Morten Trebbien, Kundedirektør, Falcon Fondsmæglerselskab A/S

Hos os får du “kun” momentum

Falcon C25, Europe, Flex og Global er alle fonde i Kapitalforeningen Falcon Invest, der er noteret på fondsbørsen i København. I alle fondene bruger vi den akademisk anerkendte momentumfaktor til at udvælge hvilke værdipapirer, der investeres i. Læs mere om forskellene på fondene herunder.

Falcon C25 Momentum

Kun danske aktier. Investeringerne udvælges blandt de største danske aktier, der indgår i det danske OMX C25 aktieindeks. Typisk består porteføljen af 12-15 af aktierne i det danske eliteaktieindeks.

Læs mere: Falcon C25 Momentum

Falcon Europe momentum

Aktier fra hele Europa. Investeringerne udvælges på tværs af 15 europæiske lande blandt aktier i de eliteaktieindeks, der indgår i MSCI Europe. Typisk består porteføljen af 50- 60 enkeltaktier på tværs af Europa.

Læs mere: Falcon Europe Momentum

Falcon Global Momentum

Aktier fra hele verden. Investeringerne udvælges blandt aktier i eliteaktieindeks i de 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet, der indgår i MSCI World. Typisk består porteføljen af 125 – 175 enkeltaktier i de 3 regioner.

Læs mere: Falcon Global Momentum

Falcon Flex Momentum

Forskellige aktivklasser (via ETF’er), afhængig af aktuelt momentum: Aktier i udviklede lande og emerging markets, stats-, virksomheds- og højtforrentede obligationer, råvarer samt guld. Alle investeringer foretages via ETF’er. I perioder hvor momentum i de finansielle markeder er faldende, søges kapitalbeskyttelse ved at placere op til 50% af porteføljemidlerne “kontant” via korte europæiske statsobligationer.

Læs mere: Falcon Flex Momentum

Hvordan vi er anderledes