Børsintroduktioner kan være komplicerede at gennemskue. Selv professionelle investorer er ikke undtaget dette forhold. Dels skal en investor forholde sig til mængden af tilgængelig viden samt tage forbehold for den viden, der ikke er tilgængelig – og dels skal der foretages en realistisk vurdering af udbudskursens niveau. Hvad angik O.W. Bunker, viste det sig desværre i bagklogskabens lys at være en for kompliceret case at gennemskue. Selskabet havde eksisteret siden 1980, men nåede kun overleve som børsnoteret selskab i 7 måneder efter introduktionen i marts 2014. Handlen med aktien blev suspenderet 5. november og 7. november kom konkursbegæringen. Tusindvis af investorer blev ramt.

Formålet med dette indlæg er alene at belyse, hvordan vi investerer via momentum i Falcon Invest – ikke at være bagkloge. For vi kan – naturligvis – også risikere at tabe på nogle af vores investeringer. Det vi til gengæld ønsker at illustrere er, hvorfor vi ikke ville kunne tabe penge på en aktie som O. W. Bunker.

NYE AKTIER FÅR KARANTÆNE

Alle nyintroducerede aktier på børsen får hos os en “karantæneperiode” på 1 år, da vi har brug for 1 års kursdata i vores momentumberegninger. Vi påbegynder derfor ikke analyse af en aktie før dette tidspunkt.

Herunder ses kursen for O. W. Bunker, og hvor lang tid der var tilbage, før aktien ville kunne indgå i vores beregninger.

O.W. Bunker skulle således som minimum have overlevet frem til marts 2015, men det ville ikke være nogen garanti for, at aktien ville blive inkluderet i vores porteføljer. Den ville dels fortsat skulle høre til i large cap segmentet og dels skulle have momentum nok til at blive indkøbt til porteføljen.

Hvis vi et øjeblik ser bort fra afnoteringen, ville O.W Bunker med et kursfald på over 50% skulle have gennemgået en formidabel turn-around inden udløbet af karantæneperioden for at kandidere til en inkludering, da den relativt til de fleste, hvis ikke alle, andre aktier i C20 indekset ville være i dårligst momentum.

Hos Falcon Invest kan vi, ligesom alle andre, tabe penge på investeringer, vi foretager. Ved børsintroduktioner skal et selskab dog minimum overleve et år, og have performet relativt godt i løbet af året, for at blive inkluderet i porteføljen. Disse meget simple kriterier nedbringer en del af risikoen ved investering i nyere selskaber på børsen. Kriterier som O. W. Bunker ikke var i nærheden af at opfylde.

Oplysningerne i dette materiale er udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge ejerandele i virksomheder og værdipapirer omtalt i materialet, i Falcon Invest eller andre værdipapirer, ligesom de ikke kan betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i dette materiale.