Panikken under Finanskrisen i 2008 og 2009 fik de globale aktiemarkeder til at falde kraftigt. Uden forudgående varsel stoppede det massive udsalg af aktier dog igen i marts 2009, hvor markederne vendte rundt og steg hurtigt.

Den 6. marts 2019 markerede 10-året for, at den absolutte aktiemarkedsbund efter Finanskrisen blev nået. En investering i det danske C20 indeks (C25) på dette tidspunkt ville til dato have givet et afkast på over 400% for den tålmodige og meget disciplinerede investor. Langt de fleste investorer gav dog op undervejs og realiserede gevinsten på et lavere kursniveau. Læs mere om hvorfor i denne artikel.

Som nævnt i indledningen ville en investor, som havde været så dygtig eller heldig at investere på bunden i marts 2009, have opnået en firedobling af investeringen 10 år efter. Det er dét stof, finansielle drømme er gjort af.

Kilde: Falcon Fondsmæglerselskab A/S og Nasdaq OMX.

AKTIEINVESTERING ER EN RUTCHEBANETUR

Ovenstående nøje udvalgte eksempel, hvor en investor havde købt på bunden, tjener som et godt eksempel på, at vi som investorer ikke kommer uden om “investorpsykologi”.

Ét er det afkast, man set bakspejlet kunne have opnået. Noget helt andet er den mentale vej dertil. Sælger man, uden at have en fast strategi herfor, ud af sine investeringer undervejs, måske fordi det hele føles for risikofyldt, kommer man aldrig til at tjene det attraktive afkast, som aktier historisk set har givet.

Selvom aktier har et givet et markant merafkast i forhold til at have kontanter under hovedpuden, svinger kurserne til tider meget. 2018 var ikke nogen undtagelse, for her faldt det danske C25-indeks først med 8% for derefter at stige med 9%. Så faldt det igen – denne gang med 6%, for så igen at stige med 9%. Sidst på året faldt det igen; denne gang med over 16%. Stigninger og fald der ledte til et samlet minus på 11,2% for året. Den åbenlyse investorfrustration ved dette er illustreret i nedenstående graf.

Kilde: Falcon Fondsmæglerselskab A/S og Nasdaq OMX. Stigninger og fald er beregnet fra indeksværdien ultimo 2017 og herefter fra næste lavpunkt til næste toppunkt og vice versa.

EN YDERST TANKEVÆKKENDE OBSERVATION

Grafen nedenfor viser, at selvom man er dygtig eller heldig at købe på bunden, skal vi som investorer være i stand til at vente på nye afkast. Mere nøjagtigt har vi som investorer de seneste 10 år oplevet at befinde os i en markedskorrektion i hele 66% af tiden. Vel at mærke i en periode der bliver betragtet som én af de største aktiemarkedsopture nogensinde. Dét er tankevækkende, da man for at opnå de over 400% i afkast for perioden i langt over halvdelen af tiden har oplevet “tab”.

Kilde: Falcon Fondsmæglerselskab A/S og Nasdaq OMX. En korrektion er defineret som et fald fra det seneste toppunkt på mindst -5% og indtil et nyt toppunkt er nået. Korrektionens varighed beregnes fra tidspunktet hvor faldet fra det seneste toppunkt starter og frem til det nyt toppunkt er nået.

Som det ses af grafen, sker der kun en reel positiv udvikling, og et nyt toppunkt i afkastet opnås, i 33% af tiden. Den korte tid, hvor der opnås nye toppunkter opstår meget pludseligt og hurtigt, hvilket gør det svært, for ikke at sige umuligt, at time det. Starten af 2019 er et godt eksempel herpå.

TIDEN ARBEJDER IMOD DEN UTÅLMODIGE

Ovenstående grafer understreger vigtigheden af, at undgå at blive påvirket til at tage investeringsbeslutninger på baggrund af den ”informations-støj”, der altid eksisterer i de finansielle markeder. Et emne vi tidligere har behandlet i artikelserien om at dystre overskrifter ikke har nogen forudsigelsesværdi.

Der findes ingen hurtige veje til et højt afkast. Vil man have succes med sine aktieinvesteringer og ikke vil kaste sig ud forsøg på at time markedet, er det bedste råd, at man lader tiden arbejde for sig og tager den langsomme vej.

Sørg altid for at have en tilstrækkelig lang tidshorisont, da aktiemarkeder tilbringer det meste af tiden i større eller mindre korrektioner. Med en lang tidshorisont sikrer du, at dine investeringer arbejder for dig og dermed et godt langsigtet, positivt afkast.

Oplysningerne i dette materiale er udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge ejerandele i virksomheder og værdipapirer omtalt i materialet, i Falcon Invest eller andre værdipapirer, ligesom de ikke kan betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i dette materiale.