Hos os står intet med småt

Hos os står intet med småt

Hos Falcon Invest har vi valgt en gennemsigtig og fair prissætning, hvor vi som forvaltere kun tjener penge, når du gør det. Vælger du at investere med os, får du branchens måske mest fair og gennemsigtige prisstruktur, da vi ikke tjener på hverken formidlingsprovision, kurtage, spreads, depotgebyrer, fund of funds investeringer, valutaskæringer og lignende. Derudover er vi selv medinvestorer med et pænt tocifret millionbeløb og har i høj grad selv hånden på kogepladen. Vi passer derfor på dine penge, som vi passer på vores egne.

Honorarstruktur

Falcon Invest selskaberne skal jævnfør dansk lov afholde egne omkostninger til for eksempel kurtage, markedsføring, administration og revision. Disse omkostninger er skriftligt garanteret til maksimalt at kunne udgøre 1% af den gennemsnitlige indre værdi i et kalenderår i Falcon Flex og Falcon C25 Momentum samt 1,25% i Falcon Europe Momentum. Omkostningerne i Falcon Europe er højere grundet skat på aktiehandler i England og Irland.

Udover selskabets egne omkostninger ovenfor, betales udelukkende et resultatbaseret honorar til Falcon Management A/S. Med andre ord tjener vi som forvaltere intet, medmindre du som investor tjener penge på din investering hos os. Honoraret udgør 10% af dit nettoafkast, baseret på såkaldt high water mark. At resultathonoraret beregnes af nettoafkastet betyder, at det først beregnes efter selskabets omkostninger nævnt ovenfor er fratrukket. Det sikrer, at vi har interesse i at holde omkostningerne på et minimum.

Ind- og udtrædelse

Ved ind- og udtrædelse er der et beløbsafhængigt engangsfradrag på 0,1% – 0,5% til dækning af de faktiske omkostninger herved. Se siden bliv investor for yderligere information.

Sammenligning med andre

Nedenfor ses det, hvordan vi hos Falcon Invest blandt andet adskiller os fra tre konkrete selskaber i den danske investeringsbranche – her nævnt som A, B og C.

Falcon Invest A B C
Fast omkostning 1,00% – 1,25% 1,10% 1,35% 1,85%
Forvalter tjener på fast omk. Nej Ja Ja Ja
Resultathonorar 10% 10% 0% 10%
– af netto/brutto afkast Netto Brutto Netto
Ind- og udtrædelse (i alt) 0,2% – 1,0% 3% 1,5% 1,2%
Gearing af investeringerne Nej Nej Nej Ja

 

ÅOP ved forskellige afkast

 

Nedenstående graf viser ÅOP ved forskellige afkast for Falcon Flex og Falcon C25 (for Falcon Europe tillægges 0,25%).

Som det fremgår, er Falcon selskaberne (blå graflinje) tilsvarende billigere for en investor ved lave afkast, ligesom aflønningen stiger i takt med afkastet.

Hold dig opdateret - Med valgfri frekvens

Loading...