Står du på sidelinjen de næste mange måneder på grund af nyhedsoverskrifterne og “verdenssituationen”, som har dæmpet din risikoappetit, eller overvejer du at sælge ud? Så læs med her.

Vi har både en god nyhed og en dårlig nyhed.

Den gode nyhed er, at vi er på vej ind i højsæsonen for aktiemarkedet. Det omtalte vi også i vores forrige nyhedsbrev. Historisk set har afkastet i de kommende måneder været betydeligt højere end i de foregående måneder.

Den dårlige nyhed er, at der ikke findes nogen garantier i investeringsverdenen. Investering er risikofyldt. Det er det, man bliver belønnet for på langt sigt. Odds for et godt afkast er til gengæld rigtigt gode. Vi elsker gode odds.

Hvor godt afkastet historisk har været, kan ses i nedenstående grafik. Den viser det gennemsnitlige historiske akkumulerede afkast fordelt på lavsæsonen (maj til oktober) og højsæsonen (november til april) over en periode på 39 år.

Det gennemsnitlige akkumulerede afkast for lavsæsonen er +0,1%. For højsæsonen er det +6,3%. Det er en markant forskel. Som grafen viser, er denne tendens ikke begrænset til én region, men gør sig gældende i alle tre store verdensregioner.

Data fra AQR for perioden 1984 til 2022. Beregninger foretaget af Falcon Fondsmæglerselskab A/S. Afkast i USD. Gennemsnitsafkastet vedrører verdensaktier. For Nordamerika er det henholdsvis 1,3% og +6,5%. For Europa er det henholdsvis -0,1% og +7,5%. For Stillehavsområdet er det henholdsvis -1,1% og +5,3%

Nogle vil måske sætte spørgsmålstegn ved de gode odds i lyset af de dystre fremtidsudsigter i form af geopolitisk uro, stigende renter, der presser værdiansættelserne, risiko for økonomisk stagflation og så videre.

Der synes at være en overflod af faktorer, der kunne tyde på dårlige odds.

Med risiko for at lyde kynisk, er der dog intet nyt i dette. Der er aldrig noget nyt i de finansielle markeder. Det er kun indpakningen og historien, der ændrer sig fra gang til gang.

Der er altid uro, altid usikkerhed og altid udsving.

Årsagen er, at journalister, nyhedsmedier og diverse eksperter tiltrækker langt mere opmærksomhed, og dermed indtjening, ved at fokusere på alt det negative. Dette ødelægger overblikket for mange investorer.

Løftes blikket væk fra finansmediernes og dommedagsprofeternes dystre malerier og ser man på grafen igen, står det hele meget klart.

Statistisk set er det meget risikabelt ikke at være investeret i de kommende måneder.

Oplysningerne i dette materiale er udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge ejerandele i virksomheder og værdipapirer omtalt i materialet, i Falcon Invest eller andre værdipapirer, ligesom de ikke kan betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i dette materiale.