Standardafvigelse formel - Læs mere og se formlen for udregningen
DA | EN

Standardafvigelse formel

Her kan du læse om hvad standardafvigelse er og se formlen for beregning heraf.

Standardafvigelse formel

Den historiske volatilitet, også kaldet standardafvigelse, er et udtryk for, hvordan en serie af afkast har ændret sig i forhold til dens gennemsnit. Jo lavere en standardafvigelse, desto bedre, da afkastene dermed har været mere stabile end ved en høj standardafvigelse. Standardafvigelsen er afgørende for, hvilken risikokategori en investeringsfond placeres i. Aktiebaserede investeringsforeninger og fonde placeres typisk i risikokategori 5 (standardafvigelse mellem 10-15% p.a.) eller kategori 6 (standardafvigelse over 15% p.a.).

Vil du vide mere om standardafvigelsen ved investering, har vi skrevet en uddybende artikel om standardafvigelse.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken