Månedsrapport: Falcon Brighter Future | juli 2023

FALCON Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Fonden er en global aktiefond med fokus på multifaktorinvestering og bæredygtighed. Strategien blev startet op i juni 2023 og bygger på mange års erfaring med investering i akademisk veldokumenterede strategier og bæredygtig investering. 

Falcon Brighter Future er en artikel 8 fond og har en rating på 4 ud af 5 glober i Morningstars bæredygtighedsunivers.

Sammenligningsindekset (benchmark) er MSCI World ETF (DKK). Sammenligningsindekset medregner geninvesterede udbytter i afkastet og fondsomkostninger. 

Falcon Brighter Future investerer i globale selskaber med meget attraktive egenskaber. Fonden har givet et afkast på 2,6% siden opstarten i juni 2023.

MARKEDSKOMMENTAR

Der var fortsat god stemning på de globale aktiemarkeder, hvor forventningerne til en blød landing efter centralbankernes rentestigninger stadig er høje. Selv Europa, hvor recessionsrisikoen er relativt høj, viste robusthed. Dette blev senest afspejlet af den Europæiske Centralbank, som hævede den ledende rente med 0,25%-point. Renten er nu på 3,75% og befinder sig på sit højeste niveau siden 2001.

Sektormæssigt var der plusser overalt. Kommunikation (+5,1%), energi (+3,6%) og finans (+3,4) var blandt de mest stigende. Sundhed (+0,2%) var den mindst stigende sektor for måneden.

PORTEFØLJEKOMMENTAR

Nettoafkastet i Falcon Brighter Future var 0,9% for måneden, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på 2,2%.

Den mest stigende aktie i porteføljen var det schweiziske private equity-selskab Partners Group Holding AG (+18,8%), der steg efter at have rapporteret en positiv udvikling i deres aktiver under forvaltning. Det har været en stor udfordring på grund af det økonomiske klima og mindre risikovillighed i 2022-2023, så denne udvikling blev godt modtaget af investorerne. Carrier Global Corp. (+18,6%) var den anden mest stigende aktie efter et stærkt regnskab for andet kvartal, der overgik forventningerne. Afslutningsvis steg Disco Corporation (+18,7%) uden store selskabsspecifikke nyheder.

På den anden side faldt Edwards Lifesciences Corporation (-13,8%) efter et skuffende regnskab, der primært var årsagen til aktiens fald for måneden. Den anden mest faldende aktie var Ford Motor Company (-12,3%), der præsenterede et acceptabelt regnskab for andet kvartal. Dog er aktien allerede steget meget på grund af deres investering i elektriske køretøjer, som dermed er priset ind i aktien. Netop denne måned har to store amerikanske bilfabrikanter, GM og Ford, meldt ud, at de har problemer med produktionen af elektriske køretøjer. Dette er i kontrast til Tesla Inc., der endte måneden med et svagt positivt afkast. Ford Motor Company er, på trods af faldet, fortsat steget betydeligt i år.

Det lavere afkast relativt til sammenligningsindekset skyldes ikke enkelte selskabers vægtning eller kursudvikling, men derimod et gennemsnitligt svagere afkast for porteføljeaktierne i juli sammenlignet med alle selskaberne i verdensmarkedsindekset. Som det ses af grafikken herunder var det de nordamerikanske selskaber i porteføljen, der ganske enkelt steg mindre end de nordamerikanske selskaber, som indgår i sammenligningsindekset.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen primo juli 2023 var de største ændringer i porteføljen på enkeltaktieniveau salg af Diageo PLC (0,8%), Sun Hung Kai Properties Ltd (+0,6%) og Boston Scientific (0,4%). Alimentation Couche-Tard Inc. (0,9%), Mercedes-Benz Group AG (+0,6%), og Waste Management, Inc. (0,5%) blev købt.

Porteføljen er aktuelt mest koncentreret i kvalitets- og momentumaktier og mindst koncentreret i aktier med lave kursudsving og valueaktier. Denne koncentration er uændret fra forrige måned.

I forhold til sammenligningsindekset er porteføljen undervægtet nordamerikanske aktier med 17%-point og overvægtet europæiske aktier og japanske aktier med henholdsvis 11%-point og 7,2%-point. Dette er stort set uændret fra forrige måned.

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

Aktie Vægt* Stigning**
Partners Group Holding AG 0,2% 18,8%
Disco Corporation 0,2% 18,7%
Carrier Global Corp. 0,4% 18,6%
Toyota Tsusho Corp. 0,1% 17,1%
Capcom Co., Ltd. 0,2% 13,2%

* Angiver vægten ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

Aktie Vægt* Fald**
Edwards Lifesciences Corporation 0,4% -13,8%
Ford Motor Company 0,3% -12,6%
Interpublic Group of Companies, Inc. 0,2% -12,1%
Omnicom Group Inc 0,2% -11,9%
Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,3% -9,1%

sektorallokering

Sektor Vægt*
Teknologi 22,7%
Finans 17,7%
Sundhed 13,4%
Industri 11,6%
Forbrugsgoder 11,5%
Konsumentvarer 7,7%
Kommunikation 7,3%
Øvrige 8,1%

* Angiver vægten ultimo måneden.

Landeallokering

Land Vægt*
USA 51,8%
Japan 13,7%
Frankrig 8,0%
England 4,7%
Tyskland 3,8%
Canada 3,7%
Schweiz 3,2%
Øvrige 11,2%

10 største positioner

Aktie Sektor Land Vægt
Apple Inc. Teknologi USA 5,3%
Microsoft Corporation Teknologi USA 4,0%
Alphabet Inc. Class C Teknologi USA 2,6%
NVIDIA Corporation Teknologi USA 1,5%
Visa Inc. Class A Finans USA 1,3%
Berkshire Hathaway Inc. Class B Finans USA 1,2%
Costco Wholesale Corporation Forbrugsgoder USA 1,1%
L’Oreal S.A. Konsumentvarer Frankrig 1,1%
Mastercard Incorporated Class A Finans USA 1,0%
Eli Lilly and Company Sundhed USA 1,0%

*Swipe til siden for at se hele tabellen

Fonden anvender en aktiv investeringsstrategi, hvilket indebærer, at afkastet kan afvige væsentligt fra markedet – i begge retninger.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.