Adm.direktør Thomas Knudsen, Falcon Fondsmæglerselskab A/S

Hos os står intet med småt

Vi har valgt en prisstruktur, hvor rådgiveren for Falcon Invest, Falcon Fondsmæglerselskab A/S, har incitament til at holde omkostningerne på et minimum og skabe afkast til investorerne på fornuftig vis. Ledelsen i Falcon Fondsmæglerselskab A/S er desuden selv medinvestorer i Falcon Invest afdelingerne med et pænt tocifret millionbeløb og har dermed i høj grad “hånden på kogepladen”.

Hos os betaler du, modsat hos mange andre, ikke for salg og markedsføring, ligesom vi ikke tjener på hverken formidlingsprovision, kurtage, spreads, depotgebyrer, fund of funds investeringer, valutaskæringer og lignende. Samtlige omkostninger for investor er beskrevet nedenfor.

Hos Falcon Invest er der 2 typer omkostninger, der automatisk fratrækkes ved de mindst 3 daglige beregninger af indre værdi i investeringsafdelingerne. Alle afkast vist her på hjemmesiden er netto efter disse omkostninger er fratrukket.

Egne driftsomkostninger
Hver afdeling i Falcon Invest afholder egne driftsomkostninger, f.eks. til revision, administration, værdipapirhandler m.v.

Rådgivningshonorar
Udover driftsomkostningerne betales til Falcon Fondsmæglerselskab A/S et rådgivningshonorar, der består af 2 dele: Et fast honorar på 0,8% pr. år af afdelingens gennemsnitlige formue under forvaltning samt et resultatafhængigt honorar på 10% af investorernes nettoafkast, opgjort efter high water mark princippet.

Særtilbud: Der betales 0 kr. i resultatafhængigt honorar resten af 2017.

ÅOP
Den årlige omkostningsprocent afhænger af de ovenfor beskrevne driftsomkostningers andel af den samlede formue under forvaltning i den enkelte afdeling og af afdelingens afkast. Da rådgiveren, Falcon Fondsmæglerselskab A/S, modtager resultathonorar af nettoafkastet (efter driftsomkostningerne er fratrukket), er der incitament til at holde omkostningerne på et minimum.

Varsling af ændringer i honorarmodellen
Eventuelle ændringer i honorarmodellen vil blive varslet med 1 måneds varsel her på siden og via email til de investorer, der har tilmeldt sig vores nyhedsbrev (kan gøres i formularen herunder).

Hold dig opdateret
- Med valgfri frekvens

Loading...