Tidshorisont ved investering - Hvad gør vi hos Falcon - Få svaret
DA | EN
Porteføljemanager, Rene Engell, Falcon Invest, Om ETFer

Tidshorisont ved investering

For at få det fulde udbytte af din investering i Falcon Invest er det tilrådeligt, at du som udgangspunkt har en lang tidshorisont. Du kan naturligvis når som helst sælge alle eller nogle af dine ejerandele, men som medinvestorer lægger vi selv vægt på de langsigtede resultater og skeler ikke til, hvorvidt vi kortsigtet ligger over eller under markedet eller konkurrenterne. Det er de langsigtede resultater, der tæller.

En undersøgelse af Rice, Matthew & Strottman (2012) understreger, at outperformance kommer og går over tid. Det gælder også for de investeringsforeninger, som har den bedste track record over en lang tidshorisont. Undersøgelsen dækkede næsten 3.000 investeringsforeninger og viste, at 90% af dem, der efter en 10-årig periode performede blandt de 25% bedste, ikke kunne undgå mindst én 3-årig periode, hvor de havnede blandt de 50% dårligst performende foreninger. Undersøgelsen blev oprindeligt udarbejdet i 2007 og opdateret i henholdsvis 2010, 2011 og 2012. Konklusionerne ændrede sig ikke. En periode på 3 år med performance under gennemsnittet er lang tid, men vi har med baggrund i undersøgelsens konklusioner ingen forventninger om at kunne undgå noget lignende. Samtidig har vi dog også en forventning om, at vi over en 5-7-årig investeringsperiode som minimum vil befinde os blandt de 25% bedst performende.

Undersøgelsen understreger vigtigheden af at forstå investeringsfilosofien og investeringsprocessen før der investeres.  Dette medvirker til at sikre tiltro til strategien samt oparbejde den nødvendige tålmodighed, der skal til for at opnå de langsigtede afkastmål. Da vi selv har investeret et stort millionbeløb i Falcon Invest, er vi garanter for, at vi selv tror på strategien.

 

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken