Månedsrapport: Falcon Brighter Future | August 2023

FALCON Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Fonden er en global aktiefond med fokus bæredygtighed og investering i selskaber med attraktive egenskaber. Strategien blev startet op i juni 2023 og bygger på mange års erfaring med investering i akademisk veldokumenterede strategier og bæredygtig investering.

Falcon Brighter Future er en artikel 8 fond og har en rating på 4 ud af 5 glober i Morningstars bæredygtighedsunivers.

Sammenligningsindekset (benchmark) er MSCI World ETF (DKK). Sammenligningsindekset medregner geninvesterede udbytter i afkastet og fondsomkostninger.

Falcon Brighter Future investerer i globale selskaber med meget attraktive egenskaber. Fonden har givet et afkast på 2,3% siden opstarten i juni 2023.

MARKEDSKOMMENTAR

De globale aktiemarkeder var pressede i august, men endte måneden med et mindre fald på -0,6%. Svage makroøkonomiske data fra Kina og et tilhørende presset ejendomsmarked samt en nedgradering af USA’s kreditvurdering skabte mismod, og medio måneden var verdensindekset faldet med -4%.

Investorerne iklædte sig igen den “dårlige nyheder er gode nyheder”-attitude som vi har set før, fordi svage økonomiske nøgletal kan lede til en opbremsning eller pause i centralbankernes rentestigningscyklus.

Sektormæssigt var der få plusser mede det største afkast til energiaktier (+3,5%) og dernæst sundhed (+0,9%) og kommunikation (+0,2%). Forsyningsaktier oplevede det største fald med et minus på -3,9% på sektorniveau.

PORTEFØLJEKOMMENTAR

Nettoafkastet i Falcon Brighter Future var -0,2% for måneden, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på -0,6%.

Eli Lilly (+24,3%) og Novo Nordisk A/S (+17,2%) bidrog mest til afkastet i august. Novo Nordisk gennembrud med Wegovy gav et markant kurshop, og det smittede af på selskaber inden for vægttabsmedicin. Her er de to selskaber de største spillere. Alphabet Inc. (+4,8%) steg uden større nyheder ud over den generelle investorinteresse for teknologiaktier og alt, hvad der vedrører kunstig intelligens.

I den anden ende måtte den hollandske it-virksomhed, som udvikler og driver betalingsløsninger, Adyen NV (-54,3%) indkassere et stort kurstab. Selskabet rapporterede om den laveste salgsvækst siden, det blev børsnoteret i 2018. Det er pres fra øget priskonkurrence, som ødelægger væksten, og Adyen er netop en vækstaktie. For den type aktier straffes det som regel hårdt på børsen, hvis der er udsigt til, at væksten ikke holder,

Apple Inc. (-2,7%) faldt uden større nyheder, og faldet var ikke stort i en måned med minus, men selskabet indgår med en vægt på 5% i porteføljen. Derfor mærkes det på afkastbidraget.

Sony Group Corp. (-9,6%) var blandt top-3 negative bidragsydere efter, at selskabet måtte skuffe markedet med nedslående udmeldinger om fremtiden i forhold til analytikernes forventninger. Afmatningen i markedet for mobiltelefoner så, i følge selskabet, ikke ud til at ændre sig før næste år.

På landeniveau klarede porteføljens amerikanske selskaber denne måned sig væsentligt bedre en forrige måned relativt til sammenligningsindekset. Det bidrog meget til merafkastet. Til gengæld trak udviklingen for de andre regioner ned.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen primo august 2023 var de største ændringer i porteføljen på enkeltaktieniveau salg af Diageo PLC (0,8%), Sun Hung Kai Properties Ltd (0,6%) og Boston Scientific (0,4%). Johnson & Johnson (1,1%), Linde plc. (0,6%, og Union Pacific Corporation (0,5%) blev købt.

Porteføljen er aktuelt mest koncentreret i kvalitets- og momentumaktier samt aktier med lave kursudsving og mindst koncentreret i valueaktier. Denne koncentration er ændret fra forrige måned, hvor aktier med lave kursudsving var undervægtede.

I forhold til sammenligningsindekset er porteføljen undervægtet nordamerikanske aktier med 17%-point og overvægtet europæiske aktier og japanske aktier med henholdsvis 11%-point og 6,9%-point. Dette er stort set uændret fra forrige måned.

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

Aktie Vægt* Stigning**
Arista Networks, Inc. 0,3% 27,9%
Eli Lilly and Company 1,1% 24,1%
Itochu Techno-Solutions 0,1% 19,1%
Novo Nordisk A/S 0,9% 17,2%
West Pharmaceutical 0,3% 12,3%

* Angiver vægten ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

Aktie Vægt* Fald**
Adyen NV 0,4% -54,3%
Wisetech Global Ltd. 0,2% -20,9%
Infineon Technologies AG 0,3% -17,5%
Square Enix Holding Co. Ltd. 0,1% -16,7%
Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,2% -12,9%

sektorallokering

Sektor Vægt*
Teknologi 22,9%
Finans 17,9%
Sundhed 13,0%
Forbrugsgoder 11,4%
Industri 11,4%
Konsumentvarer 7,5%
Kommunikation 7,4%
Øvrige 8,5%

* Angiver vægten ultimo måneden.

Landeallokering

Land Vægt*
USA 53,2%
Japan 13,0%
Frankrig 7,5%
England 4,3%
Tyskland 3,8%
Schweiz 3,3%
Spanien 3,1%
Øvrige 11,8%

10 største positioner

Aktie Sektor Land Vægt
Apple Inc. Teknologi USA 5,0%
Microsoft Corporation Teknologi USA 3,8%
Alphabet Inc. Class C Teknologi USA 2,8%
NVIDIA Corporation Teknologi USA 1,4%
Costco Wholesale Corporation Forbrugsgoder USA 1,0%
L’Oreal S.A. Konsumentvarer Frankrig 1,2%
Eli Lilly and Company Sundhed USA 1,1%
Visa Inc. Class A Finans USA 1,1%
Mastercard Incorporated Class A Finans USA 1,1%
Berkshire Hathaway Inc. Class B Finans USA 1,1%

*Swipe til siden for at se hele tabellen

Fonden anvender en aktiv investeringsstrategi, hvilket indebærer, at afkastet kan afvige væsentligt fra markedet – i begge retninger.

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.