Wesley Gray fra Alpha Architect, en amerikansk kapitalforvalter og ETF-udbyder, skrev sidste år en artikel om den cyklicitet, man som investor oplever ved at anvende forskellige investeringsstrategier, for eksempel value og momentumstrategier.

ET EKSEMPEL FRA DEN VIRKELIGE VERDEN

Havde man investeret i vores selskab Falcon Danske Aktier Momentum den 1. januar 2016, ville man et år senere måske tænke, at momentum “ikke virkede”. C20 indekset sluttede året i + 0,4% mens Falcon Danske Aktier Momentum sluttede i +0,01%.

Havde man derimod investeret i Falcon Danske Aktier Momentum den 1. januar 2017, havde man per dags dato (ultimo april 2017) opnået 16,97% i afkast mod C25 GI indeksets 12,75%.

Eksemplet underbygger, at merafkastene for investeringsstrategier kommer og går, og det derfor er vigtigt at:

Holde fast i strategien, også når den underperformer.
Sprede sine investeringer over forskellige strategier (og også gerne aktivklasser) på samme tid, da man så kan høste merafkast på én strategi/aktivklasse i perioder, hvor en anden underperformer.
En vigtig pointe i artiklen er også, at troen på, at en investeringsstrategi er blevet anerkendt og benyttes så meget, at den ikke længere virker, rent faktisk kan gøre, at strategien igen vil begynde at virke. Derudover ændres den menneskelige psykologi sig ikke bare sådan lige. Markedsaktørerne har altid vekslet mellem at prisssætte aktier enten under eller over fair value, og kan derfor også forventes at gøre det i fremtiden. Og det er dét, man som både value- og momentuminvestor drager fordel af – og høster merafkast på.

Yderligere en pointe fra Gray er, at momentum på papiret er en nem strategi at implementere og benytte, men i praksis er særdeles svær at udføre. Måske i sær fordi man med momentum køber selskaber, der i forvejen er steget i værdi, hvilket er svært for vores psykologi, da vi som mennesker har nemmere ved at købe billigt/på tilbud. Den akademiske research viser dog, at de aktier, der har givet gode afkast indenfor det seneste halve til hele år – statistisk set over en bred kam – vil fortsætte med at give bedre afkast end de aktier, der har givet mindre gode afkast indenfor det seneste halve til hele år. Spreder man derfor sine investeringer tilstrækkeligt, og har en lang nok tidshorisont, har man gode muligheder for at drage fordel af statistikken.

Oplysningerne i dette materiale er udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge ejerandele i virksomheder og værdipapirer omtalt i materialet, i Falcon Invest eller andre værdipapirer, ligesom de ikke kan betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i dette materiale.