Forskellen på Falcon Danske Aktier, Europe, Flex og Global Momentum - Læs her
DA | EN
Morten Trebbien, Kundedirektør, Falcon Fondsmæglerselskab A/S

Vores investeringsfonde

Hos Falcon Invest er vi førende indenfor investering i den akademisk anerkendte momentumfaktor, og vi er eksperter i multifaktorinvestering. Disse strategier anvendes til at udvælge aktier til vores investeringsfonde, der alle er noteret på fondsbørsen i København. Nedenfor finder du en kort oversigt med links til siderne for hver enkelt fond.

rene momentumsTRATEGIER

FondInvesterer i børsnoterede…
Falcon Danske Aktier MomentumEnkeltaktier i primært det danske C25 aktieindeks, sekundært andre meget likvide danske large- og midcap aktier
Falcon Europe MomentumEnkeltaktier som indgår MSCI Europe ESG
Falcon Global MomentumEnkeltaktier som indgår i MSCI World ESG

multifaktorSTRATEGIER

FondInvesterer i børsnoterede…
Falcon Brighter FutureGlobale aktier med fokus på bæredygtighed og ansvarlighed. Fondens investeringsstrategi sikrer at den er faktorneutral; dvs. ingen særskilt fokus på hverken momentum, value, kvalitet eller lav volatilitet.
Falcon Flex MomentumGlobale aktier ud fra en multifaktorstrategi. Der investeres i selskaber som besidder flere attraktive karakteristika på én gang. Det kan eksempelvis være selskaber som afkastmæssigt har klaret sig bedst i den seneste periode (har momentum), har en lav markedsværdi i forhold til deres indtjening (er en value-aktie), og har høj finansiel styrke (er en kvalitetsaktie).

Alle fondene er akkumulerende

fordele ved vores multifaktorfondE

  • Kan bruges som fundament i en portefølje til at sikre robuste afkast, der ikke er afhængige af en enkelt investeringsfaktor, eksempelvis value eller momentum
  • Få del i de merafkast, som multifaktor-investering giver.