +0,9%, hvilket gav et samlet negativt merbidrag på 1,6% for porteføljens amerikanske aktier i november.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen primo oktober 2023 var de største ændringer i porteføljen på enkeltaktieniveau salg af Johnson & Johnson (1%), Astellas Pharma Inc. (0,5%), Reckitt Benckiser Group plc (0,5%), samt køb af Verizon Communications Inc. (0,4%), Centene Corporation (0,3%), og Gilead Sciences, Inc. (0,3%).

Porteføljen er fortsat overvægtet i kvalitetsaktier. Vægtningen af momentumaktier og aktier med lave kursudsving er blevet reduceret yderligere for at øge vægtningen af valueaktier, så de tre faktorer indgår ligeligt.

I forhold til sammenligningsindekset er porteføljen undervægtet i nordamerikanske aktier med 16,1%-point og overvægtet i europæiske aktier og japanske aktier med henholdsvis 5,8%-point og 11,5%-point. Relativt til forrige kvartal er der ikke sket større ændringer.

5 største STIGNINGER

Aktie Vægt* Stigning**
Renesas Electronics Corp. 0,3% +32,0%
Lasertec Corp. 0,1% +30,0%
Gen Digital Inc. 0,3% +29,0%
James Hardie Industries 0,3% +26,3%
Rolls-Royce Holdings plc 0,3% +26,0%
Adecco Group AG 0,2% +24,4%

* Angiver vægten ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største FALD

Aktie Vægt* Fald**
Cigna Group 0,3% -17,8%
Oji Holdings Corp. 0,3% -15,4%
Texas Pacific Land Corp. 0,7% -12,2%
Cisco Systems, Inc. 0,6% -10,2%
Becton, Dickinson 0,3% -9,6%
Meiji Holdings Co., Ltd. 0,4% -8,7%

* Angiver vægten ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

 

sektorallokering

Sektor Vægt*
Teknologi 22,8%
Finans 17,9%
Sundhed 11,4%
Industri 11,3%
Forbrugsgoder 11,2%
Kommunikation 7,5%
Konsumentvarer 7,0%
Øvrige 10,8%

* Angiver vægten ultimo måneden.

Landeallokering

Land Vægt*
USA 50,3%
Japan 15,8%
Storbritannien 4,5%
Italien 3,5%
Canada 3,2%
Frankrig 2,6%
Spanien 2,3%
Øvrige 17,7%

* Angiver vægten ultimo måneden.

10 største positioner

Aktie Sektor Land Vægt
Apple Inc. Teknologi USA 4,7%
Microsoft Corporation Teknologi USA 4,1%
Alphabet Inc. Class C Kommunikation USA 2,8%
NVIDIA Corporation Teknologi USA 1,8%
Eli Lilly and Company Sundhed USA 1,2%
Costco Wholesale Corporation Konsumentvarer USA 1,2%
Novo Nordisk A/S Class B Sundhed Danmark 1,1%
Johnson & Johnson Sundhed USA 1,0%
Berkshire Hathaway Inc. Class B Finans USA 1,0%
TotalEnergies SE Energi Frankrig 1,0%

 

*Swipe til siden for at se hele tabellen

Fonden anvender en aktiv investeringsstrategi, hvilket indebærer, at afkastet kan afvige væsentligt fra markedet – i begge retninger.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.