Strategiudvikling i Falcon Flex
DA | EN

Strategiudvikling i Falcon Flex

Falcon Flex har eksisteret siden 2013 og er i perioden fra 2016 til 2017 blevet videreudviklet og tilpasset, hvilket har ledt frem til den nuværende strategi.

Da Falcon Flex blev startet i 2013, var strategien at investere i enkeltaktier samt brede ETF’er indenfor forskellige aktivklasser. Fokus var, ligesom i dag, på diversificeret aktivallokering og kapitalbeskyttelse. Fra starten og frem til 2015 blev der skabt gode investeringsresultater, men efterfølgende var afkastene ikke som ønsket, hvilket førte til en masse research, der mundede ud i, at vi ultimo 2016 begyndte at tilpasse og justere strategien. De sidste justeringer implementerede vi medio december 2017.

Justeringer

Justeringerne består i overskriftsform primært af nedenstående ting:

  • Den samlede værdipapirportefølje i Falcon Flex består nu, som i de andre Falcon fonde, af delporteføljer, der bliver re-allokereret forskudt – blandt andet for at opnå mindre udsving i den samlede porteføljeværdi. Se evt. denne artikel for nærmere uddybning af delporteføljekonceptet.
  • Reaktionshastigheden i strategien er ændret, så vi hurtigere igen kan skabe afkast, når markedet falder kraftigt, eksempelvis som i februar 2016, hvor markedet efter hurtige og kraftige fald blot vendte rundt og fortsatte opad frem for at blive ved med at falde.
  • Investeringsrammen/mandatet er ændret (se opdateret her), så det kun indeholder ETF’er og ikke mindst færre og mere brede ETF’er end tidligere. Vi er gået fra målrettede landeeksponeringer til mere brede regionseksponeringer, f.eks. ETF’er med europæiske aktier frem for enkeltaktier og landespecifikke ETF’er. Seneste ændring (ultimo 2017) medfører, at der i Flex fremover vil være en langt lavere omsætningshastighed og dermed færre handelsomkostninger, hvilket i sidste ende vil øge afkastet.

En bagudrettet simulation af afkastene med justeringerne (= den nuværende strategi) samt de efterfølgende faktiske afkast kan løbende ses på produktsiden for Falcon Flex.

Tidligere afkast

Hos Falcon Invest sætter vi en ære i, at der hos os intet står med småt, og vi vil derfor for god ordens skyld gerne bibeholde og vise de tidligere Falcon Flex afkast på siden her. Nedenstående histogram viser derfor de faktiske nettoafkast i Falcon Flex fra august 2013 til børsnoteringen den 7. september 2017.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken