Stigende renter og din obligationsportefølje
DA | EN

Stigende renter og din obligationsportefølje

Morningstar Danmarks chefanalytiker, Nikolaj Holdt Mikkelsen, afdækker i en artikel de udfordringer og risici, investorer i obligationsfonde vil kunne opleve i fremtiden ved stigende renter.

Han skriver: “Selvom obligationsmarkedet i øjeblikket giver investorerne panderynker, er det vigtigt at fastholde fokus på obligationernes egenskaber såsom stabile rentebetalinger og ikke mindst risikospredningen, de bidrager med i en portefølje. Obligationerne fungerer som en slags forsikring mod markedsuro på aktiemarkederne. Det så vi under finanskrisen…”

Læs hele artiklen her:

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken