Momentumberegning - Læs hvordan vi laver beregningen
DA | EN
Momentum beregning / formel

Momentumberegning

Når vi i Falcon Invest udregner momentum for en aktie eller ETF, kigger vi på kursudviklingen indenfor det seneste halve til hele år. I beregningen tager vi hensyn til kursudsving og justerer dermed for standardafvigelsen, ligesom vi omregner momentum til danske kroner.

Omregningen til momentum i danske kroner kan medføre situationer med en valutamæssig snarere end aktiemæssig medvind. En sådan med- eller modvind kan også forekomme, hvis man som dansk investor for eksempel køber en amerikansk aktie (momentum eller ej) i et dansk depot. Spørgsmålet er, hvor meget betydning det reelt har, om man gør det ene eller andet i en bredt diversificeret portefølje, hvor mange af selskaberne køber og afsætter varer på tværs af landegrænser og dermed valutaer.

Vi har naturligvis foretaget research omkring momentumberegninger i henholdsvis lokal valuta og en fælles basisvaluta (også kaldet ”common currency”). I vores tilfælde er basisvalutaen danske kroner. I simulation giver strategien for Falcon Europe fra 2002 til 2017 for eksempel stort set samme afkast, uanset om man regner momentum i danske kroner eller lokal valuta.

Fra akademisk hold udregnes momentum både i lokal og i fælles basisvaluta afhængig af hvem, der undersøger fænomenet – og med hvilket formål. Ofte sker beregningen i lokal valuta for at fjerne eksterne faktorer i forhold til at kunne dokumentere en given momentumeffekt. Eksempler på beregning af momentum i fælles basisvaluta er f.eks. Rouwenhorst (1998) og Nijman et. al. (2002).

I Falcon har vi valgt at omregne momentum til danske kroner for at undgå at skulle afdække valutaeksponeringen og at købe momentumaktier i faldende valutaer, der potentielt set kan erodere afkastet. Det giver for os bedst mening, da empirien i forhold til momentum i alle aktivklasser, inklusive valuta, er omfattende.

Investeringsafdelingerne i Falcon Invest skal ses som en løsning på at eksekvere momentumstrategier bedst muligt for danske investorer. Andre løsninger er naturligvis både valide og mulige, da momentum er et robust fænomen, der ikke er særlig følsomt over for beregningsmetoden.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken