Falcons investeringsfilosofi - Investering uden følelser - Læs mere
DA | EN
seminar med porteføljemanager i Falcon Invest Rene Engell

Vores investeringsfilosofi

Grundlæggende tror vi på, at investeringsstrategier, der tilsigter at høste kendte og veldokumenterede risikopræmier i de finansielle markeder, sikrer den bedste langsigtede forøgelse af de investerede midler.

INVESTERING UDEN FØLELSER

Massepsykologi skaber de store cykliske opture såvel som nedture midt i den meget langsigtede opadgående trend, der kan observeres i de fleste af verdens udviklede aktiemarkeder. Disse cykliske ændringer medfører ikke alene investorfrustration, men hæmmer også det langsigtede afkastpotentiale. For at kunne navigere i et investeringsmiljø, der er i høj grad er præget af sådanne forhold, er vores investeringsprocesser- og strategier fri af emotionelle og adfærdsmæssige bias. Det sikrer, at der kontinuerligt træffes beslutninger på et systematisk grundlag, uafhængigt af subjektive og eventuelt skiftende porteføljemanagere. Beslutningerne er dermed konsistente over tid, hvilket vi anser som væsentligt i forhold til det langsigtede afkastpotentiale.

MOMENTUM

Hos Falcon Invest har vi valgt udelukkende at arbejde med momentumbaserede investeringer. Det har vi, fordi den akademiske research omkring momentumfaktoren er omfattende, overbevisende og bredt accepteret – ligesom vi tror på, at man skal specialisere sig for at kunne gøre noget ekstraordinært godt.

Momentum kan effektivt anvendes til sektor, lande og aktivklasseallokering og fungerer godt både som enkeltstående investeringsfaktor og i kombination med andre kendte faktorer, f.eks. valuefaktoren – også kendt som fundamental analyse.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken