Månedsrapport: Falcon Brighter Future | december 2023

FALCON Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Fonden er en global aktiefond med fokus bæredygtighed og investering i selskaber med attraktive egenskaber. Strategien blev startet op i juni 2023 og bygger på mange års erfaring med investering i akademisk veldokumenterede strategier og bæredygtig investering.

Falcon Brighter Future er en artikel 8 fond og har en rating på 4 ud af 5 glober i Morningstars bæredygtighedsunivers.

Sammenligningsindekset (benchmark) er MSCI World ETF (DKK). Sammenligningsindekset medregner geninvesterede udbytter i afkastet og fondsomkostninger.

Falcon Brighter Future investerer i globale selskaber med meget attraktive egenskaber.

Investeringerne fordeles på tværs af en lang række stærke selskaber, som arbejder indenfor mange forskellige sektorer. Ved også at tage hensyn til, at selskaberne skal have forskellige akademisk veldokumenterede og påviste egenskaber, finder vi de bedste steder at investere pengene.

*Modelafkast indtil 31. maj 2023

MARKEDSKOMMENTAR

Den positive stemning fortsatte i december med en stigning på over 3% for det globale aktiemarked og en fantastisk afslutning på et år, der ellers var blevet spået til at blive dårligt.

Forventninger om snarlige rentenedsættelser fra centralbankerne i 2024 skabte stor optimisme på markederne, hvilket trak både større og mindre selskaber op. Markedet forventede seks rentenedsættelser fra den amerikanske centralbank.

Energi var igen den eneste sektor, som ikke leverede plus i december. Alle andre sektorer havde gode positive afkast, med industrisektoren i top med et månedsafkast på 6,2%. For industriaktiers vedkommende var 91% af dem stigende i december. Ikke overraskende var den mere defensive konsumvaresektor den mindst stigende sektor med et afkast på 1,5%.

PORTEFØLJEKOMMENTAR

Nettoafkastet i Falcon Brighter Future var +2,3% for måneden, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på +3,5%.

Denne måned var afkastet mindre end verdensmarkedet. Ligesom i november er de typer af selskaber, vi har undgået, dem, som steg mest i december. Det var for eksempel selskaber med høj ESG-risiko eller selskaber uden attraktive egenskaber.

 

HØJESTE BIDRAG

Costco Wholesale Corporation (+12,5%) gav det største positive bidrag i december. Den amerikanske detailhandelskæde oplevede kursfremgang efter selskabet havde offentliggjort overraskende positive resultater for første kvartal af 2023. Selskabets omsætning voksede med 6%, og overskuddet pr. aktie lå 5% over det markedet forventede.

Broadcom Inc. (+19,6%) steg flot i december sammen med de andre chip-producenter. Selskabet er leverandør af chips til Apple Inc. og andre store teknologivirksomheder og forudser, at væksten inden for kunstig intelligens stiger fra 15% til over 25% af Broadoms samlede chipsalg i regnskabsåret 2024. Trods den langsomste vækst siden pandemiens begyndelse, med tilbageholdende udgifter fra virksomhedskunder og telekommunikationsudbydere, forventer Broadcom en indtægtsvækst på 4% i fjerde kvartal. Virksomhedens nylige opkøb af VMware Inc. for over $60 milliarder spiller en central rolle i vækststrategien, hvor AI og hybrid cloud-tjenester er i fokus.

Med en stigning på 17,6% gav D.R. Horton, Inc. også et flot bidrag til afkastet. Det amerikanske boligbygningsfirma oplever et fremragende år takket være investorernes optimisme omkring mulige rentenedsættelser og stor efterspørgsel efter boliger, hvor der er underkapacitet. Selskabet er optimistisk i deres udsigter og forventer en betydelig stigning i boligbyggeriet for at imødekomme den akutte boligmangel i USA.

 

LAVESTE BIDRAG

Microsoft Corporation (-2,0%) klarede sig dårligt i en ellers positiv måned for aktiemarkedet generelt og samtidig også for teknologisektoren. Selskabet står måske over for udfordringer på IT-markedet, på trods af at Bank of America har hævet deres kursmål på grund af det store vækstpotentiale støttet af kunstig intelligens. Dette fald kan delvis skyldes Adobes nylige svage salgsprognose for 2023/24, som påvirker hele softwarebranchen, inklusive Microsoft, negativt. Yderligere udfordringer for Microsoft er opstået med et søgsmål fra The New York Times. Avisen anklager Microsoft og Open AI, som står bag den populære chatbot Chat GPT, for at krænke ophavsrettigheder ved at anvende millioner af artikler fra The New York Times til at træne deres chatrobotter. Disse robotter konkurrerer nu med avisen som pålidelige nyhedskilder.

Texas Pacific Land Corp. (-7,1%) og Cheniere Energy, Inc. (-7,4%) var blandt månedens 3 største negative bidragydere. Begge selskaber faldt på linje med energisektoren, som udviklede sig negativt i december.

 

ANDRE BIDRAG

I december trak vores japanske selskaber op med et mindre positivt bidrag på 0,1%, men det kunne ikke opveje det negative bidrag fra amerikanske aktier på 1,3%. Ligesom i november klarede alt det, som vi undgår i porteføljen, sig bedst i december: Selskaber med alvorlige ESG-risici samt selskaber uden attraktive karakteristika (faktorer) var vinderne.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen primo december 2023 var de største ændringer i porteføljen på enkeltaktieniveau salg af UnitedHealth Group Incorporated (1%), Procter & Gamble Company (0,9%), Berkshire Hathaway Inc. Class B (0,9%), samt køb af ServiceNow, Inc. (0,3%), Lennar Corporation Class A (0,3%), L’Oréal S.A. (0,3%).

Porteføljen er fortsat overvægtet i kvalitetsaktier. Vægtningen af momentumaktier er øget, så de matcher vægtningen af kvalitetsaktier. Aktier med lave kursudsving er blevet reduceret yderligere for at øge vægtningen af valueaktier.

I forhold til sammenligningsindekset er porteføljen undervægtet i nordamerikanske aktier med 18%-point og overvægtet i europæiske aktier og japanske aktier med henholdsvis 8%-point og 11,2%-point. Relativt til forrige kvartal er amerikanske aktier undervægtet endnu mere, og europæiske aktier er overvægtet yderligere. Det skyldes, at investeringsstrategien har øget mængden af valueaktier yderligere, og europæiske og japanske selskaber er generelt værdisat lavere end amerikanske selskaber.

5 største STIGNINGER

Aktie Vægt* Stigning**
Solvay SA 0,1% +31,3%
Ansys, Inc. 0,1% +22,2%
Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. 0,3% +20,7%
Broadcom 0,6% +19,6%
Grifols, S.A. Class A 0,1% +19,2%

* Angiver vægten ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største FALD

Aktie Vægt* Fald**
Nexon Co., Ltd. 0,1% -16,6%
Aon Plc Class A 0,1% -12,5%
Arch Capital Group Ltd. 0,3% -12,4%
Arthur J. Gallagher & Co. 0,3% -10,8%
Oracle Corporation 0,3% -10,4%

* Angiver vægten ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

 

sektorallokering

Sektor Vægt*
Teknologi 23,8%
Finans 18,4%
Industri 11,7%
Forbrugsgoder 11,2%
Sundhed 9,6%
Kommunikation 7,9%
Konsumentvarer 6,1%
Øvrige 11,2%

* Angiver vægten ultimo måneden.

Landeallokering

Land Vægt*
USA 50,9%
Japan 16,7%
Storbritannien 4,8%
Frankrig 4,5%
Italien 3,5%
Canada 3,5%
Schweiz 3,3%
Øvrige 12,8%

* Angiver vægten ultimo måneden.

10 største positioner

Aktie Sektor Land Vægt
Apple Inc. Teknologi USA 4,7%
Microsoft Corporation Teknologi USA 4,7%
Alphabet Inc. Class C Kommunikation USA 2,4%
NVIDIA Corporation Teknologi USA 1,9%
Novo Nordisk A/S Class B Sundhed Danmark 1,2%
Eli Lilly and Company Sundhed USA 1,1%
Costco Wholesale Corporation Konsumentvarer USA 1,0%
Walmart Inc. Konsumentvarer USA 0,9%
TotalEnergies SE Energi Frankrig 0,9%
Eni S.p.A Energi Italien 0,8%

 

*Swipe til siden for at se hele tabellen

Fonden anvender en aktiv investeringsstrategi, hvilket indebærer, at afkastet kan afvige væsentligt fra markedet – i begge retninger.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.