Adm.direktør Thomas Knudsen, Falcon Fondsmæglerselskab A/S

Hos os står intet med småt

Vi sætter en ære i at tilbyde fair og gennemsigtige vilkår, og hos os finder du derfor intet, der står med småt. Vi har også sørget for, at ledelsen i vores rådgivningsselskab har incitament til at holde omkostningerne på et minimum og skabe afkast til investorerne på fornuftig vis. De er desuden selv medinvestorer i Falcon Invest afdelingerne med et pænt tocifret millionbeløb og har dermed i høj grad “hånden på kogepladen”.

Velkommen hos Falcon Invest.

Fair og gennemsigtige vilkår

I mange andre kapital- og investeringsforeninger betaler investorerne for salg og markedsføring af foreningen. Det gør investorerne i Falcon Invest ikke.

Vi tjener ikke på hverken formidlingsprovision, kurtage, spreads, depotgebyrer, fund of funds investeringer, valutaskæringer og lignende. Samtlige omkostninger for investor er beskrevet nedenfor.

Hos Falcon Invest er der to typer omkostninger (egne driftsomkostninger og rådgivningshonorar), der automatisk fratrækkes ved de mindst 3 daglige beregninger af indre værdi i investeringsafdelingerne:

Egne driftsomkostninger

Hver afdeling i Falcon Invest afholder egne driftsomkostninger, f.eks. til revision, administration, fondsbørsen, værdipapirhandler m.v. I 2018 forventes det at disse omkostninger i hver afdeling i alt udgør cirka 0,56% p.a.

Da vi i Falcon Flex Momentum investerer via ETF’er frem for enkeltaktier, er der her underliggende omkostninger på i alt cirka 0,15% p.a. i ETF’erne.

Rådgivningshonorar

Udover driftsomkostningerne betales til Falcon Fondsmæglerselskab A/S et rådgivningshonorar, der består af to dele: Et fast honorar på 0,8% pr. år af afdelingens gennemsnitlige formue under forvaltning samt et resultatafhængigt honorar på 10% af investorernes nettoafkast, opgjort efter high water mark princippet.

ÅOP

Den årlige omkostningsprocent afhænger af de ovenfor beskrevne driftsomkostningers andel af den samlede formue under forvaltning i den enkelte afdeling og af afdelingens afkast. Da rådgiveren modtager resultathonorar af nettoafkastet, dvs. afkast efter driftsomkostningerne er fratrukket, er der incitament til at omkostningerne holdes på et minimum.

Jævnfør branchestandarden tillægges investors emissions- og indløsningsomkostning med 1/7 del, ialt 0,072% – 0,1%, til den årlige omkostningsprocent.

I 2018 forventes den samlede ÅOP eksklusiv det resultatafhængige honorar (der i sagens natur ikke kan forudsiges) at være som følger:

Varsling af ændringer i honorarmodellen

Eventuelle ændringer vil blive varslet i vores nyhedsbrev med mindst 1 måneds varsel. Tilmelding i formularen herunder.

Vejen til gode afkast
Går gennem indbakken

 • DET FÅR DU:

  • Afkastrapporter og indsigt i vores porteføljer
  • Research, artikler og nyheder
  • Invitationer til investorarrangementer, generalforsamlinger m.m.
  • Investeringstips til bedre afkast på dine investeringer

  Alt samlet i 1 månedlig mail. Ingen spam. Nem afmelding.

Loading...