Artikler & nyheder

Nedenfor findes links til vores månedsrapporter, artikler, research, nyheder, investeringstips og invitationer til investorarrangementer.

artikler og nyheder

FRYGT EJ FOR UVEJRET KAN VÆRE SLUT

Står du på sidelinjen de næste mange måneder på grund af nyhedsoverskrifterne og "verdenssituationen", som har dæmpet din risikoappetit, eller overvejer du at sælge ud? Så læs med her.Vi har både en god nyhed og en dårlig nyhed.Den gode nyhed er, at vi er på vej ind i...

læs mere

Forkerte beslutninger koster investor 100.000 kr.

Husk at være langsigtet. Det skriver vi næsten altid i vores nyhedsbreve og artikler. Men hvad betyder det egentlig?I det eksempel, vi gennemgår herunder, viser vi, at det kan koste over 100.000 kr. for hver 100.000 kr. investeret at forsøge at "time" investeringerne....

læs mere

Markedsfald forude?

Bekymringer for kommende aktiefald, eller et decideret aktiekrak, er altid noget, der optager både nyhedsmedier og investorer. Én måde at måle stress i markedet på er ved at analysere, hvilke typer selskaber der efterspørges.Når alverdens kapitalforvaltere er positive...

læs mere

ESG-investering – alt hvad du skal vide

Investeringer hvor der tages hensyn til andre forhold end blot de økonomiske har vundet betydelig popularitet inden for de seneste år. Et eksempel på dette er ESG-investering, som er en tilgang, der tager hensyn til virksomheders præstationer inden for miljømæssige,...

læs mere

Op, ned eller sidelæns?

Denne artikel handler ikke om markedstiming eller om at kunne forudsige markedsudviklingen. Den handler om, at man som investor skal være ekstra opmærksom og godt forberedt. Specielt hvis man er gået helt kontant, delvist kontant eller afventer at investere nye...

læs mere

UNDGÅ AT DIN INVESTERINGSRISIKO STIGER

Det er alment kendt, inden for investering, at tiden arbejder for den tålmodige investor. Over tid falder risikoen for at ens samlede akkumulerede afkast ender i negativt territorie. Til gengæld vil du opleve voldsommere og voldsommere udsving, hvilket kan føles...

læs mere

FÅ MERAFKAST MED MINDRE RISIKO

De fleste anerkender, at verden ikke er sort/hvid, men altid fyldt med nuancer. Sådan er det naturligvis også indenfor investering. Undgå at have en “enten/eller” tilgang til din portefølje. Hav i stedet en “både/og” tilgang. På den måde får du det optimale ud af dine...

læs mere

ADVARSEL: AKTIEMARKEDET VISER STYRKE

Denne artikel handler ikke om markedstiming eller om at kunne forudsige markedsudviklingen. Den handler om, at man som investor skal være ekstra opmærksom og godt forberedt. Specielt hvis man er gået helt kontant, delvist kontant eller afventer at investere nye...

læs mere

ER DER UDSIGT TIL FLERE AKTIEFALD I 2023?

Newton er citeret for, at han kunne: ”…calculate the motion of heavenly bodies, but not the madness of people”. Kapitalforvaltere i hele verden er på godt og ondt underlagt det samme fikspunkt og fascination af kalenderåret som målestok for noget særligt. Afkast...

læs mere

AKTIER SLÅR INFLATIONEN

Vil du sikre dig mod inflation på langt sigt, er din bedste mulighed at investere i aktier. Vil du sikre dig på kort sigt, er det straks værre. Du skal nemlig ramme plet. Både med din timing samt valg af aktivklasser. Vores råd er at holde sig til aktier. De er på...

læs mere

KØB AKTIER NÅR DE ER BILLIGE – ER DET NU?

Det er godt købmandskab at købe, når priserne er lave. Det kan eksempelvis være tilbud på dagligvarer i supermarkedet eller på elektronik. Når det kommer til aktier, opfører langt de fleste sig dog lige modsat. Når aktiekurserne er faldet, og selskaberne derfor alt...

læs mere

ER ALLE INDEKS ENS?

Denne artikel er den 2. i en serie af artikler om indeksinvesteringer og Exchange Traded Funds (i det følgende benævnt ETF’er) udgivet af Falcon Fondsmæglerselskab. Artiklerne giver indsigt i indeksinvestering, således at man som investor bliver bedre klædt på til at...

læs mere

FORSTÅ DINE INDEKSINVESTERINGER

Der tales og skrives meget om indeksinvesteringer og ETF’er (Exchange Traded Funds) i disse år, og populariteten er stærkt stigende. Et vigtigt aspekt af investering er, at man forstår det, man investerer i. Indeksinvestering er ingen undtagelse. Eftersom flere...

læs mere

EN AKTIECASE: DANSKE BANK

Med udgangspunkt i Danske Bank aktien fortæller vi om, hvorledes vores momentum-baserede investeringsstrategi fungerer i praksis. Aktien har oplevet en stor nedtur gennem de sidst 2-3 år. I en del år indgik Danske Bank aktien i vores portefølje med skiftende vægte,...

læs mere

EN FANTASTISK MOMENTUMAKTIE

Efter et vildt kursridt, der varede i 4 år, og som næsten 20-doblede kursværdien af Pandora-aktien, solgte vi i 2016 vores position i Falcon Danske Aktier Momentum. Det udgav vi en artikel om i maj 2017. Da Pandora A/S er et fantastisk eksempel på, hvordan en...

læs mere

LAGERBESKATNING: BEDRE END REALISATIONSBESKATNING?

Mange tror fejlagtigt, at udbytteudbetalende (realisationsbeskattede) aktiefonde er bedre end akkumulerende (lagerbeskattede) aktiefonde som følge af skattereglerne. Dette beror oftest på forsimplede forudsætninger for beregningerne, eller at beregningerne er baseret...

læs mere

STORE AKTIER TRÆKKER INDEKS OP

Vidste du, at mange af de ledende aktieindeks er meget “toptunge”? Et eksempel er det amerikanske S&P 500 indeks. Her er aktierne vægtet ud fra deres markedsværdi. Jo højere markedsværdi, jo større vægt. Det er sådan aktierne vægtes i en indeksfond. Vægtningen...

læs mere

DER FINDES ALTID MULIGHEDER

Aktuelt er verden lagt i kunstigt koma på grund af en global pandemi, og det er umuligt at undgå en recession. Midt i al fortvivelsen skabes der samtidig også fremtidige muligheder. Selvom man ikke kan spå om fremtiden, kan historien godt bruges som en rettesnor, og...

læs mere

DET KAN VÆRE DYRT AT STÅ PÅ SIDELINJEN

Er det risikofyldt at geninvestere i et marked, der er steget efter man har været ude i for eksempel 1 år? Vores undersøgelse af det ledende amerikanske S&P 500, viser at man ikke skal vente yderlige med at geninvestere. Dette er på trods af, at markedet i...

læs mere

3 RÅD TIL AT FORBLIVE LANGSIGTET

I vores artikler har vi ved flere lejligheder slået et slag for at have den rette tidshorisont, når man investerer – og det er med god grund. Markederne svinger ofte voldsomt og har lange perioder med tilbagefald og sidelæns bevægelser, hvor der ikke sker nogen...

læs mere

DEN LANGSOMME VEJ TIL ET HØJT AFKAST

Panikken under Finanskrisen i 2008 og 2009 fik de globale aktiemarkeder til at falde kraftigt. Uden forudgående varsel stoppede det massive udsalg af aktier dog igen i marts 2009, hvor markederne vendte rundt og steg hurtigt. Den 6. marts 2019 markerede 10-året for,...

læs mere

5 INVESTERINGSFAKTORER DER KAN GIVE DIG BEDRE AFKAST

Forskning viser, at nogle bestemte måder at investere på over tid belønnes med bedre afkast end indeksafkast – det såkaldte markedsafkast. Disse måder kaldes investeringsfaktorer. Har man viden om disse, kan man lave meget målrettede investeringer, der har et bedre...

læs mere

RENTERS RENTE. HVAD BETYDER DET, NÅR DU INVESTERER?

Du kender sikkert – eller har hørt om – renters rente. En af verdens mest succesfulde investorer, Warren Buffett, siger i den fremragende dokumentarfilm Becoming Warren Buffett ofte ordene compounding, compounding, compounding. På dansk: Renters rente. Det gør han med...

læs mere

KORREKTIONER I OMX-INDEKSET

De globale aktiemarkedsindeks har haft en langsigtet opadgående trend de sidste mange årtier. Kraftige og hurtigt opståede nedafgående korrektioner imod denne trend er et undgåeligt fænomen, der kan føles meget ubehageligt for de fleste investorer. For en langsigtet...

læs mere

BILLIGE DANSKE AKTIER HAR IKKE VÆRET BILLIGE

2018 har foreløbigt været et godt år for aktier med kursmomentum: Tidligere vindere er forblevet vindere, mens taberne har underperformet vinderne. Præcis som den omfattende akademiske forskning bag momentumfaktoren tilsiger. Selvom det kan virke ulogisk, vil vi i...

læs mere

DYSTRE OVERSKRIFTER HAR INGEN FORUDSIGELSESVÆRDI

I 2015 skrev vi på baggrund af markedsuroen en artikel om nyhedsrisiko. Nærværende artikel er en opdateret version af den forrige, men nu med baggrund i begivenhederne fra 2018. Det tankevækkende er, at for at udarbejde en relevant artikel om nyhedsrisko i dag, 3 år...

læs mere

GENMAB HAR TABT MOMENTUM

For snart et år siden solgte vi i vores investeringsfond med danske aktier ud af de aktier i Genmab, som vi begyndte at købe ultimo 2014. Efterfølgende fladede kursen ud, og senest er den faldet kraftigt for så at stige en smule igen.Strategien bag vores investeringer...

læs mere

SIKKER VEJ TIL MERAFKAST?

De fleste kapitalforvaltere og investeringsforeninger skriver, at ”Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast”. På trods af at det skrives, eksisterer der for de fleste næsten altid en intuitiv forventning til, at historiske afkast i høj grad kan...

læs mere

VEJEN TIL GODE AFKAST

Afkast vil i perioder være både negative og positive. Både i aktiemarkedet generelt, hos os i Falcon Invest og hos andre kapital- og investeringsforeninger. En investering i Falcon Invest bør derfor måles i år frem for måneder, hvilket tydeligt fremgår af grafen...

læs mere

SÅDAN REDUCERER VI TIMINGRISIKO I VORES PORTEFØLJER

Strategierne i Falcon Invest er alle baseret på metoder, der både fra akademisk hold og i praksis har givet et markant merafkast i forhold til markedsafkastet på langt sigt. Hvor højt eller lavt det opnåede merafkast bliver, kan dog påvirkes af, hvornår man foretager...

læs mere

PANDORA – KØB, SÆLG ELLER BEHOLD?

For snart to år siden udgav vi en artikel, hvor vi brugte Pandora A/S som case for, hvordan en momentumstrategi virker i praksis. Tiden er nu kommet til en opdatering på, hvordan det er gået siden, og hvordan vi i dag ser på Pandora som investeringscase ud fra en...

læs mere

ARTIKEL OM FALCON INVEST OG MOMENTUM I BØRSEN

Interessen for momentum vokser, og Dagbladet Børsen bragte i den forbindelse en 2 siders artikel om vores strategi tirsdag den 14. marts 2017. Artiklen kan også læses/downloades som PDF fil her. Du er naturligvis velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev...

læs mere

LANGSIGTET I EN KORTSIGTET VERDEN

Hos Falcon har vi et klart defineret mål: At du som medinvestor skal kunne læne dig tilbage og lade os klare arbejdet med investeringerne. Vi ønsker at give dig en langsigtet mulighed for et rigere liv, både i kroner og øre og i forhold til de oplevelser, interesser...

læs mere

JULESTEMNING PÅ AKTIEMARKEDERNE?

3. kvartal af aktieåret er afsluttet, og vi er nu godt i gang med 4. kvartal. Den berømte forfatter og humorist, Mark Twain, skulle have sagt følgende om investering: “October: This is one of the particularly dangerous months to invest in stocks. Other dangerous...

læs mere

HVAD ER STANDARDAFVIGELSE?

Kurserne på værdipapirer, investeringsforeninger og andre investeringsfonde som investorer placerer deres penge i, bevæger sig op og ned hver dag. Standardafvigelsen er et nøgletal, der måler størrelsen på disse udsving, og i den finansielle verden bruger mange...

læs mere

SORTE SKYER I HORISONTEN?

En ofte undervurderet, men reel, risiko i de finansielle markeder er det, der kan beskrives som ”nyhedsrisiko”, for der er næsten altid mørke skyer – problemer – i horisonten, som kan påvirke de finansielle markeder. Sådanne skyer påvirker vores ageren som...

læs mere

PANDORA – KUNSTEN AT BEHOLDE EN VINDER

I den forrige artikel om O. W. Bunker viste vi, hvordan den karantæneperiode på 1 år, der er indbygget i vores momentumberegninger i forhold til børsintroduktioner, afværgede det, som skulle vise sig at være en meget uheldig investering for mange andre. I denne...

læs mere

DERFOR INVESTEREDE VI IKKE I O.W. BUNKER

Børsintroduktioner kan være komplicerede at gennemskue. Selv professionelle investorer er ikke undtaget dette forhold. Dels skal en investor forholde sig til mængden af tilgængelig viden samt tage forbehold for den viden, der ikke er tilgængelig – og dels skal der...

læs mere

Månedsrapporter