Du kender sikkert – eller har hørt om – renters rente.

En af verdens mest succesfulde investorer, Warren Buffett, siger i den fremragende dokumentarfilm Becoming Warren Buffett ofte ordene compounding, compounding, compounding. På dansk: Renters rente.

Det gør han med en god grund.

TREDOBBELT AFKAST PÅ 30 ÅR

Investerer du 100.000 kroner og får eksempelvis 7% i afkast i 30 år, tjener du 7.000 kroner om året, hvis du hæver afkastet hvert år.

Efter de 30 år har du tjent 30 * 7% = 210.000 kroner. Dine 100.000 kr. er nu blevet til 310.000 kroner.

Geninvesterer du derimod overskud og eventuelle udbytter, vil du i løbet af de 30 år opnå et afkast på 661.000 kroner. Altså det tredobbelte!

Det gør du, da du år for år også får afkast af tidligere afkast.

Med andre ord får du glæde af renters rente effekten og ender med en formue på hele 761.226 kroner. En markant forskel.

Simulationer baseret på Rådet for Afkastforventningers prognoser for 1. halvår 2023 for globale aktier. De 1% værste og bedste afkast er fjernet fra grafikken.

TÆNK LANGSIGTET

Det er i sagens natur svært at forudsige de fremtidige afkast, men uanset hvad viser både eksemplet og Warren Buffetts succes, at det på den lange bane i meget høj grad betaler sig at geninvestere afkast og udbytter.

MEDINVESTORER I FALCON INVEST BEHØVER IKKE GØRE NOGET

Er du investor i Falcon Invest, behøver du ikke geninvestere gevinster og udbytter, da alle vores investeringsfonde er såkaldt akkumulerende fonde. Således bliver gevinster og udbytter hos os altid reinvesteret automatisk, uden at du skal gøre noget.

Oplysningerne i dette materiale er udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge ejerandele i virksomheder og værdipapirer omtalt i materialet, i Falcon Invest eller andre værdipapirer, ligesom de ikke kan betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i dette materiale.