Adm.direktør Thomas Knudsen, Falcon Fondsmæglerselskab A/S

Hos os står intet med småt

Vi har valgt en prisstruktur, hvor rådgiveren for Falcon Invest, Falcon Fondsmæglerselskab A/S, har incitament til at holde omkostningerne på et minimum og skabe afkast til investorerne på fornuftig vis. Ledelsen i Falcon Fondsmæglerselskab A/S er desuden selv medinvestorer i Falcon Invest afdelingerne med et pænt tocifret millionbeløb og har dermed i høj grad “hånden på kogepladen”.

Vi tjener ikke på hverken formidlingsprovision, kurtage, spreads, depotgebyrer, fund of funds investeringer, valutaskæringer og lignende. Samtlige omkostninger for investor er beskrevet nedenfor.

Bemærk: Særligt tilbud resten af 2017
Som en del af et særligt introduktionstilbud ved Falcon Invests børsnotering i september 2017, betales der ikke resultatafhængigt honorar fra første børsdag og resten af 2017.


For investorer er der følgende 2 typer omkostninger, der automatisk fratrækkes investeringsafkastene, der alle vises her på hjemmesiden som nettoafkast:

Egne driftsomkostninger
Hver afdeling i Falcon Invest afholder egne omkostninger til f.eks. revision, administration, markedsføring, værdipapirhandler m.v.

Rådgivningshonorar
Udover driftsomkostningerne betales til Falcon Fondsmæglerselskab A/S et rådgivningshonorar, der består af 2 dele: Et fast honorar på 0,80% pr. år af afdelingens gennemsnitlige formue under forvaltning samt et resultatafhængigt honorar på 10% af investorernes afkast, opgjort efter high water mark princippet. Beløbene opgøres dagligt, hver gang der beregnes indre værdi.

ÅOP
Den årlige omkostningsprocent afhænger af den samlede formue under forvaltning i den enkelte afdeling og af afdelingens afkast.

Varsling af ændringer i honorarmodellen
Eventuelle ændringer i honorarmodellen vil blive varslet med 1 måneds varsel her på siden og pr. email til de investorer, der har tilmeldt sig vores nyhedsbrev (kan gøres i formularen herunder).

Hold dig opdateret - Med valgfri frekvens

Loading...