Afkast i særklasse
DA | EN

Afkast i særklasse

Falcon Danske Aktier givet et afkast på 449,6% siden opstarten for 11 år siden. Det er et afkast i særklasse.

Vores afkast er blandt de allerbedste på danske aktier. Det uafhængige analysishus Morningstar vurderer løbende en lang række fondes afkast relativt til hinanden. Baseret på afkastet for de seneste 5 år har det udløst 5 ud af 5 mulige stjerner.

Vil man gerne have aktiv forvaltning på danske aktier, er Falcon Danske Aktier et oplagt valg, da strategien har vist sit værd på langt sigt. Lad os vælge de rigtige aktier for dig.

Bliv medinvestor

Herunder ses 5 års afkastet for alle relevante aktivt og passivt forvaltede investeringsforninger, som investerer i danske aktier. Afkastet er blandt de højeste, mens risikoen er i den laveste kategori.

Højt afkast

Vores medinvestorer har de seneste 5 år opnået et afkast, der ligger over gennemsnittet for både aktive og passive forvaltere på danske aktier. Det er opnået med en risiko, som ligger under gennemsnittet. Med andre ord er det risikojusterede afkast i top. Falcon tager risiko ud af din portefølje, sammenlingnet med andre investeringsfonde, samtidig med at afkastet er højt.

Lav risiko

I beregningen af risiko-ratingen fra Morningstar trækker sandsynligheden for tab mere ned end muligheden for gevinster. Et lavere, men mere stabilt og sikkert afkast, vægtes derfor højt. Et højt, men mere ustabilt og usikkert afkast vægtes lavere. Det er helt i tråd med, at de fleste investorer ønsker et stabilt langsigtet afkast med et minimum af risiko for tab af kapitalen.

 

 

“Falcon Danske Aktier har en lang track record og en meget robust strategi. Vi går langt udenom historier og spin. Med andre ord forelsker vi os aldrig i et selskab. Lad os vælge de rigtige aktier for dig.”

René Engell, Porteføljemanager for Falcon Danske Aktier siden start.