Ringkjøbing Landbobank indgår samarbejde med Falcon Fondsmæglerselskab
DA | EN

Ringkjøbing Landbobank indgår samarbejde med Falcon

Ringkjøbing Landbobank og Falcon Fondsmæglerselskab har indgået et samarbejde, der giver Ringkjøbing Landbobanks kunder mulighed for at modtage rådgivning fra bankens investeringsafdeling om investeringsbeviser udstedt af Investeringsforeningen Falcon Invest.

Hent pressemeddelelsen som PDF fil her.

Aktiebaserede fonde med gode afkast

Samarbejdet vil primært fokusere på rådgivning om investering i beviser i Falcons aktiebaserede investeringsfonde: Falcon Danske Aktier Momentum, Falcon Europe Momentum og Falcon Global Momentum, der siden børsnoteringen i slutningen af april måned 2018 har haft et positivt afkast på 9%.

Spred investeringerne

Morten Trebbien, kundedirektør i Falcon Fondsmæglerselskab, udtaler: ”Som investor er det vigtigt ikke at lægge alle æg i samme kurv, og da investeringsstrategien i alle Falcon Invests investeringsfonde er baseret på den akademisk anerkendte momentumfaktor, er de et godt supplement til de fleste porteføljer hos Ringkjøbing Landbobanks kunder. En kombination af en momentumstrategi som vores og traditionelle value-baserede investeringsstrategier vil således både kunne reducere porteføljens risikoprofil og forbedre kundernes samlede risikojusterede afkast.”

VIGTIG MILEPÆL

Thomas Knudsen, administrerende direktør i Falcon Fondsmæglerselskab, fortsætter:”Vores samarbejdsaftale med Ringkjøbing Landbobank er en betydningsfuld milepæl i Falcon Fondsmæglerselskabs forretningsmæssige udvikling, og vi anser samarbejdet som en væsentlig blåstempling af vores forretningsmodel og de investeringsstrategier, vi formidler via Falcon Invests børsnoterede investeringsfonde. Vi ser frem til et langvarigt og gensidigt værdiskabende samarbejde, hvor vi bidrager til bedre afkast for bankens kunder.”

Nobelprisvinders forskning bag investeringsstrategiEN

Akademisk forskning, blandt andet foretaget af nobelprisvinderen Eugene Fama, viser, at værdipapirer, der har været stigende i de seneste 6-12 måneder, statistisk set fortsætter med at stige i en periode, og det kan man som systematisk momentuminvestor høste gode merafkast ved at investere efter. Falcon Fondsmæglerselskabs aktiebaserede strategier har været i luften siden 2012, og har, for eksempel, ved investering i aktier i det danske C20/C25 eliteaktieindeks siden – med samme standardafvigelse (risiko) – skabt et nettoafkast på 277% mod C20/C25 indeksets 177% stigning i samme periode.

Om Falcon Fondsmæglerselskab A/S

Falcon Fondsmæglerselskab er Danmarks førende rådgiver indenfor evidensbaseret investering med den akademisk anerkendte investeringsfaktor momentum.

Falcon Fondsmæglerselskab er blandt andet rådgiver for Investeringsforeningen Falcon Invest, der har 600 investorer fordelt på fire investeringsfonde, der alle er børsnoterede på Nasdaq OMX Københavns Fondsbørs: Falcon Danske Aktier Momentum, Falcon Europe Momentum, Falcon Global Momentum samt Falcon Flex Momentum.

Falcon Fondsmæglerselskab A/S er godkendt af Finanstilsynet med FT nr. 8321.

Læs mere på www.falconfms.dk samt www.falconinvest.dk

KONTAKT

Thomas Knudsen
Administrerende direktør, partner & medstifter
Email: [email protected]
Mobil: (+45) 40 41 20 18 

Morten Trebbien
Kundedirektør, partner
Email: [email protected]
Mobil: (+45) 23 64 79 28

René Engell
Investeringsdirektør, partner & medstifter
Email: [email protected]
Mobil: (+45) 30 74 09 29

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken