Morten Trebbien, Kundedirektør, Falcon Fondsmæglerselskab A/S

Vores investeringsfonde

Hos Falcon Invest er vi eksperter i den akademisk anerkendte momentumfaktor, som vi bruger til at udvælge værdipapirer til vores fonde, der alle er noteret på fondsbørsen i København. Nedenfor finder du en kort oversigt med links til siderne for hver af vores fonde.

Oversigt

Fond Investerer i børsnoterede… Afkast p.a. *
Falcon C25 Momentum Enkeltaktier i primært det danske C25 aktieindeks, sekundært andre meget likvide danske large- og midcap aktier 22,1%
Falcon Europe Momentum Enkeltaktier i 15 europæiske eliteaktieindeks 12,2%
Falcon Flex Momentum ETF’er med forskellige aktivklasser + Periodevis kapitalbeskyttelse 5,5%
Falcon Global Momentum Enkeltaktier i 22 eliteaktieindeks i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet 13,6%

Alle fondene er akkumulerende

* Før Kapitalforeningen Falcon Invest blev stiftet i 2017, eksisterede 3 af fondene som unoterede investeringsaktieselskaber, også under navnet Falcon Invest. Vi gør opmærksom på, at nogle af de viste p.a. afkast ikke udelukkende er fra de børsnoterede fonde, men delvist fra enten simuleringer af strategierne og/eller forudgående faktiske afkast med investeringsstrategierne fra før børsnoteringen. Specifik information herom fremgår af siden for hver enkelt fond.

Hvordan vi er anderledes