Valutarisiko ved investering - Investeringsforening uden gearing - læs mere
DA | EN
Morten Trebbien, Kundedirektør, Falcon Fondsmæglerselskab A/S

Valutarisiko ved investering

Vi har kunder, der oplevede store tab under finanskrisen i 2008-2009 grundet investering i investeringsforeninger med gearede afdelinger. De har spurgt om valutarisikoen i Falcon Invest i forhold de udenlandske aktier og ETF’er, vi jævnfør vores investeringsrammer kan have i porteføljerne. Læs svaret herunder.

En livsfarlig cocktail

Investeringsselskaberne, som vores kunder investerede i, gearede typisk deres investeringer i en fremmed valuta, eksempelvis schweizerfranc, og derefter skulle de under finanskrisen både betale renter på disse gearede lån og endda i nogle tilfælde også indfri lånene – endda i en valuta, som var steget kraftigt i forhold til danske kroner. De skulle dermed ikke kun betale renter og betale lånene tilbage med tillæg af valutastigningen, men også med den faktor, der var gearet med – samtidig med, at aktierne faldt i værdi. En livsfarlig cocktail, der var ved at tage livet af de mest gearede afdelinger, og som endte med at koste investorerne dyrt.

Ingen gearing i Falcon Invest

I Falcon Invest bruger vi ikke gearing, hvilket i sig selv gør valutaeksponeringen langt lavere end i ovennævnte investeringsforeninger. Derudover investerer vi – på nær i Falcon Danske Aktier Momentum, hvor vi kun investerer i danske C25 aktier – oftest i værdipapirer i flere forskellige valutaer på én gang fremfor kun i én valuta.

Har vi på et givent tidspunkt en høj andel af værdipapirer denomineret i for eksempel amerikanske dollar, vil der være en risiko i forhold til fald i dollarkursen, ligesom der vil være en gevinst, hvis dollaren stiger. Generelt vil der i en sådan situation samtidig ofte ske det, at de underliggende aktier vil stige, når valutaen falder – og dermed kompensere for en del af faldet på kort sigt.

Valutarisikoen og afkastmulighederne i Falcon Invest kan derfor ikke sammenlignes med investeringer, der er gearede og/eller udelukkende er i fremmed valuta.

Strategier der tager højde for valutacyklusser

Valutaeksponeringer i Falcon Invest er udækkede, men vi ønsker at tage højde for langsigtede valutamæssige cyklusser uden at skulle lave kurssikring via afledte finansielle instrumenter og tilføre et risikoelement herved.

Momentumberegningerne i vores strategier benytter lokal valuta for at medtage valutakursudviklingen i beregningerne. Dermed tages højde for, at valutaen for et udenlandsk marked, der kursmæssigt ellers klarer sig godt, kan være faldende i forhold til den danske krone, hvilket i så fald gør det pågældende marked mindre attraktivt til allokering af porteføljemidlerne. Valutakursudviklingen medtages dermed altid, når porteføljen sammensættes. Er kursudviklingen i lokal valuta faldende, vil det i sidste ende medføre reduceret eller ingen allokering mod det pågældende marked – medmindre den underliggende værdistigning i det pågældende marked kan kompensere for valutafaldet.

Valuta er medregnet i vores afkast

Rapporteringsvalutaen i Falcon Invest er danske kroner, og alle svingninger i fremmed valuta er dermed medregnet i vores investeringsfondes historiske afkast og tilbagefald.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken