Månedsrapport: Falcon Danske Aktier | Maj 2023

FALCON DANSKE AKTIER

Falcon Danske Aktier er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Strategien blev startet op i februar 2012 og har således mere end 10 års track record. I starten var fonden unoteret og henvendte sig kun til professionelle investorer. I september 2017 blev fonden børsnoteret. Det var nu muligt for alle at blive medinvestorer. 

I 2021 og 2022 opnåede Falcon Danske aktier henholdsvis 4 og 5 stjerner fra det uafhængige analysehus Morningstar. Stjernerne gives for at levere det bedste risikojusterede afkast over 3, 5 eller 10 års sigt relativt til alle andre passivt og aktivt forvaltede fonde, der investerer i danske aktier.

Årsafkast

PORTEFØLJEKOMMENTAR

Danske aktier oplevede en turbulent måned, hvor C25-indekset først steg med +3,6% for efterfølgende at falde med -4,3%. Uroen blev delvist udløst af gældsloftsforhandlinger i USA samt offentliggørelse af regnskaber fra flere selskaber.

ChemoMetec A/S (+23,6%) var den mest stigende aktie i porteføljen. Selskabet offentliggjorde regnskab for 3. kvartal, hvilket markerede en betydningsfuld vending efter flere måneder med skuffende vækst. NTG A/S (+20,8%) opnåede den næsthøjeste stigning takket være deres positive regnskab og annonceringen af et nyt aktietilbagekøbsprogram. Desuden bidrog højere kursmål fra flere analytikere også til fremgangen. NKT A/S (+17,8%) fremlagde ligeledes et godt regnskab og fik hævet kursmålet.

Blandt de faldende aktier i porteføljen kunne man finde rederierne TORM PLC Class A (-11,9%) og D/S Norden A/S (-11,7%). Begge faldt efter en længere periode med høj kursfremgang. Fragtraterne er blevet meget volatile for de varer, som rederierne transporterer, hvilket skaber usikkerhed omkring indtjeningsevnen. Pandora A/S (-11,1%) var den tredje mest faldende aktie i porteføljen. Deres kvartalsregnskab var overordnet fornuftigt, men viste en tilbagegang i USA, der udgør næsten 30% af deres omsætning. Selskaber indenfor segmentet “luksusgoder” faldt generelt i maj.

AFKASTUDVIKLING

Nettoafkastet i Falcon Danske Aktier Momentum var -1,3% for måneden, mens sammenligningsindekset endte med et nettoafkast på -1,2%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen af porteføljen ultimo maj 2023 blev Schouw & Co A/S, Per Aarsleff Holding A/S og Royal Unibrew A/S tilføjet til porteføljen. Bavarian Nordic A/S, Scandinavian Tobacco Group A/S, DFDS A/S og A.P. Moller – Maersk A/S blev solgt helt fra.

PLANLAGTE REALLOKERINGER

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Danske Aktier Momentum ske primo juli 2023.

3 største MÅNEDSSTIGNINGER

Aktie Vægt* Fald
ChemoMetec A/S 1,1% 23,6%
NTG  A/S 1,4% 20,8%
NKT A/S 3,3% 17,8%

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

3 største MÅNEDSFALD

Aktie Vægt* Fald
TORM PLC Class A 1,5% -11,9%
D/S Norden A/S 3,3% -11,7%
Pandora A/S 1,5% -11,1%

5 største investeringer

Aktie Sektor Vægt
Novo Nordisk A/S Class B Sundhed 9,3%
Jyske Bank A/S Finans 5,8%
Danske Bank A/S Finans 5,5%
FLSmidth & Co. A/S Materialer 5,2%
Carlsberg AS Class B Konsumentvarer 4,9%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.